chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gegevensbescherming en -verwerking

  Overheden, bedrijven en verenigingen moeten goed omgaan met persoonsgegevens. Hiervoor moeten zij de Europese privacyregels toepassen die vastgelegd zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt ook wanneer persoonsgegevens tussen verschillende instanties via het MAGDA-platform uitgewisseld worden.

  De bronhouders (dit zijn instanties die gegevens ter beschikking stellen) en de afnemers (dit zijn instanties die gegevens opvragen) moeten daarvoor de nodige afspraken maken: beide partijen bepalen welke gegevens voor welk doel kunnen uitgewisseld worden en hoe de veiligheid van de gegevens gewaarborgd zal worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een protocol of afnemers kunnen aansluiten op bestaande algemene machtigingen of ze vragen een beraadslaging van de bevoegde autoriteit. Meer toelichting vindt u bij ‘Juridische toegang voor persoonsgegevens’

  Telkens wanneer bronhouders en afnemers een beroep doen op het MAGDA-platform, treedt ook Informatie Vlaanderen op als gegevensverwerker. Het agentschap doet dit vanuit zijn functie als Vlaamse dienstenintegrator (VDI). Meer toelichting vindt u bij ‘Informatie Vlaanderen – gegevensverwerking en uitwisseling