chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  MAGDA-handleidingen

  Vul (een deel van) de naam of beschrijving van
  de MAGDA-dienst in en klik op Toepassen
  MAGDA-dienst
  Handleiding Bron Domein
  AnnuleerBewijs 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OV, AHOVOKS - LED Onderwijs en Diploma's
  BewaarGebeurtenis 01.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OMG Gebouw
  BewaarPersoon 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OMG Gebouw
  ConsultAgentEnterprise 01.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. FOD FIN - AAPD Onderneming
  ControleerToegang 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OMG Mobiliteit
  ControleerToegangOpDatum 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OMG Mobiliteit
  CreeerBis 02.00 Handleiding Persoon
  GeefAanslagbiljetPersonenbelasting 02.00 Handleiding FOD Fin - AAFisc Werk en inkomen
  GeefAantalAanwezigheden 02.00 Handleiding OV Onderwijs en Diploma's
  GeefAantalProblematischeAfwezigheden 02.00 Handleiding OV Onderwijs en Diploma's
  GeefAdressenLocaties 02.00 Handleiding VKBO Adres
  GeefAttestLoopbaanonderbreking 02.00 Handleiding RVA Werk en inkomen
  GeefAuditLogging 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. MAGDA Generiek
  GeefBeschikbareJaarrekeningen 02.00 Handleiding VKBO Onderneming
  GeefBewijs 02.00 Handleiding MAGDA Online, Handleiding Gebruikershandleiding Webservice GeefBewijs OV, AHOVOKS - LED Onderwijs en Diploma's
  GeefBuitenlandsVoertuig 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. DIV Mobiliteit
  GeefDeelnemingen 02.00 Handleiding VKBO Onderneming
  GeefDmfaVoorWerknemerDienst 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RSZ Werk en inkomen
  GeefDossierKBI 01.00 Handleiding KBI Inburgering
  GeefDossiers 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. Dossierstatus
  GeefDossierVDAB 01.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. Inburgering
  GeefEigendomstoestanden 02.00 Handleiding , Handleiding MAGDA Online FOD FIN - AAPD Perceel
  GeefFiscaleInhoudingsplicht 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. FOD Fin - AAFisc Onderneming
  GeefFiscaleSchuld 02.00 Handleiding FOD Fin - AAFisc Onderneming
  GeefFuncties 02.00 Handleiding VKBO Onderneming
  GeefGezinssamenstelling 02.00 Handleiding RR Persoon
  GeefHandicap 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. FOD SZ Sociale Zekerheid
  GeefHistoriekGezinssamenstelling 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RR Persoon
  GeefHistoriekInschrijving 02.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OV Onderwijs en Diploma's
  GeefHistoriekPersoon 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RR Persoon
  GeefJaarrekeningen 02.00 Handleiding VKBO Onderneming
  GeefLeefloonbedragen 02.00 Handleiding OCMW Sociale Zekerheid
  GeefLeefloonperiodes 02.00 Handleiding OCMW Sociale Zekerheid
  GeefLEZGegevens 02.00 Handleiding Mobiliteit
  GeefLoopbaanARZA 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. FOD FIN - AAPD Werk en inkomen
  GeefLoopbaanonderbrekingen-02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. WSE, RVA Werk en inkomen
  GeefMutatiePensioenrechten 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. FPD Sociale Zekerheid
  GeefMutatiesNotificaties 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. MAGDA Persoon
  GeefNietWerkendWerkzoekendeDienst 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VDAB (Sociale) Economie
  GeefOnderneming 02.00 Handleiding VKBO Onderneming
  GeefOndernemingSignalen 02.00 Handleiding VKBO Onderneming
  GeefOndernemingVKBO 02.00 Handleiding VKBO Onderneming
  GeefPasfoto 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RR Persoon
  GeefPCenTW 02.00 Handleiding VKBO Onderneming
  GeefPensioenrechten 02.00 Handleiding FPD Sociale Zekerheid
  GeefPersoonMutatiesNotificaties 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RR Persoon
  GeefPublicatiesBewijs 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OV, AHOVOKS - LED Onderwijs en Diploma's
  GeefSociaalStatuutVoorLijst 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. KSZ Sociale Zekerheid
  GeefSocialeSchuld 02.00 Handleiding RSZ Onderneming
  GeefStatusOndersteuningenDienst 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VDAB (Sociale) Economie
  GeefStatusRechtOndersteuningenDienst 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VDAB (Sociale) Economie
  GeefStatuutRVV 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. NIC Sociale Zekerheid
  GeefTewerkstelling 02.00 Handleiding VKBO Onderneming
  GeefUitschrijvingenOpPeriode 02.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OV Onderwijs en Diploma's
  GeefUIttrekselStrafregister 02.00 Handleiding FOD Justitie Justitie
  GeefVervangingsinkomenUitWerkloosheid 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RVA Sociale Zekerheid
  GeefVoertuig 02.00 Handleiding DIV Mobiliteit
  GeefWerkrelaties 2.0 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RSZ, DIMONA Werk en inkomen
  GetMessageStatus Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. KSZ, RSZ E-documenten
  HasAnEbox Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. KSZ, RSZ E-documenten
  PubliceerAantalVestigingen 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerActiviteiten 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerAdressenLocaties 02.00 Handleiding VKBO, CRAB Adres
  PubliceerArbeidsongeschiktheid 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. NIC, FAMIFED Sociale Zekerheid
  PubliceerBewijs 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OV, AHOVOKS - LED Onderwijs en Diploma's
