chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Water- en rioolleidingen beter in kaart

  dinsdag, 2 april 2019

  De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Informatie Vlaanderen werkten intensief samen om de locatie van water- en rioolleidingen beter in kaart te brengen. Daarvoor is de GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer aangepast.

  Het Afvalwaterinformatiesysteem (AWIS) van VMM verzamelt informatie over rioleringen en afvalwater. Dat systeem vormt mee de basis van het beleid van de VMM. In AWIS zit onder andere de locatie van de riolen in Vlaanderen. Om deze op een gestandaardiseerde manier op te meten, werd contact opgenomen met Informatie Vlaanderen.

  Via de GRB-skeletbestekken van Informatie Vlaanderen voeren landmeters in Vlaanderen steeds onderling compatibele metingen uit. In deze samenwerking lag de focus op een uitbreiding van de GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer.

  Samenwerking

  De VMM werkte samen met Informatie Vlaanderen om de specificaties zodanig op te stellen dat de ingewonnen informatie naadloos in AWIS kan opgenomen worden. Maar daarbij stopte het niet. De specificaties zijn ook compatibel met het datamodel dat gebruikt wordt voor de leidinggegevens in het KLIP. Via een workshop werden de aangepaste specificaties ook afgestemd met de verschillende rioolbeheerders in Vlaanderen en het agentschap Wegen en Verkeer.

  Bij werken wordt er steeds een as-builplan opgemaakt volgens de GRB-skeletbestekken. Door de nieuwe specificaties zijn deze nu ook compatibel met AWIS en IMKL.

  Voordelen

  Deze nieuwe specificaties hebben enkel voordelen. De VMM beschikt over betere plannen. Landmeters werken telkens volgens hetzelfde type bestek.

  Leidingbeheerders kunnen de specificaties gebruiken om nieuw opgemeten leidingen gemakkelijker beschikbaar te stellen via het KLIP. En Informatie Vlaanderen speelt door het verhoogde gebruik van de skeletbestekken verder zijn rol als ondersteuner van standaardisering om data in te winnen.

  Alle doorgevoerde aanpassingen aan de GRB-skeletoptie Water- en rioolbeheer leest u na in dit document . Bekijk hier de nieuwe specificaties en template.

  Toekomst

  De vraag tot de opmaak van een GRB-skeletbestek voor ondergrondse kabels en leidingen leeft al langer. Door de vraag van VMM is de focus eerst gegaan naar het thema rioleringen, wat resulteerde in een uitbreiding van de GRB-skeletoptie water- en rioolbeheer. Op termijn komen ook de andere thema’s uit het KLIP aan bod. Wordt vervolgd...