chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Capakey REST-service

  Functionaliteit

  De Capakey REST-service laat aan ontwikkelaars toe om kadastrale (plan)perceelsinformatie trapsgewijs en hiërarchisch te bevragen. Zo kunnen lijsten of detailinformatie van gemeenten, kadastrale afdelingen, kadastrale secties en kadastrale (plan)percelen opgevraagd worden.

  Het betreft uitsluitend informatie die betrekking heeft op het Vlaamse Gewest.

  De detailinformatie geeft, indien gewenst, naast de kadastrale codes en de benamingen, ook de geometrie van het gekozen object in een gevraagd projectiesysteem (Lambert72, WGS84 of WebMercator).

  Via volgende URL's kunt u informatie vinden over functionaliteiten van de Capakey REST-service:

  https://geoservices.informatievlaanderen.be/capakey/api/v1/Help

  https://geoservices.informatievlaanderen.be/capakey/api/v1/swagger

  Aangeboden gegevens

  De service biedt informatie aan die afkomstig is uit één van de drie databanken, die kadastrale perceelinformatie bevatten, van Informatie Vlaanderen: de CADMAP-databank, de databank van het
  Grootschalig Referentiebestand (GRB-databank) of de databank van Recht van Voorkoop (RVV-databank).

  Via de Capakey REST-service heeft u dus toegang tot de kadastrale informatie die zich op het moment van uw vraag in één van deze databanken bevindt. De drie productiedatabanken zijn namelijk omwille van productie- of procedureredenen onderling niet 100% synchroon op vlak van dataversie.

  Het gaat om volgende versies:

  Gebruiksvoorwaarden

  De Capakey REST-service is niet beveiligd.

  De aangeboden gegevens betreffen overheidsinformatie die door iedereen kunnen geraadpleegd worden.

  De gegevens van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (CADMAP en RVV-CADMAP) kunnen niet hergebruikt worden.

  Voor de gegevens van het Grootschalig Referentiebestand (GRB) geldt de Modellicentie voor gratis hergebruik (besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016, tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer).

  Alle gegevens die aangeboden worden, zijn toegevoegd aan de GDI, in overeenstemming met het GDI-decreet, en kunnen door deelnemers aan GDI-Vlaanderen gebruikt worden voor taken van algemeen belang.

  Niet-Vlaamse overheidsdiensten kunnen alleen gebruik maken van de GRB-gegevens die via deze service aangeboden worden.