chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Update INSPIRE-data voor Gebiedsbeheer beschikbaar

  vrijdag, 25 juni 2021

  Informatie Vlaanderen biedt een geüpdatete versie van de geharmoniseerde INSPIRE-dataset aan voor het thema Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden. 

  De dataset ‘Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden’ is een samengesteld bestand met elementen afkomstig uit de 'Grenzen van polders' en 'Grenzen van wateringen'.

  Geografische Webdiensten

  De gegevens van de datasets zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten:

  De gegevens worden ook verspreid via de overdrachtdiensten:

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’. Je kan ook terecht op het forum voor de Geografische webdiensten.

  U kunt de gegevens bekijken via de INSPIRE kaarttoepassing op Geopunt, BIJLAGE 3 > 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden 

  Toegang en gebruik

  De services zijn niet beveiligd en zijn publiek toegankelijk. Voor het gebruik van de gegevens en de services die aangeboden worden, gelden volgende voorwaarden:

  • Het gebruik van de gegevens voor het uitvoeren van taken van algemeen belang door openbare instellingen, is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. De datasets zijn toegevoegd aan de GDI-Vlaanderen en kunnen door zowel Vlaamse als niet-Vlaamse instanties gebruikt worden onder de voorwaarden zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering.
  • Voor commercieel en niet-commercieel hergebruik is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing

  Wat is INSPIRE?

  INSPIRE staat voor INfrastructure for Spatial InfoRmation in the European Community. INSPIRE zorgt ervoor dat geo-informatie makkelijker uitwisselbaar is binnen Europa. Daarom werden er standaarden opgesteld voor die data. Op die manier zijn de datasets in alle EU-lidstaten uniform. Zo vinden, gebruiken en interpreteren lidstaten makkelijker elkaar gegevens. INSPIRE brengt geografische informatie onder in een aantal thematische categorieën. 

  Meer Informatie?

  Meer informatie over de Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden is te vinden in de Geopunt-catalogus. Meer informatie over het harmoniseren van INSPIRE-datasets