chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Update Gebieden met recht van voorkoop, Ruimtelijke ordening

  donderdag, 14 oktober 2021

  Deze dataset geeft een overzicht van gebieden in Vlaanderen, waarbinnen gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop van toepassing is (of van toepassing is geweest), voortvloeiend uit artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (van kracht vanaf 1 september 2009), ingevolge de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

  De dataset is qua inhoud beperkt tot de ‘Gebieden met recht van voorkoop, ruimtelijke ordening’ voortvloeiend uit Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; uit de Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen gelegen in de Provincies West- en Oost-Vlaanderen; én uit de Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen gelegen in alle gemeenten gelegen binnen Provincie West-Vlaanderen en binnen Provincie Oost-Vlaanderen én de gemeenten Stabroek, Opwijk, Mol en Diepenbeek en steden Aalst, Antwerpen en Leuven.

  Overige Ruimtelijke uitvoeringsplannen van Provinciaal en Gemeentelijk niveau worden hier voorlopig nog niet opgenomen voor de Provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, noch voor hun onderliggende Gemeenten.

  Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.

  Wat is nieuw?

  Update van de gemeentelijke RUPs van West-Vlaanderen.

  Bekijken

  Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Bouwen en wonen > Recht van voorkoop afbakeningen of via de Geopunt-applicatie Recht van voorkoop - afbakeningen.

  Webservices

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten, WMS RVV Afbakeningen (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/RVVafbak/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms).

  De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS Gebieden met recht van voorkoop (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/RVV/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities). 

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  Downloaden

  De data worden zowel via de downloadtoepassing onder de categorie ‘Planning, kadaster’ als via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

  De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.