chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Update INSPIRE-data voor Hydrografie - 12/07/2021

  maandag, 12 juli 2021

  Informatie Vlaanderen stelt een nieuwe versie van de geharmoniseerde INSPIRE dataset voor het thema Hydrografie ter beschikking.

  De dataset is opgedeeld in 2 schema’s. Enerzijds het schema ‘Netwerk’, wat een verzameling is van netwerkelementen die betrekking hebben op een hydrografisch netwerk. Anderzijds het schema ‘Fysieke Wateren’, gericht is op het maken van basiskaarten die gerelateerd zijn aan hydrografie.

  De dataset is een samengesteld vectoriëel bestand met elementen afkomstig uit de Vlaamse Hydrografische Atlas en de Basiskaart Vlaanderen (GRB).

  Geografische webdiensten

  De gegevens van de dataset raadpleegt u via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten:

  De gegevens worden ook verspreid via volgende overdrachtdiensten:

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  U kunt de gegevens bekijken via de INSPIRE kaarttoepassing op Geopunt, BIJLAGE 1 > 8. Hydrografie

  Toegang en gebruik 

  De services zijn niet beveiligd en zijn publiek toegankelijk. Voor het gebruik van de gegevens en de services die aangeboden worden, gelden volgende voorwaarden: 

  • Het gebruik van de gegevens voor het uitvoeren van taken van algemeen belang door openbare instellingen, is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. De datasets zijn toegevoegd aan de GDI-Vlaanderen en kunnen door zowel Vlaamse als niet-Vlaamse instanties gebruikt worden onder de voorwaarden zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering. 
  • Voor commercieel en niet-commercieel hergebruik is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing

  Wat is INSPIRE? 

  INSPIRE staat voor INfrastructure for Spatial InfoRmation in the European Community. INSPIRE zorgt ervoor dat geo-informatie makkelijker uitwisselbaar is binnen Europa. Daarom werden er standaarden opgesteld voor die data. Op die manier zijn de datasets in alle EU-lidstaten uniform. Zo vinden, gebruiken en interpreteren lidstaten makkelijker elkaar gegevens. INSPIRE brengt geografische informatie onder in een aantal thematische categorieën. 

  Meer Informatie? 

  Meer informatie over Hydrografie – Netwerk en Hydrografie – Fysieken Wateren vindt u in de Geopunt-catalogus. Meer informatie over het harmoniseren van INSPIRE-datasets vindt u op deze pagina