chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Update Overstromingsgebieden & Oeverzones v2020.01

  woensdag, 3 februari 2021

  In het kader van het decreet Integraal waterbeleid kunnen overstromingsgebieden ingesteld en afgebakend worden om de nodige ruimte voor water planmatig vast te leggen. Langs waterwegen en onbevaarbare waterlopen kunnen ook oeverzones afgebakend worden, bijvoorbeeld met het oog op een natuurlijke werking van het watersysteem of op natuurbehoud of voor de bescherming tegen erosie of tegen inspoeling van sedimenten, bestrijdingsmiddelen of meststoffen.

  De productdataset ‘Overstromingsgebieden en oeverzones’ bevat informatie over ligging van deze gebieden en bijkomende informatie. Binnen de overstromingsgebieden en oeverzones wordt een Vlaams voorkooprecht ingesteld. Deze productdataset kan binnen het kader van de uitoefening van dit voorkooprecht gebruikt worden.

  Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.

  Wat is nieuw?

  In de dataset zijn er 2 bestaande records waarvoor de afbakening veranderd is. Ze worden vervangen door 3 nieuwe contouren. De aanleiding is Publicatie besluit vaststelling stroomgebiedbeheerplannen. Besluit van de Vlaamse Regering tot afbakening van de gecontroleerde overstromingsgebieden Alken-Wellen, opwaarts en afwaarts Bodemstraat en het gecontroleerd overstromingsgebied Herten op de grens van Wellen en Borgloon – op 23 december 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (Numac : 2020044169).

  Bekijken

  Je kunt de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en milieu > Water.

  Webservices

  De gegevens zijn beschikbaar via de raadpleegdiensten, WMS Vlaamse Milieumaatschappij (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms) en WMS RVV Afbakeningen. (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/RVVafbak/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms).

  De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS Overstromingsgebieden en oeverzones (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/OGOZ/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities&typename=OGOZ:Ogoz) en de WFS Gebieden met recht van voorkoop (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/RVV/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities).

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  Downloaden?

  Dit product wordt via de downloadtoepassing (onder de categorieën ‘Binnenwateren’en ‘planning, kadaster’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

  Het is nu ook mogelijk om historische versies en verschilbestanden van de data te bestellen via de downloadtoepassing. Inloggen is hiervoor wel vereist.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing (klik hier voor meer informatie). De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

  Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.