chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  MAGDA Online - Veelgestelde vragen

  Algemene vragen

  Welke gegevens kan ik raadplegen via MAGDA Online?

  Via MAGDA Online kan u informatieaanvragen doen omtrent volgende domeinen:

  Domein

  Beschrijving

  Persoon

  diensten voor persoonsgegevens.

  Kadaster

  diensten voor kadastergegevens.

  Onderneming

  diensten voor ondernemingsgegevens

  LED

  diensten LED gegevens

  Op deze pagina kan u zien om welke gegevens het gaat, en welke diensten u kan gebruiken om deze gegevens op te vragen.

  Ik heb geen toegang tot MAGDA Online

  Informatie Vlaanderen verleent enkel toegang aan een organisatie. Nadien is het aan de lokale beheerder om de gebruikers van de organisatie toegangsrechten te geven.

  Concreet moet u het recht 'MAGDA Online' toegewezen hebben in de toepassing 'Gebruikersbeheer'. U vraagt best even na bij uw lokale beheerder of u over dit recht beschikt.

  Als u niet weet wie uw lokale beheerder is, kan u contact opnemen met de Vlaamse Infolijn (bel het nummer 1700, of gebruik hun chat of mailfuncties).

  Waarom is de finaliteit van mijn informatievraag belangrijk?

  De Vlaamse overheid is verplicht om de vertrouwelijkheid te garanderen van de door haar verzamelde gegevens. Iemand die bijvoorbeeld ruimtelijk beleid vorm geeft, moet geen zicht hebben op eigendomsrechten.

  Daarom bepaalt de finaliteit van een actie tot welke gegevens een gebruiker toegang krijgt.

  Elke finaliteit is gekoppeld aan een rol/profiel.

  Hoe wissel ik van rol/profiel?

  Als u meerdere rollen/profielen hebt toegekend gekregen, kan u via het uitklapmenu ('drop-down menu') rechts bovenaan de gewenste rol kiezen.

  magda_online_rol_profiel.png

  In de menu balk ziet u tot welke domeinen u toegang hebt in de gekozen rol:

  MAGDA Online

  Door te klikken op een domein, kan u zien welke diensten u kan gebruiken:

  MAGDA Online

  Wat als ik niet van rol/finaliteit kan wisselen?

  Krijgt u in MAGDA Online geen uitklapmenu ('drop-down menu') om van de juiste finaliteit/rol te selecteren? Vindt u niet de juiste rol in het uitklapmenu?

  Vraag aan uw lokale beheerder of u over de juiste rechten beschikt. Als u niet weet wie uw lokale beheerder is, kan u contact opnemen met de Vlaamse Infolijn (bel het nummer 1700, of gebruik hun chat of mailfuncties).

  Ik vergat een verplicht veld en nu zijn mijn zoekcriteria verdwenen

  Dit is een gekend probleem. Via de ‘terug’ knop in uw browser kan u het zoekscherm met uw zoekcriteria opnieuw oproepen.

  Ik krijg een foutboodschap bij het zoeken

  Krijgt u een foutmelding dat u een veld niet (correct) hebt ingevuld? Vaak kan u via de ‘terug’ knop in uw browser teruggaan naar het zoekscherm zoals u het ingevuld had.

  Meldt het systeem dat een onverwachte fout is opgetreden? Waarschijnlijk is er tijdelijk iets mis. U probeert best wat later nog eens.

  Blijft het probleem zich voordoen? Neem dan contact op met de MAGDA helpdesk via de mail-link op de webpagina:

  magda_online_fout

  Waarom zijn de antwoorden van MAGDA Online soms gefilterd?

  De Vlaamse overheid is verplicht om de vertrouwelijkheid te garanderen van de door haar verzamelde gegevens. Daarom wordt bij elke informatievraag gekeken naar de machtiging van de gebruiker. Die bepaalt of iemand toegang krijgt tot informatie over een onderwerp (een specifieke persoon, perceel…).

  Zo kan een ambtenaar van gemeente A bijvoorbeeld wel kadastrale eigendomsinformatie over een perceel in zijn eigen gemeente consulteren, maar niet over een perceel in gemeente B. Rijksregisterinfo is wel opzoekbaar buiten de gemeentegrens.

