chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Diensten MAGDA Online

  Vul (een deel van) de naam of beschrijving van
  de MAGDA-dienst in en klik op Toepassen
  MAGDA-dienst
  MAGDA Online Persoons-gegeven Type databevraging MAGDA-gegevens Bron Domein
  GeefBeschikbareJaarrekeningen 02.00
  Op basis van een ondernemingsnummer wordt een overzicht van de beschikbare jaarrekeningen verkregen
  Ja Nee Actueel Hoofding Jaarrekening Onderneming, Ondernemingsnummer, Datum Laatste Neerlegging Jaarrekening Onderneming VKBO Onderneming
  GeefBewijs 02.00
  Het opvragen van een leer- of ervaringsbewijs via LED van een bepaalde persoon, op basis van een INSZ
  Ja Ja Actueel Bewijs, Diploma, Leerbewijs en/of Ervaringsbewijs OV, AHOVOKS - LED Onderwijs en Diploma's
  GeefDeelnemingen 02.00
  De webservice GeefDeelnemingen laat drie vraagstellingen toe: 1.in welke ondernemingen heeft onderneming x een deelneming; 2.welke ondernemingen hebben een deelneming in onderneming y; 3.heeft onderneming x een deelneming in onderneming y.Van deze vraagstellingen krijgt de afnemer steeds de laatst gekende gegevens. Het is mogelijk om een periode in de vraag op te geven. In dat geval verkrijgt men in het antwoord enkel de gegevens die vallen in die periode. Wordt de periode opgegeven, dan moet de einddatum gelijk of recenter zijn dan de begindatum.
  Ja Nee Actueel Deelneming in een andere Onderneming, Deelneming In Onderneming, Soort Deelneming in Onderneming, Neergelegde Deelneming Onderneming VKBO Onderneming
  GeefGezinssamenstelling 02.00
  De gezinssamenstelling van een persoon en de persoonsgegevens van de ingevoerde persoon of gezinsleden kan opgevraagd worden
  Ja Ja Actueel Naam Persoon, Geslacht Persoon, Statussen Persoon, Beheerder Dossier Persoon, Referentiedossier Persoon, Nationaliteiten Persoon, Geboorte Persoon, Overlijden Persoon, Burgerlijke Staten, Adres - Hoofdverblijfplaats, Adres - Verblijfplaats Buitenland, Adres - Postadres Buitenland, Adres - Aangifte Adreswijziging, Adres - Aangifte Adres Buitenland, Positie Gezinslid, Woonvorm, Referentie, Gezinsleden, Gezinslid, Gezinssamenstelling, INSZ, Authentieke Bron RR Persoon
  GeefHistoriekGezinssamenstelling 02.00
  De historiek van de gezinssamenstelling van een persoon en de persoonsgegevens van de ingevoerde persoon of gezinsleden kunnen opgevraagd worden. Dit kan op een bepaalde datum in het verleden, of vanaf een bepaalde datum in het verleden.
  Ja Ja Historiek INSZ, Authentieke Bron, Geslacht Persoon, Naam Persoon, Statussen Persoon, Beheerder Dossier Persoon, Referentiedossier Persoon, Nationaliteiten Persoon, Geboorte Persoon, Overlijden Persoon, Burgerlijke Staten, Adres - Hoofdverblijfplaats, Adres - Verblijfplaats Buitenland, Adres - Postadres Buitenland, Adres - Aangifte Adreswijziging, Adres - Aangifte Adres Buitenland, Positie Gezinslid, Woonvorm, Referentie, Gezinsleden, Gezinslid, Gezinssamenstelling, Historiek Gezinssamenstelling RR Persoon
  GeefHistoriekPersoon 02.00
  De historiek van personen kan worden opgevraagd. De historische informatie die bijgehouden wordt over de personen zijn de reële wijzigingen die plaatsvonden gedurende de levenscyclus van de dossiers, gegevens die foutief ingegeven waren en achteraf gecorrigeerd of geannuleerd werden, worden niet bijgehouden.
  Ja Ja Historiek INSZ, Geslacht Persoon, Naam Persoon, Statussen Persoon, Beheerder Dossier Persoon, Referentiedossier Persoon, Register Persoonsgegevens, Nationaliteiten Persoon, Geboorte Persoon, Overlijden Persoon, Burgerlijke Staten, Adres - Hoofdverblijfplaats, Adres - Verblijfplaats Buitenland, Adres - Postadres Buitenland, Adres - Aangifte Adreswijziging, Adres - Aangifte Adres Buitenland, Wettelijke Samenwoning RR Persoon
  GeefJaarrekeningen 02.00
  Op basis van een ondernemingsnummer wordt de actuele jaarrekening opgevraagd. Wordt een boekjaar in de vraag meegegeven, dan verkrijgt de afnemer de jaarrekening die op het opgegeven boekjaar geldig was.
