chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Webservices beschikbaar voor “Administratieve percelen fiscaal (Adpf)”

  donderdag, 24 oktober 2019

  Administratieve percelen fiscaal (Adpf)

  In de dataset ‘Administratief perceel fiscaal’ (Adpf) zijn kadastrale planpercelen opgenomen waarvan de geometrie op twee manieren kan bekomen zijn: 

  1. ofwel door geometrische interpretatie van de terreinsituatie in het grootschalig referentiemateriaal van de Basiskaart Vlaanderen (GRB), volgens een vastgestelde methodologie,
  2. ofwel door overname van de geometrie van het kadastraal planperceel zoals die wordt beheerd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD).

  Het aandeel van de geometrieën van de tweede categorie (b), nu 27%, neemt toe omdat AAPD bij de opmaak van het uniek percelenplan progressief (gemeente per gemeente) geometrieën van de eerste categorie (a) overneemt. De geometrieën van categorie b) zijn dezelfde als deze van CadGIS fiscaal. 

  De tweevoudige herkomst van de geometrieën in Adpf, kan voor gevolg hebben dat de onderlinge aansluiting van geometrieën van percelen niet altijd volledig in orde is.  

  Raadpleegdiensten (WMS)

  De verschillende versies (fiscale jaren) van de dataset ‘Administratieve percelen fiscaal’ worden beschikbaar gesteld via de ‘WMS GRB – Administratieve percelen fiscaal’ (http://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/bce85eed-34da-ef62-1002-fb07-9a02-b23f-8dc5ce09).

  Voor iedere versie zijn telkens drie voorstellingswijzen in de service opgenomen:

  • Administratieve percelen: Cartografische voorstelling van de GRB-administratieve percelen: afgrenzingen en inkleuring van de percelen.
  • Grenzen administratief perceel: Cartografische voorstelling van de GRB-administratieve percelen: afgrenzingen van het administratief perceel, zonder inkleuring van het perceel zelf.
  • Labels administratieve percelen: Cartografische voorstelling van de GRB-administratieve percelen: Cartografische labels met verkorte notatie van de perceelsidentificator (CapaKey)

  Overdrachtdiensten (WFS)

  De meest recente versie van de dataset ‘Administratieve percelen fiscaal’ is beschikbaar via de ‘WFS GRB – Administratieve percelen fiscaal’ (http://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/5bf5cd8f-4cb4-26a4-c92d-c616-b90b-b1ea-bd25723b).

  Download

  De versies van het ‘Administratieve percelen fiscaal’ worden zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Grenzen’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld. De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.

  Toegang en gebruik

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

  Bijkomende informatie

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.