chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Open data bij de Vlaamse overheid

  Wat is open data?

  Open data zijn gegevens die door de overheid worden verzameld in het kader van haar openbare taak en waar geen of minimale gebruiksbeperkingen op rusten. Bovendien zijn die gegevens elektronisch beschikbaar en wordt gebruik gemaakt van open standaarden.

  Waarom data openstellen?

  Data openstellen heeft verschillende voordelen:

  • Open data zorgt voor grotere transparantie over de werking van de overheid.
  • Open data zorgt ook voor meer efficiëntie zowel binnen en tussen overheden als bij bedrijven en organisaties extern aan de overheid.
  • Open data leidt tot slot ook tot innovatie en het ontstaan van nieuwe en vernieuwende producten en diensten.

  Ook de Europese Commissie onderschrijft het belang van open data en heeft een open data strategie geformuleerd als onderdeel van de Europese Digitale agenda.

  Lees meer

  Conceptnota open data

  Op 23 september 2011 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota over open data goed. Die nota bevat een aantal strategische krachtlijnen die Vlaanderen willen laten aansluiten bij de koplopers betreffende open data, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding voor deze conceptnota was het eindrapport van de rondetafel ‘i-vlaanderen: de Vlaamse overheid interactief.

  Open data charter

  Op 22 mei 2018 heeft het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid het open data charter, zoals dat uitgewerkt was binnen het programma Smart Flanders, onderschreven.

  Het open data charter bevat 20 algemene principes m.b.t. open data en is een duidelijke intentieverklaring van alle Vlaamse departementen en agentschappen, provinciale en lokale besturen om verdere stappen te zetten met betrekking tot de realisatie van open data.

  Raadpleeg het open data charter goedgekeurd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. 

  Actieplan open data 2020-2024

  Op 6 februari 2020 keurde het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid het actieplan open data 2020-2024 goed.

  Het actieplan open data 2020-2024 heeft als baseline “meer open data beter bruikbaar maken”. Concrete acties hebben betrekking op sensibilisering rond hergebruik van overheidsinformatie en open data, promotie van het open data aanbod, juridische ondersteuning bij het aanbieden van open data of aanbieden van een Vlaams Open Data Portaal. 

  Raadpleeg het actieplan open data 2020-2024 goedgekeurd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. 

  In februari 2021 werd gerapporteerd over de voortgang van het open data actieplan 2020-2024 aan het Stuurorgaan. Het rapport bevat een aantal prioritaire open data acties voor 2021 . Aan de hand van deze acties willen overheden in Vlaanderen de beschikbaarheid van Vlaamse open data vergroten en de bruikbaarheid ervan verhogen, alsook mikken op een hogere score op de DESI-index (meer bepaald de subindicator “open data maturiteit“) voor Vlaanderen.

  Vlaams Open Data Portaal

  Het Open Data Portaal is de centrale vindplaats voor open data van overheden in Vlaanderen.

  Lees meer over het Vlaams Open Data Portaal. 

  Open data licenties

  Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit voor het hergebruik van overheidsinformatie definitief goed. Aan de hand van dit uitvoeringsbesluit heeft de Vlaamse Regering onder andere modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data bepaald. 

  Lees meer over de modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data.

  Lees meer over de juridische onderbouwing van de modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data.

  DCAT-AP Vlaanderen

  In lijn met de DCAT-AP-specificatie zoals ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie heeft de Vlaamse overheid een DCAT-AP applicatieprofiel voor Vlaanderen (DCAT-AP VL) opgemaakt. Dit profiel geldt als aanbeveling naar Vlaamse en lokale overheden toe voor het publiceren van metadata voor open data.

  Publicatie van open data volgens het DCAT-AP Vlaanderen applicatieprofiel is van belang om het vlot uitwisselen van metadata tussen verschillende open data platformen te vergemakkelijken. Op 13 juni 2019 keurde het stuurorgaan Vlaamse Informatie- en ICT-beleid het DCAT-AP Vlaanderen applicatieprofiel goed als Vlaamse OSLO standaard.

  Raadpleeg het DCAT-AP Vlaanderen applicatieprofiel

  Raadpleeg de handleiding voor het gebruik van DCAT-AP Vlaanderen bij het publiceren van Vlaamse open data

  Lees meer over datasets, standaarden en tools op data.vlaanderen.be

  Vlaamse URI-standaard voor data

  Als groeimodel voor een open data praktijk bij de overheden in Vlaanderen kan verwezen worden naar het vijf sterren model voor open data zoals voorgesteld door Tim Berners-Lee.

    ★ Data is beschikbaar op het web (ongeacht het format) onder een open licentie

  ★ ★ Data is beschikbaar op het web in een machinaal leesbaar gestructureerd formaat 
  (bv. Excel i.p.v. een afbeelding van een tabel)

  ★ ★ ★ Zelfde als (2) en data is beschikbaar in een open formaat
  (bv. CSV i.p.v. Excel)

  ★ ★ ★ ★  Zelfde als (3) en gebruik van URI’s (‘Uniform Resource Identifier’) om objecten of concepten te identificeren zodat kan verwezen worden

  ★ ★ ★ ★ ★ Zelfde als (4) en link data met andere data zodat deze verrijkt worden

  De Vlaamse overheid streeft naar minimaal 3 sterren open data.

  Op termijn wil de Vlaamse overheid (voor de voornaamste datasets) evolueren naar 4 en 5 sterren en datasets publiceren als Linked Open Data (LOD). 

  Om 4 en 5 sterren open data te bereiken, moet voldaan zijn aan volgende principes:

  1. Gebruik van URIs om zaken te identificeren
  2. Gebruik van HTTP URIs zodat objecten en concepten opgezocht kunnen worden (“dereferenced”) door personen
  3. Geef bruikbare informatie terug wanneer iemand een URI opzoekt en maak hiervoor gebruik van open standaarden zoals RDF en SPARQL
  4. Link naar gerelateerde objecten en concepten aan de hand van hun URI’s bij het publiceren van datasets

  Raadpleeg de Vlaamse URI-standaard voor data

  Lees meer over datasets, standaarden en tools op data.vlaanderen.be