chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bronvermelding

  Indien in het gebruiksrecht van data of diensten van Informatie Vlaanderen een bronvermeldingsplicht is ingeschreven geldt het volgende:

  1. Indien een (her)gebruiker de data doorgeeft aan een andere partij (voor zover het doorgeven door zijn gebruiksrecht toegelaten is), moet die gebruiker aan de ontvanger meedelen over welke informatie het gaat, wie de eigenaar is van de informatie en welke gebruiksrechten (licenties) er van toepassing zijn. Hij kan dit doen door te verwijzen (URL) naar de metadata van de data in kwestie.
  2. Vorm van bronvermelding:
  • Bij gebruik van de data of diensten van Informatie Vlaanderen in al dan niet cartografische (web)applicaties of voor kaarten op papier, geldt als algemene vorm van bronvermelding: “Bron: Informatie Vlaanderen”: tekstueel - geen logo, goed leesbaar, (indien van toepassing) op het kaartbeeld. Deze algemene vorm kan aangevuld worden met andere bronvermeldingen, maar kan slechts toegepast worden indien andere bronvermeldingen van dezelfde vorm (korte tekstuele vermelding van eigenaar op kaartbeeld) zijn. Het wordt, indien toepasbaar, aanbevolen om een doorlink-mogelijkheid aan te bieden naar de betreffende gepubliceerde metadata van de data of dienst.
  • In het geval vermelding van individuele bronnen niet kan toegepast worden, kan gewerkt worden met verwijzing naar, en aanbieden van, een bronnenlijst. In deze lijst wordt tekstueel voor elke gebruikte dataset of dienst van Informatie Vlaanderen tenminste het volgende opgenomen: Informatie Vlaanderen, , desgevallend aangevuld met versie-informatie. Het wordt, indien toepasbaar, aanbevolen om hierbij een doorlink-mogelijkheid aan te bieden naar de betreffende gepubliceerde metadata van de data of dienst.
  • In alle andere gevallen is de goedkeuring van Informatie Vlaanderen vereist. Informatie Vlaanderen zal beslissen op basis van een door de gebruiker in te dienen voorstel.

  Voorschrift-bronvermeldingsplicht_AGIV-data