chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Update: Gebieden met recht van voorkoop, Waterwegen en Zeekanaal NV - 201712

  woensdag, 6 december 2017

  De dataset ‘Gebieden met recht van voorkoop, Waterwegen en Zeekanaal NV’ geeft een overzicht van de gebieden waarbinnen Waterwegen en Zeekanaal een voorkooprecht geniet of genoot. Het betreft gronden die volgens hun bestemming dienstig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Dit voorkooprecht is ingeschreven in het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht (BS 16/07/1994). Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.  

  Data-update

  De gegevens zijn geactualiseerd n.a.v. het beschikbaar komen van een update van de kadastrale percelenplannen (CADMAP, 1/1/2017).  

  Bekijken 

  Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Bouwen en wonen > Recht van voorkoop afbakeningen, of via de Geopunt applicatie Recht van voorkoop – afbakeningen

  Web-services 

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS RVV Afbakeningen(https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/RVVafbak/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms). 

  In deze service zijn alleen de gebieden waarop het voorkooprecht heden van toepassing is, opgenomen. 

  Downloaden 

  Dit product wordt zowel via de downloadtoepassing onder de categorie ‘Planning, kadaster’ als via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld. De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile. 

  Toegang en gebruik

  De informatie is openbaar en eenieder heeft een raadpleegrecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.