  Als de gevonden informatie niet toegankelijk is voor de gebruiker, dan verschijnt volgende boodschap: 'Geen gegevens in antwoord wegens filtering'.

  magda_online_rol_gefilterd

  Wat doet de functie 'Ververs' rechtsboven op het resultaatscherm?

  Soms blijven de resultaten van een vorige informatievraag staan. Via de functie 'Ververs' kan de gebruiker dan de resultaten van de laatste informatievraag bekijken.

  magda_online_ververs

  Welke gebruikersrechten geven toegang tot MAGDA Online?

  Volgende rechten zijn beschikbaar voor MAGDA Online:

  • MAGDA Online Publiek: geeft toegang tot het publieke gedeelte van MAGDA Online.
   Opgelet: Van zodra een medewerker om het even welk ander gebruikersrecht heeft in het ‘Gebruikersbeheer’, hoeft u dit recht niet meer extra toe te kennen. U moet dit recht enkel toekennen indien een medewerker enkel toegang wil tot het publieke gedeelte van MAGDA Online. Dit recht zal dus slechts in uitzonderlijke gevallen moeten toegekend worden.
  • MAGDA Online: geeft toegang tot MAGDA Online voor de consultatie van informatie die niet publiek beschikbaar is voor medewerkers van de lokale besturen.
   Opmerking: Van zodra een medewerker over dit recht beschikt, is het recht 'MAGDA Online Publiek' niet meer nodig.
  Hoe kan ik als lokale beheerder zien of iemand over de juiste rechten beschikt voor MAGDA Online?

  Zoek de persoon op in de toepassing ‘Gebruikersbeheer’, en ga naar de details van de gebruiker.

  Kijk of het recht 'MAGDA Online' of 'MAGDA Online Publiek' is toegekend.

  Als het recht 'MAGDA Online' is toegekend, kan u in de detailinformatie zien welke profielen (finaliteiten) zijn toegekend.

  magda_online_juiste_rechten

  magda_online_juiste_rechten

  Wanneer voor het recht 'MAGDA Online' niet de juiste profielen zijn toegekend, kan u dit aanpassen via de functie ‘Pas gebruikersrecht aan’.

  magda_online_juiste_rechten

  magda_online_juiste_rechten

   

  Hoe kan ik als lokale beheerder aan iemand rechten toekennen voor MAGDA Online?

  Zoek de persoon op in de toepassing ‘Gebruikersbeheer’. Selecteer de optie ‘Ken gebruikersrecht toe’.

  Opmerking: in de toepassing ‘Gebruikersbeheer’ is het van op verschillende plaatsen mogelijk om een gebruikersrecht toe te kennen.

  Selecteer het gepaste gebruikersrecht. ('MAGDA Online' of 'MAGDA Online Publiek')

  magda_online_rechten

  Geef de begin- en einddatum op.

  Als u het recht 'MAGDA Online' toekent, moet u de finaliteiten opgeven waarvoor de gebruiker MAGDA Online zal gebruiken:

  magda_online_rechten

  Geef ook de reden op waarom u het recht toekent.

  Wanneer u verder gaat, zal gevraagd worden om de toekenning te bevestigen.

  Vragen Kadasterdiensten

  Welke kadastergegevens kan ik raadplegen voor mijn finaliteit?

  Volgende kadastergegevens zijn toegankelijk voor elke finaliteit:

  magda_online_kadaster_fin

  Opgelet: Dit betekent dat gebruikers die meerdere rollen vervullen, steeds de juiste rol moeten selecteren om de gewenste informatie op te vragen! (Zie ‘Hoe wissel ik van rol?’) De correcte rol zal zorgen dat ze de informatie nodig voor de taak in kwestie kunnen raadplegen.

  Ik wil de eigenaar van een perceel weten

  Zorg dat u het adres en het perceelnummer hebt. Gebruik eventueel Geopunt om het perceelnummer te achterhalen. (Zie: ‘Ik weet het perceelnummer niet’)

  Opgelet: zelfs als u over het partitienummer beschikt is het aanbevolen om de gevonden identificatiegegevens van het perceel nog te verifiëren via de dienst ‘ZoekPerceel’. De huidige versie van de bèta-dienst ‘GeefEigendomstoestanden’ is zeer gevoelig wat betreft de ingegeven zoekcriteria.