  PubliceerCodeAlgemeen 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerCodeGemeente 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerCodeLand 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerCodeRechtstoestand 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerCodeRechtsvorm 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerCodeToelating 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerDeelnemingen 02.00 Handleiding VKBO, NBB Onderneming
  PubliceerDmfaVoorWerknemer 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RSZ Werk en inkomen
  PubliceerDossierOnderneming 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO Onderneming
  PubliceerExterneIdentiteit 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerFaillissementsignalen 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, Graydon Onderneming
  PubliceerFuncties 02.00 Handleiding Onderneming
  PubliceerGeannuleerdeOndernemingen 02.00 Handleiding VKBO Onderneming
  PubliceerHoedanigheden 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerInschrijving 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OMG Onderwijs en Diploma's
  PubliceerInschrijvingWerkzoekende 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VDAB, FOREM Sociale Zekerheid
  PubliceerJaarrekeningen 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, NBB Onderneming
  PubliceerMutatieDmfAVoorWerknemer 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RSZ Werk en inkomen
  PubliceerMutatieGezinssamenstelling 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RR, KSZ Persoon
  PubliceerMutatieHandicap 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. FOD SZ Sociale Zekerheid
  PubliceerMutatieIndiceringWerknemer 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VDAB (Sociale) Economie
  PubliceerMutatieNotificatieLeefloonPeriode 02.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OCMW Sociale Zekerheid
  PubliceerMutatiePensioenrechten 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. FPD Sociale Zekerheid
  PubliceerMutatiePersoon 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. KSZ, RR Persoon
  PubliceerMutatiesDossierOndersteuningenDienst 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VDAB (Sociale) Economie
  PubliceerMutatiesNotificaties 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. KBI, VDAB, RVA Persoon
  PubliceerMutatiesWerkrelaties 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RSZ Werk en inkomen
  PubliceerOmschrijvingRechtsvorm 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerOmschrijvingToelating 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerOnderneming 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerOnderneming 01.03 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO Onderneming
  PubliceerOndernemingOpTijdstip 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerOndernemingVKBO 02.00 Handleiding VKBO Onderneming
  PubliceerPCenTW 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RSZ Onderneming
  PubliceerPersoneelsgegevens 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. Werk en inkomen
  PubliceerPersoonMutatiesNotificaties 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RR Persoon
  PubliceerRechtstoestand 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerRelatieOnderneming 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerRSZDagvaardingen 02.00 Handleiding VKBO, Graydon Onderneming
  PubliceerSocialeSchuld 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RSZ Onderneming
  PubliceerTewerkstelling 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, RSZ Onderneming
  PubliceerVerhuizer 01.01 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VKBO, KBO Onderneming
  PubliceerWijzgingOndersteuningenDienst 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VDAB (Sociale) Economie
  PublishEboxMessage Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. KSZ, RSZ E-documenten
  RegistreerBewijs 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. Onderwijs en Diploma's
  RegistreerInschrijving 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. MAGDA, KSZ Generiek
  RegistreerLEZGegevens 02.00 Handleiding OMG Mobiliteit
  RegistreerMutatieBewijs 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OV, AHOVOKS - LED Onderwijs en Diploma's
  RegistreerMutatieIndiceringWerknemerDienst 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. VDAB (Sociale) Economie
  RegistreerMutatieNotificatie 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. KBI, VDAB, RVA Persoon
  RegistreerToeleiding 01.00 Handleiding MAGDA Inburgering
  RegistreerUitschrijving 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. MAGDA, KSZ Generiek
  Ruimte_GeefPersoon 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. RR, KSZ Ruimte en omgeving
  VerwijderLEZGegevens 02.00 Handleiding OMG Mobiliteit
  WijzigKSZPersoon 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. KSZ Persoon
  ZoekDossier 01.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OMG Gebouw
  ZoekEigendomstoestanden 02.00 Handleiding , Handleiding MAGDA Online FOD FIN - AAPD, VLABEL Perceel
  ZoekGebeurtenis 01.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OMG Gebouw
  ZoekOnderneming 02.00 Handleiding VKBO, KBO Onderneming
  ZoekParticipaties 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. OV Onderwijs en Diploma's
  ZoekPerceel 02.00 Handleiding , Handleiding MAGDA Online FOD FIN - AAPD Perceel
  ZoekPersoonOpAdres 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. KSZ, RR Persoon
  ZoekPersoonOpNaam 02.00 Handleiding enkel beschikbaar in de MAGDA-gebruikersgroep. KSZ, RR Persoon