chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Update product ‘Gebiedstypes nitraat mestdecreet’

  dinsdag, 22 december 2020
  Figuur gebiedstypes

  Gebiedstypes nitraat mestdecreet, toestand 1/1/2021 is nu beschikbaar. Deze data is afkomstig van de Vlaamse Landmaatschappij.

  Sinds 1 januari 2019 is een nieuw Mestdecreet van kracht in Vlaanderen, het ‘Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen’. Europa zette Vlaanderen aan tot een meer doorgedreven aanpak van de bescherming van het oppervlakte- en grondwater. Het Mestdecreet, ook wel MAP 6 (Mest Actie Plan 6) genoemd, heeft tot doel de waterverontreiniging door nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voert dit decreet uit. De nieuwe versie van de Gebiedstypes werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering en gaat in vanaf 1 januari 2021.

  Concreet worden de gebiedstypes nitraat mestdecreet afgebakend als volgt:

  - Afstroomzones van de Vlaamse waterlichamen als basis

  - Beoordeling van het oppervlaktewater

  - Beoordeling grondwater

  - Gebiedstype-indeling op basis van oppervlakte- en grondwater

  Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.

  Bekijken

  Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Landbouw, visserij en economie

   Downloaden

  De data worden beschikbaar gesteld via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Landbouw en veeteelt’ en ‘Milieu’) en via de Geopunt-catalogus.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen. 

  Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

  Webservices

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijk raadpleegdienst, WMS Vlaamse Landmaatschappij (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VLM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms).

  De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS Gebiedstypes nitraat mestdecreet (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Gebnit/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities).

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.