chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid van start

  woensdag, 10 januari 2018

  Het “stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid” werd eind 2016 per decreet (23/12/16) opgericht, dit stuurorgaan stelt aanbevelingen aangaande het informatie- en ICT-beleid voor aan de Vlaamse Regering. De stuurgroep GDI-Vlaanderen, de stuurgroep inzake archivering en het VDI-coördinatiecomité gingen op in dit stuurorgaan.

  Aanbevelingen bindend

  Na beslissing van de Vlaamse Regering zijn de aanbevelingen van het stuurorgaan bindend voor Vlaamse instanties, zoals vermeld in artikel 4, §1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Het stuurorgaan kreeg ook de opdracht om de onderlinge afstemming tussen de intra- en interbestuurlijke strategische digitaliseringsprojecten te regisseren.


  Samenstelling

  Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid is samengesteld uit:

  • een vertegenwoordiger van ieder beleidsdomein 

  • vertegenwoordigers van de sectororganisaties van lokale besturen: de vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging Vlaamse Provincies (VVP)

  • een vertegenwoordiger van de minister

  • 2 externe innovators

  De samenstelling werd vastgelegd in het ministerieel besluit  van 15 september 2017.

  Werkgroepen

  Op 28 november 2017 richtte het stuurorgaan acht werkgroepen op met vertegenwoordigers van elk beleidsdomein en lokale besturen.

  Agenda’s en verslagen

  Agenda’s, verslagen en documenten van elke zitting zijn beschikbaar zijn op overheid.vlaanderen.be voor medewerkers van Vlaamse instanties en lokale besturen die bekend zijn in het VO-gebruikersbeheer.

  Meer informatie?

  Meer informatie vind je op deze pagina’s.
  https://overheid.vlaanderen.be/stuurorgaan
  https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1027785&datum=&geannoteerd=false&print=false
  https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/informatie_vlaanderen/DV/StuurICT