chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Update Jachtterreinen en Wildbeheereenheden beschikbaar - seizoen 2021 -2022

  maandag, 26 juli 2021

  Wie wil jagen in Vlaanderen moet een jachtplan van zijn jachtterrein neerleggen bij de arrondissementscommissaris. In dit plan staat aangegeven welke percelen mogen bejaagd worden en welke niet. De gegevens die door Digitaal Vlaanderen worden ontsloten geven de jachtterreinen mee zoals ze werden goedgekeurd op de jachtplannen 2021-2022 en werden bijgewerkt tot en met de aanvragen tot wijziging verwerkt op 16/07/2021.

  Jachtplannen zijn een dynamisch gegeven. Als eigenaar van één of meerdere percelen beschik je over het jachtrecht en kun je aan anderen toelating geven om op je eigendom te jagen. De eigenaar kan het jachtrecht ook verhuren via een overeenkomst met een derde. Wie vaststelt dat zijn eigendom foutief is weergegeven op een jachtplan, kan dit laten rechtzetten. De procedure voor het wijzigen van een jachtplan is beschikbaar op de website natuurenbos.be.

   Bekijken

  Je kan de gegevens bekijken via Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en milieu > Jacht.

  Web services

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Jacht (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Jacht/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms).

  De gegevens zijn ook te bevragen met de WFS Jachtterreinen (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Jacht/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities) en WFS Werkingsgebieden van wildbeheereenheden (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Wbe/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities).

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  Downloaden

  Dit product wordt zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Maatschappij’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing (klik hier voor meer informatie). De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data Infrastructuur Vlaanderen.

  Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.