  Open de MAGDA Online dienst ‘ZoekPerceel’ en geef de verschillende elementen van het perceelnummer in in de zoekvelden. Zorg dat u voldoende resultaten vraagt (>5). 

  ZoekPerceel

  Op basis van het adres kan u in de resultaten het juiste perceel terugvinden.

  magda_online_eigenaar

  Kijk vervolgens naar het identificatie van het perceel:

  magda_online_eigenaar

  De laatste 5 karakters (de letter ‘P’ gevolgd door 4 cijfers, bvb. ‘P0000’) vormen het partitienummer.

  Indien het perceel over een cijferexponent beschikt, leest u dit hier ook af.

  Nu u het partitienummer hebt, kan u de eigendomsinformatie opzoeken in de dienst ‘GeefEigendomstoestanden’.

  magda_online_eigenaar

  Opgelet:

  • Het veld ‘Letterexponent’ is verplicht.
  • Indien u over een cijferexponent beschikt, dient u deze ook in te geven.

  Bovenaan het zoekresultaat staan alle gevonden actuele en historische eigenaars van het perceel (natuurlijke personen en/of ondernemingen). Aan elke eigenaar is een unieke ‘PartijId’ toegekend.

  Bij elk eigenaarsrecht staan vervolgens de PartijId’s van de betreffende eigenaars vermeldt.

  magda_online_eigenaar

  Hoe zie ik wie de huidige eigenaar van een perceel is?

  Als u het detail van het zoekresultaat volledig uitklapt ('Alles uitklappen'), dan ziet u dat elke eigendomstoestand bestaat uit 3 delen:

  • EigenaarsRechten
  • Statusinformatie
  • Perceel

  Om de PartijId’s van de actuele eigenaars van een perceel te achterhalen, kijkt u naar het deel ‘Statusinformatie’.

  Dat bevat onder meer items zoals 'PeriodeStatus' en 'Versie'. Bij de actuele eigendomstoestand zal er geen 'einde' vermeldt zijn voor deze items.

  Eigendomstoestanden betreffende voormalige eigenaars:

  magda_online_huidige_eigenaar

  magda_online_huidige_eigenaar

  Eigendomstoestand met betrekking tot actuele eigenaars:

  magda_online_huidige_eigenaar

  Vervolgens kijkt u naar het deel ‘EigenaarsRechten’ van de betreffende eigendomstoestand. Daar vindt u de PartijId’s van de eigenaars:

  magda_online_huidige_eigenaar

  Meer details over een PartijId vindt u in:

  • de samenvatting van het zoekresultaat (INSZ/RRN; voornaam; naam)
  • het deel ‘Partijen’ in het detail van het zoekresultaat
   (INSZ/RRN; voornaam; naam; geboortedatum; postcode gemeente)
  Ik wil het adres van een eigenaar weten

  Rechts van het INSZ/KBO van een eigenaar heb je een pijltje waarmee je een menu kan openklappen.

  Selecteer in dit menu de dienst ‘GeefPersoon’ of ‘GeefOnderneming’ (zónder icoon achter de naam). Vervolgens wordt de persoon (of de onderneming) opgezocht. In het resultaat van deze zoekactie vindt u het adres terug.

  Adres

  Ik weet het perceelnummer niet

  Opgelet: het is ten zeerste aanbevolen om de gevonden identificatiegegevens van het perceel nog te verifiëren via de dienst ‘ZoekPerceel’. De huidige versie van de bèta-dienst ‘GeefEigendomstoestanden’ is zeer gevoelig wat betreft de ingegeven zoekcriteria.

  Ga naar www.geopunt.be. In het menu ‘Kaarten en plaatsen’, klik op ‘Basiskaart, Luchtfoto en adres’

  magda_online_perceel

  Selecteer ‘Basiskaart GRB: administratief perceel’

  magda_online_perceel

  In de zoekbalk bovenaan, zoekt u vervolgens de locatie op. Klik op de locatie.

  magda_online_perceel

  Kies voor ‘Kadastrale informatie over de aangeklikte locatie’. Het perceelnummer (CaPaKey) wordt weergegeven:

  magda_online_perceel

  Het perceelnummer (CaPaKey) bestaat uit verschillende elementen.

