chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wijzigingen in ‘Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling’

  maandag, 15 juli 2019
  ""

  De dataset ‘Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling’ combineerde tot nu toe de gebieden met een Vlaams voorkooprecht die voortvloeiden uit de ruilverkavelingen uit kracht van wet enerzijds, en voorkoop-gebieden resulterend uit ruilverkavelingen uit kracht van de wet bij grote infrastructuurwerken, anderzijds.

  De datasets met de gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling, worden beheerd door de Vlaamse Landmaatschappij.

  Aangezien de voorkoopgebieden van deze twee types van ruilverkavelingen op verschillende wijze (procedure) worden vastgesteld en dat daarmee ook de update-frequentie van de data verschilt, wordt de bestaande dataset ‘Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling’ als volgt opgesplitst:

  De dataset ‘Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling’ vervalt, en wordt vervangen door bovengenoemde entiteiten. Bovendien krijgen de ‘Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling grote infrastructuurwerken’ een update naar de toestand op 24/10/2017.

  Deze wijziging heeft gevolgen voor de raadpleeg- en download-services waarmee de data van deze datasets worden beschikbaar gesteld: er worden nieuwe layers en feature types toegevoegd in bestaande WMS en WFS-services. Gedurende een overgangsperiode van 3 maanden blijven de voormalige layers en feature types aangeboden, zij het met verouderde gegevens. Na de overgangsperiode zullen de oude layers en feature types uit de services worden verwijderd.

  Belangrijk: indien u de juiste informatie over de voorkoopgebieden ruilverkaveling wil gebruiken, dient u zich tijdens de overgangsperiode aan te passen aan de nieuwe layers en feature types van de raadpleeg- en downloadservices.

  Bekijken

  Je kan de gegevens van de voorkoopgebieden ruilverkaveling bekijken via de Geopunt-kaart, Thema’s > Bouwen en wonen > Recht van voorkoop afbakeningen, of via de Geopunt-applicatie Recht van voorkoop - afbakeningen.

  De laag “RVV Ruilverkaveling” zal vervangen worden door de lagen:

  • RVV Ruilverkaveling uit kracht van wet
  • RVV Ruilverkaveling grote infrastructuurwerken

  Raadpleegdiensten (WMS)

  De gegevens van de datasets met de voorkoopgebieden ruilverkaveling, zijn nu beschikbaar via 2 publiek toegankelijke raadpleegdiensten, met name

  In de WMS RVV Afbakeningen worden 2 WMS-layers toegevoegd: “RVV Ruilverkaveling uit kracht van wet” en “RVV Ruilverkaveling grote infrastructuurwerken”. Deze layers vervangen de gegevens van de data aangeboden via de layer “RVV Ruilverkaveling”. De laag “RVV Ruilverkaveling” blijft de oude versie van de voorkoopgebieden bevatten en zal in de toekomst verwijderd worden.

  In de WMS Vlaamse Landmaatschappij zullen de lagen “RVV Ruilverkaveling uit kracht van wet” en “RVV Ruilverkaveling grote infrastructuurwerken” als nieuwe layers toegevoegd worden.

  Overdrachtdiensten (WFS)

  De gegevens met de voorkoop-gebieden worden aangeboden via de overdrachtdienst “WFS Gebieden met recht van voorkoop" (Capabilities: https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/RVV/wfs?request=GetCapabilities&version=1.1.0). Ook hier zullen 2 WFS-feature types toegevoegd worden: “RVV Ruilverkaveling uit kracht van wet” en “RVV Ruilverkaveling grote infrastructuurwerken”. Deze vervangen de gegevens die tot nu toe werden aangeboden via de feature type “RVV Ruilverkaveling”. De featuretype “RVV Ruilverkaveling” wordt na de overgangsperiode uit deze WFS verwijderd.

  Download

  De data worden zowel via de downloadtoepassing onder de categorieën ‘Planning, kadaster’ en ‘Milieu’, als via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie aangeboden. De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.

  Toegang en gebruik

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

  Bijkomende informatie

  Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.