  Ja Nee Hoofding Jaarrekening Onderneming, Ondernemingsnummer, Datum Laatste Neerlegging Jaarrekening Onderneming, Element Jaarrekening Onderneming VKBO Onderneming
  GeefOnderneming 02.00
  Ondernemingsgegevens worden rechtstreeks bij KBO opgevraag
  Ja Nee Actueel Adres, Ondernemingsnummer, Soort Onderneming, Authentieke Bron, Onderneming of Vestiging, Status Onderneming, Gerelateerde Maatschappelijke Zetel Onderneming, Namen Onderneming, Startdatum Onderneming, Inschrijvingsdatum Onderneming, Duurtijd Onderneming, Afsluitingsdatum Onderneming, Stopzettingsdatum Onderneming, Rechtsvormen Onderneming, Rechtstoestanden Onderneming, Vestigingen Onderneming, Hoedanigheden Onderneming, Ambtshalve Doorhalingen VKBO Onderneming
  GeefOndernemingSignalen 02.00
  De (pre-) faillissementsignaalgegevens en/of de RSZ dagvaardingen van een onderneming worden opgevraagd.
  Ja Nee Actueel RSZ Dagvaarding Onderneming, Faillissementsignaal Onderneming VKBO Onderneming
  GeefPCenTW 02.00
  Op basis van een ondernemingsnummer wordt de personeelsklasse van tewerkstelling gegeven, opgesplitst naar Paritair Comité volgens RSZ, van het laatst gekende kwartaal.
  Ja Nee Actueel Paritair Comité, Ondernemingsnummer, Authentieke Bron VKBO Onderneming
  GeefTewerkstelling 02.00
  Op basis van een ondernemingsnummer of vestigingsnummer worden de tewerkstellinggegevens van of een onderneming of een vestiging opgevraagd.
  Ja Nee Actueel Authentieke Bron, Ondernemingsnummer, Gerelateerde Maatschappelijke Zetel Onderneming VKBO, Gemeente Tewerkstelling VKBO Onderneming
  ZoekEigendomstoestanden 02.00
  Op basis van het INSZ van een persoon of het ondernemingsnummer van een onderneming wordt een lijst van eigendomstoestanden gegeven
  Ja Ja Actueel Eigenaar Eigendom - Personen, Eigenaar Eigendom - Ondernemingen, Statusinformatie van de Eigendomstoestand Perceel, Eigendomstoestand Perceel, Eigenaar Recht Eigendom FOD FIN - AAPD, VLABEL Perceel
  ZoekOnderneming 02.00
  Op basis van verschillende criteria ondernemingen en vestigingseenheden opzoeken bij KBO
  Ja Nee Actueel Doorhaling Adres Onderneming, Ondernemingsnummer, Soort Onderneming, Authentieke Bron, Functieuitoefening door Persoon of Onderneming, Onderneming of Vestiging, Rechtsvormen Onderneming VKBO, KBO Onderneming
  ZoekPerceel 02.00
  Aan de hand van de (gedeeltelijke) perceelidentificatiegegevens wordt een lijst van patrimoniale percelen gegeven, beginnende met de percelen die voldoen aan de opgegeven criteria en, zolang de maximum opgegeven lengte van de lijst dit toelaat, ook alle percelen binnen de opgegeven kadastrale afdeling en sectie waarvan de grondnummers één voor één oplopen ten opzichte van het opgegeven grondnummer.
  Ja Ja Actueel Identificatie Perceel, CADNET Kadaster, Aard van het perceel, Geldigheidsperiode Perceel, Identificatie Perceel, Adres, Code Perceel, Geldigheidsperiode Perceel FOD FIN - AAPD Perceel
  ZoekPersoonOpAdres 02.00
  Op basis van hun adres, kunnen personen opgezocht worden in het Rijksregister of de KSZ of RR.
  Ja Ja Actueel INSZ, Geslacht Persoon, Naam Persoon, Register Persoonsgegevens, Nationaliteiten Persoon, Geboorte Persoon, Overlijden Persoon, Burgerlijke Staten, Adres - Hoofdverblijfplaats, Adres - Referentieadres KSZ, RR Persoon
  ZoekPersoonOpNaam 02.00
  Op basis van hun naam, kunnen personen opgezocht worden in het Rijksregister of de KSZ of RR.
  Ja Ja Actueel INSZ, Geslacht Persoon, Naam Persoon, Statussen Persoon, Beheerder Dossier Persoon, Register Persoonsgegevens, Nationaliteiten Persoon, Geboorte Persoon, Overlijden Persoon, Burgerlijke Staten, Adres - Hoofdverblijfplaats, Adres - Verblijfplaats Buitenland, Adres - Aangifte Adreswijziging, Adres - Aangifte Adres Buitenland, Adres - Referentieadres KSZ, RR Persoon