chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Update Jachtterreinen en Werkingsgebieden van Wildbeheereenheden beschikbaar

  vrijdag, 12 april 2019

  Informatie Vlaanderen stelt een nieuwe versie beschikbaar van de dataset ‘Jachtterreinen, seizoen 2018-2019.02’ en de ‘Werkingsgebieden van Wildbeheereenheden, toestand 31/03/2019’. Deze informatie is afkomstig van de Arrondissementscommissarissen van de Provincies. De informatie die opgenomen is, kan kosteloos hergebruikt worden.

  Wie wil jagen in Vlaanderen moet een jachtplan van zijn jachtterrein neerleggen bij de arrondissementscommissaris. In dit plan staat aangegeven welke percelen mogen bejaagd worden en welke niet. De gegevens die door Informatie Vlaanderen worden ontsloten, geven de jachtterreinen mee zoals ze werden goedgekeurd op de jachtplannen 2018-2019. Ze werden bijgewerkt tot en met de aanvragen tot wijziging verwerkt op 31/03/2019.

  Jachtplannen zijn een dynamisch gegeven. Als eigenaar van één of meerdere percelen beschikt u over het jachtrecht en kunt u aan anderen toelating geven om op uw eigendom te jagen. De eigenaar kan het jachtrecht ook verhuren via een overeenkomst met een derde. Wie vaststelt dat zijn eigendom foutief is weergegeven op een jachtplan, kan dit laten rechtzetten. De procedure voor het wijzigen van een jachtplan is beschikbaar op de website natuurenbos.be.

  Bekijken

  U bekijkt de gegevens via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en milieu > Jacht.

  Web services

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Jacht (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Jacht/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms).

  De gegevens zijn ook te bevragen met de WFS Jachtterreinen (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Jacht/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities) en WFS Werkingsgebieden van wildbeheereenheden (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Wbe/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities).

  Meer informatie vindt u op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vindt u onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  Downloaden

  Dit product wordt zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Maatschappij’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing (klik hier voor meer informatie). De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data Infrastructuur Vlaanderen.

  Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.