chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Digitaliseren van subsidiestromen

  Het project Slimme subsidies wil vereenvoudiging en digitalisering realiseren voor alle subsidieaanvragers en dus potentieel voor elke burger, onderneming, organisatie of lokaal bestuur.

  Om te vereenvoudigen voor de subsidieaanvrager, moeten we de regelgeving, processen, systemen en semantiek van alle subsidiestromen vereenvoudigen en interoperabel maken. Dit kan enkel worden gerealiseerd in samenwerking met de entiteiten van de Vlaamse overheid. Ook voor de subsidieverstrekkers beogen we vereenvoudiging en digitalisering.

  Enterprise-architectuur van bestaande subsidiemaatregelen

  Een enterprise-architectuur wil een vereenvoudigd, integraal beeld bieden van de huidige en beoogde inrichting van een organisatie vanuit verschillende invalshoeken en abstractieniveaus.  Door doelen, producten en diensten, processen, organisatiedelen, informatie, applicaties en technologie in kaart te brengen, evenals hun onderlinge samenhang, creëert de enterprise architectuur een structuur die opnieuw vat geeft op een complexe werkelijkheid.  (meer info)

  In 2016 startten we met het in kaart brengen van de huidige Vlaamse enterprise-architectuur zoals we die waarnemen in het kader van subsidieprocessen. We werkten hierbij in eerste instantie rond 4 subsidieprocessen van de Vlaamse overheid die de Verenigde Verenigingen in hun studie onderzochten. Deze analyse gaf ook input aan de nota’s van het voorzitterscollege.

  Deze eerste scope werd verder uitgebreid met een aantal interessante gedigitaliseerde subsidieprocessen uit de Vlaamse overheid. Het opzet was een goed inzicht te krijgen in de manier waarop overheden in Vlaanderen zich vandaag organiseren op het vlak van subsidies.

  Toekomstige Enterprise Architectuur

  De volgende stap was de uitwerking van een eerste TO BE model. Dit model werd voorgesteld en goedgekeurd op de stuurgroep van 26/01/2017. Het vormt de verdere basis om een digitaal systeem uit te bouwen. Belangrijk is het modulaire karakter waarbinnen reeds bestaande subsidiesystemen gelinkt worden en waar bestaande bouwstenen efficiënt gebruikt worden.

  De principes die we bij dit model hanteren: 

  • Het is belangrijk dat het voor de subsidieaanvrager steeds duidelijk is wat van hem of haar wordt verwacht. Welke informatie moet worden meegegeven, over welk soort subsidie gaat het, langs welke weg kan de subsidie worden aangevraagd,…
  • Het model is modulair en flexibel. Elk onderdeel staat op zichzelf, we zorgen voor een vlotte integratie door slimme connecties en standaard uitwisselingsformaten. Dit betekent dat de systemen die de entiteiten zelf hebben ontwikkeld kunnen worden geïntegreerd.
  • Systemen die vandaag bestaan en hun gebruiksvriendelijkheid hebben bewezen, willen we maximaal hergebruiken. Hierbij houden we ook rekening met de entiteiten die op dit moment aan het bouwen zijn. Het is belangrijk dat die verschillende sporen op een “intelligente” manier verlopen. Dat deze sporen samen werken aan een gemeenschappelijke finaliteit, met name de missie en doelstellingen van Slimme subsidies.  
  • Dit model wordt iteratief aangepast naargelang de verkregen inzichten vanuit de verdere uitwerking van de processen en het datamodel. Deze drie sporen moeten elkaar versterken.
  • Alle toepassingen moeten toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn, zowel voor de subsidieaanvrager als de subsidieverstrekker.