chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Update: Meetnet riooloverstorten (30/09/2019)

  maandag, 4 november 2019
  ""

  Informatie Vlaanderen stelt een update van het product ‘Meetnet riooloverstorten’ voor. Deze data is afkomstig van de Vlaamse Milieumaatschappij. Dit product wordt via de verspreidingskanalen van Informatie Vlaanderen ter beschikking gesteld van de gebruikers. De informatie die opgenomen is, kan kosteloos hergebruikt worden.

  Het Meetnet riooloverstorten bevat een (jaarlijks) extract van de riooloverstorten. De dataset geeft de locatie van de actieve, geplande en opgedoekte overstorten weer, alsook de waterloop waarin geloosd wordt wanneer het overstort in werking treedt.

  Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.

  Bekijken

  Binnenkort kan je de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en Milieu > Water.

  Webservices

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten, WMS Vlaamse Milieumaatschappij (http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms).

  De gegevens zijn ook te bevragen met de WFS Meetnet Riooloverstorten (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/MeetnetRiooloverstorten/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities&typename=MeetnetRiooloverstorten:Rovst).

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  Downloaden?

  Dit data worden zowel via de downloadtoepassing onder de categorie ‘Milieu’ als via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

  De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.

  Nieuw! Het is nu ook mogelijk om historische versies en verschilbestanden van de data te bestellen via de downloadtoepassing. Inloggen is hiervoor wel vereist.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

  Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.