  Neem bijvoorbeeld: 23085A0055/00S000

  Code

  Betekenis

  23085

  Het nummer van de kadastrale afdeling

  A

  De letter van de sectie

  0055

  Het grondnummer van het perceel

  00

  De eventuele noemer (of bisnummer) van het perceel

  S

  De letterexponent van het perceel

  000

  De cijferexponent van het perceel

   TIP: Als u de checkbox ‘NIS-codes’ aanvinkt, verschijnt het afdelingsnummer in het veld ‘Afdeling’:

  magda_online_perceel

  Alternatieve werkwijze: Kent u de eigenaar (INSZ of KBO) en kent u ook een deel van het adres? Dan kan u in MAGDA Online, via de dienst ‘ZoekEigendomstoestanden’, percelen vinden die toebehoren aan deze persoon of onderneming. Let wel, u zal enkel die percelen vinden waar u informatie over mag consulteren.

  Waaruit bestaat het perceelnummer (CaPaKey)?

  Het perceelnummer (CaPaKey) bestaat uit verschillende elementen.

  Voorbeeld: 11111_A_2222/33_B444 

  Code

  Betekenis

  11111

  Het nummer van de kadastrale afdeling

  A

  De letter van de sectie

  2222

  Het grondnummer van het perceel

  33

  De eventuele noemer (of bisnummer) van het perceel

  B444

  De letter en cijferexponent van het perceel

  Wat is het verschil tussen een planperceel en een patrimoniaal perceel?

  Een kadastraal planperceel  stemt overeen met een gedeelte van het grondgebied bepaald of erkend door de AAPD. Een 'Kadastraal planperceel' mag de gemeentegrenzen niet overschrijden (de fiscale gegevens kunnen verschillen).

  Het kadastraal percelenplan is de grafische weergave van alle "kadastrale planpercelen" samen.

  Een kadastraal patrimoniaal perceel  stemt overeen met een “Goed” geïdentificeerd door de AAPD en waarvan de onroerende goederen dezelfde “Rechten” hebben en gelegen zijn op het zelfde ‘Kadastrale planperceel’. Het kadastraal patrimoniaal perceel is samengesteld uit het nummer van het kadastraal planperceel en het partitienummer.

  Opgelet: Aan een planperceel kunnen meerdere patrimoniumpercelen (zelfde grondperceel maar met verschillende partities) gekoppeld zijn. Dit is bvb. het geval bij een meergezinswoning waar de verschillende entiteiten (bvb. 47b P0000, 47b P0001, 47b P0002, 47b P0003….) overeenkomen met het planperceel 47b.

  Code

  Betekenis

  11111

  Het nummer van de kadastrale afdeling

  Het nummer van het planperceel (CaPaKey)

   

  Het nummer van het patrimoniaal perceel

  A

  De letter van de sectie

  2222

  Het grondnummer van het perceel

  33

  De eventuele noemer (of bisnummer) van het perceel

  B444

  De letter en cijferexponent van het perceel

  P0000

  Het partitienummer, van P0000 tot P9999 

  Wat is het partitienummer?

  Meerdere partijen kunnen eigendomsrechten hebben op (een deel van) een planperceel. Aan elk eigendomsrecht wordt een partitienummer toegekend.

  Een partitienummer bestaat uit 5 karakters (de letter ‘P’ gevolgd door 4 cijfers, bvb. ‘P0000’).

  De combinatie van een planperceel en een partitienummer wordt een patrimoniaal perceel genoemd.

  Zie ook ‘Wat is het verschil tussen een planperceel en een patrimoniaal perceel?’ en ‘Waaruit bestaat het perceelnummer (CaPaKey)?

  Welke zoekcriteria zijn verplicht voor de dienst ZoekPerceel?

