chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Update Rioleringsdatabank Vlaanderen

  vrijdag, 7 februari 2020

  Informatie Vlaanderen stelt een nieuwe versie van de dataset ‘Rioleringsdatabank Vlaanderen’ ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van de Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Ecologisch Toezicht. De informatie die opgenomen is, kan kosteloos hergebruikt worden.

  De Vlaamse Milieumaatschappij beschikt over permanent geactualiseerde informatie over rioleringen in Vlaanderen die gebruikt wordt voor de voorbereiding en uitvoering van het afvalwaterbeleid.

  De Rioleringsdatabank Vlaanderen is een (jaarlijks) extract van geselecteerde informatie uit die productiedatabank.

  Het betreft een geografische middenschalige schematische weergave van het netwerk aan rioleringen in (delen van) straten, met bijhorende informatie (bvb of de riolering gemengd of gescheiden is), evenals de ligging van pompstations, overstorten, rioolwaterzuiveringsinstallaties, inlaten, uitlaten en bergingsbekkens (reservoir).

  Wat is nieuw?

  • De gemeentefusies van 1/1/2019 werden opgenomen.
  • Koppelpunten die te veel waren werden verwijderd.
  • De tijdsindeling tussen stengen (toekomstige en verre toekomst) werd groter gemaakt.
  • Hydraulische punten met de status ‘opgeheven’ worden niet meer opgenomen.
  • Het attribuut GUPPRJ werd leeggemaakt waar een ander soort startproject werd uitgevoerd.

  Bekijken

  Je bekijkt de gegevens via de Geopunt-kaart, Thema’s > Natuur en Milieu > Riolering.

  Web-services

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VMM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms) en WMS Nutsdiensten en Overheidsdiensten (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Nutsdiensten_en_overheidsdiensten/wms?request=getcapabilities&version=1.3.0&service=wms).

  De gegevens zijn ook te bevragen met de WFS Rioleringsdatabank Vlaanderen (https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Rioleringsdatabank/wfs?service=WFS&version=1.1.0&request=GetCapabilities).

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

  Downloaden

  Dit product wordt zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie 'Milieu’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing (klik hier voor meer informatie). De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

  Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.