chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wat vind je van INSPIRE? Geef je feedback

  woensdag, 2 juni 2021

  Om ervoor te zorgen dat je binnen de Europese Unie makkelijk geografische data kunt vinden en uitwisselen werd in 2007 de Europese INSPIRE-richtlijn (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) in het leven geroepen. Alle lidstaten moesten de wetgeving gefaseerd implementeren tegen uiterlijk 2021. De Europese commissie wil nu evalueren hoe efficiënt en effectief de richtlijn is. Je kunt nog tot 12 juli 2021 je feedback geven.

  “INSPIRE wilde dat milieudata binnen Europa makkelijk te vinden, te gebruiken en uit te wisselen zijn. De INSPIRE-richtlijn verplichtte lidstaten daarom om hun geografische milieugegevens te delen” legt Ouns Kissiyar uit. Hij is het Belgische aanspreekpunt voor de INSPIRE-richtlijn en verbonden aan Digitaal Vlaanderen.

  “Door milieudata  binnen Europa te delen, kunnen problemen rond de leefomgeving makkelijker en sneller worden opgelost. Grote milieuvraagstukken hebben immers vaak oorzaken en gevolgen die de grenzen overschrijden” legt Ouns uit. “Denk maar aan luchtvervuiling.”

  Geografische Data Infrastructuur (GDI)

  De meeste lidstaten delen hun data via een INSPIRE-geoportaal zoals Geopunt. Een geoportaal is een centrale component van een Geografische Data Infrastructuur (GDI). Het is een digitaal netwerk waar gegevens over bijvoorbeeld de waterkwaliteit en het landgebruik kunnen  worden verzameld en gedeeld. Elke lidstaat moest die geografische data infrastructuur tegen 2021 hebben uitgebouwd. In Vlaanderen gebeurt dit via Geopunt (Geopunt.be).

  Evaluatie

  De Europese Commissie wil nu evalueren hoe efficiënt en effectief de richtlijn is en in hoeverre INSPIRE voldoet aan de verwachtingen. Heb jij of je organisatie te maken gehad met INSPIRE, bijvoorbeeld als gegevensproducent of als gebruiker? Heb je ideeën over hoe het verder moet of beter kan? Geef dan zeker je feedback door vóór 12 juli 2021.

  Wat gebeurt er met de antwoorden?

  De Europese Commissie verwerkt de antwoorden in het rapport aan de Europese Raad en het Europese Parlement. De respons wordt ook gebruikt als insteek voor de opmaak van een vervolgtraject voor INSPIRE. Eens je de infrastructuur hebt opgebouwd, moet je die immers ook onderhouden en upgraden. 

  Voor de Vlaamse overheid maakt Digitaal Vlaanderen een antwoord op in overleg met de verantwoordelijke Vlaamse data providers.

  Meer informatie?

  Meer informatie over INSPIRE vind je op Geopunt.