  Volgende velden zijn verplicht als u een perceel opzoekt:

  Zoekcriterium

  Toelichting

  Kadastrale afdeling

  Bv. ‘11111’

  Sectie

  Bv. ‘A’

  Resultaten

  Aantal gewenste resultaten. Min: 1, Max: 999

  Opgelet:  

  • Het is aanbevolen om bvb. 5, 10 of 20 resultaten te vragen. Een groot aantal resultaten opzoeken vertraagt de zoekactie.
  • Als het gewenste aantal resultaten groter is dan de percelen die voldoen aan de zoekcriteria, wordt de resultatenlijst verder aangevuld. Hiervoor worden telkens de percelen in aanmerking genomen van het volgende grondnummer tot het gewenste aantal resultaten is bereikt.
  • Een groot aantal resultaten opzoeken vertraagt de zoekactie.

  Voorbeeld van het zoekscherm met de verplichte velden ingevuld:

  magda_online_perceel_zoek

  De verplichte velden zijn aangeduid met *

  Welke zoekcriteria zijn verplicht voor de dienst ZoekEigendomstoestanden?

  Een geldige zoekactie vertrekt van volgende velden:

  Zoekcriterium

  Toelichting

  INSZ

  Eén van beide moet ingevuld zijn. Opgelet: Er mag slechts één van beide velden tegelijkertijd ingevuld zijn.

  Ondernemingsnummer (zonder landcode)

  Mede-eigenaars

  Moet ‘0’ of ‘1’ zijn.

  Als het veld waarde ‘1’ heeft, worden de gegevens van mede-eigenaars ook getoond in het zoekresultaat. Bij waarde ‘0’ worden enkel de gegevens van het opgegeven INSZ of KBO getoond.

  Zoekopdrachttype

  ‘onbepaald’, ‘fiscaal’ of ‘juridisch’

  Jaar

  • Als het zoekopdrachttype ‘fiscaal’ of ‘juridisch’ is, moet één van deze velden ingevuld zijn. Opgelet: Er mag slechts één zoekcriterium tegelijkertijd ingevuld zijn: jaar, datum of periode.
  • Als het zoekopdrachttype ‘onbepaald’ is, moeten deze velden leeg zijn.

  Datum

  Periode (begin- en einddatum)

  Welke zoekcriteria zijn verplicht voor de dienst GeefEigendomstoestanden?

  Een opzoeking via de dienst ‘GeefEigendomstoestanden’ is niet gebaseerd is op het kadastraal planperceel (het klassieke perceel, met CaPaKey als ID), maar op kadastraal patrimoniaal perceel (het feitelijke kadastraal goed).

  Opgelet: het is ten zeerste aanbevolen om de gevonden identificatiegegevens van het perceel nog te verifiëren via de dienst ‘ZoekPerceel’. De huidige versie van de bèta-dienst ‘GeefEigendomstoestanden’ is zeer gevoelig wat betreft de ingegeven zoekcriteria.

  Om een geldige zoekopdracht uit te voeren, moeten volgende velden ingevuld zijn:

  Zoekcriterium

  Toelichting

  Kadastrale afdeling

  Bv. ‘11111’

  Sectie

  Bv. ‘A’

  Grondnummer

  Bv. ‘2222’

  Partitie

  Deelnummer: de letter 'P' gevolgd door 4 cijfers (P0000 → P9999). Voor een klassiek grondperceel is het partitienummer ‘P0000’.

  Cijferexponent

  Opgelet: voorlopig verplicht in te vullen wegens een fout in de toepassing.

  Bv. ‘00005’

  Opmerking: Als u via de dienst ‘Zoekperceel’ geen cijferexponent vond, dient u dit veld leeg te laten. Vond u wel een cijferexponent, dan dient u deze in te geven.

  Letterexponent

  Opgelet: voorlopig verplicht in te vullen wegens een fout in de toepassing.

  Bv. ‘B’

  Resultaten

  Aantal gewenste resultaten. Min: 1, Max: 999

  Opgelet: Het is aanbevolen om bv. 5, 10 of 20 resultaten te vragen. Een groot aantal resultaten opzoeken vertraagt de zoekactie.

  Voorbeeld van het zoekscherm met de verplichte velden ingevuld (geen cijferexponent beschikbaar):

  magda_online_perceel_geefeigendom

  De verplichte velden zijn aangeduid met *