chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Update Jachtterreinen en Werkingsgebieden Wildbeheereenheden beschikbaar

  maandag, 18 maart 2019

  Informatie Vlaanderen stelt een nieuwe versie beschikbaar van de dataset ‘Jachtterreinen, seizoen 2018-2019.01’ en ‘Werkingsgebieden van Wildbeheereenheden, toestand 21/02/2019’.

  Jachtterreinen

  In de dataset ‘Jachtterreinen, seizoen 2018-2019.01’ vindt u een overzicht van de jachtterreinen die opgenomen zijn op de goedgekeurde jachtplannen van het jachtseizoen 2018-2019.

  De goedkeuring van een jachtplan gebeurt in overeenstemming met het jachtdecreet. Een jachtplan kan worden aangepast in de loop van het jachtseizoen. Wie vaststelt dat zijn eigendom foutief is weergegeven op een jachtplan, kan dit laten rechtzetten. De procedure voor het wijzigen van een jachtplan is beschikbaar op de website natuurenbos.be. De gegevens van deze versie zijn bijgewerkt met de aanvragen tot wijziging die voor 1 februari 2019 zijn aangevraagd en goedgekeurd. 

  Wildbeheerseenheden

  De dataset ‘Werkingsgebieden van wildbeheereenheden, toestand 21/02/2019’ geeft een overzicht van de werkingsgebieden van de erkende wildbeheereenheden op datum van 21/02/2019.

  Een wildbeheereenheid (WBE) is een door de Vlaamse Regering erkend samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied (het zg. WBE-werkingsgebied). Het werkingsgebied van een wildbeheereenheid omvat jachtterreinen waarop aan planmatig wildbeheer wordt gedaan, gericht op het handhaven en/of ontwikkelen van een ecologisch verantwoord wildbestand als onderdeel van een breder faunabeheer.

  De informatie van de jachtterreinen en van de werkingsgebieden van wildbeheereenheden is afkomstig van de 5 arrondissementscommissarissen, en is samengebracht door het Agentschap Natuur en Bos.

  Bekijken

  U bekijkt de gegevens van de datasets met de Jachtterreinen en de Wildbeheereenheden via Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en milieu > Jacht.

  Web services

  De informatie van de datasets met de Jachtterreinen en de Wildbeheereenheden, worden aangeboden via de raadpleegdienst WMS Jacht van Informatie Vlaanderen (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Jacht/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms).

  De gegevens van de twee datasets zijn ook op te vragen via de WFS Jachtterreinen (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Jacht/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities) en WFS Werkingsgebieden van wildbeheereenheden (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Wbe/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities).

  Meer informatie vindt u op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vindt u onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  Downloaden

  De 2 datasets worden zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Maatschappij’) en via de Geopunt-catalogus ter beschikking gesteld. De data zijn vectoriëel en zijn beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

  Toegang en gebruik

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) van de informatie is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing (hier vindt u meer informatie).

  De opgenomen informatie is openbaar en eenieder mag de informatie vrij raadplegen.

  Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data Infrastructuur Vlaanderen.

  Downloaden is gratis en zonder registratie.