chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stand van zaken Mijn Burgerprofiel

  Waar kan je inloggen op Mijn Burgerprofiel? Welke gegevens zitten er al in? De stand van zaken vind je hier.

  Waar kan ik inloggen op Mijn Burgerprofiel?

  Lokale overheid

  Vlaamse overheid

  Welke gegevens zitten er al in?

  Meldingen

  Burgers kunnen in Mijn Burgerprofiel meldingen ontvangen van Vlaamse overheden, steden en gemeenten over dienstverleningen die zij aanbieden.  

  • Dienstencheques (bron: Departement Werk en Sociale Economie) 
  • Erfgoedpremie voor beschermde monumenten en landschappen (bron: Agentschap Onroerend Erfgoed) 
  • Inname openbaar domein (bron: Kortrijk) 
  • Logiessubsidies (bron: Toerisme Vlaanderen) 
  • Meldpunt 1777 (bron: Kortrijk) 
  • Onderzoekspremie voor beschermde monumenten en landschappen (bron: Agentschap Onroerend Erfgoed) 
  • Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB) (bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) 
  • Schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds (bron: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) 
  • Schooltoelage voor het basisonderwijs en secundair onderwijs (bron: AHOVOKS) 
  • Studietoelage hoger onderwijs (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) 
  • Status van uw terugmelding (melding door een burger van een foutief of ontbrekend gegeven) op de leer- en ervaringsbewijzen (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) 
  • Toerisme voor allen subsidies (bron: Toerisme Vlaanderen) 
  • Vlaamse updates over coronamaatregelen (Agentschap Informatie Vlaanderen) 

  Documenten  

  Burgers kunnen Mijn Burgerprofiel gebruiken om brieven en documenten in hun eBox te bekijken. Volg deze stappen om de eBox te koppelen aan Mijn Burgerprofiel.

  Attesten en vergunningen 

  Burgers kunnen in Mijn Burgerprofiel officiële attesten, vergunningen, afschriften of uittreksels van aangesloten instanties gratis opvragen. Deze attesten hebben dezelfde juridische waarde als de attesten die ze bij het Rijksregister (via Mijn Dossier) of het gemeenteloket opvragen. 

  Attesten

  • Attest van Belgisch kiezer (bron: Rijksregister)
  • Attest van Belgische nationaliteit (bron: Rijksregister)
  • Attest van gezinssamenstelling (bron: Rijksregister)
  • Attest van hoofdverblijfplaats (voorheen Attest van inschrijving) (bron: Rijksregister)
  • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek (bron: Rijksregister)
  • Attest van leven (bron: Rijksregister)
  • Attest van verblijfplaats met oog op een huwelijk (bron: Rijksregister)
  • Attest van wettelijke samenwoning (bron: Rijksregister)
  • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen (bron: Rijksregister)

  Fiscale attesten

  • Fiscaal attest dienstencheques (bron: Departement Werk en Sociale Economie)

  Uittreksels

  • Uittreksel uit de registers (bron: Rijksregister)
  • Uittreksel uit het strafregister (Voorheen Getuigschrift van goed zedelijk gedrag) (bron: Centraal Strafregister)

  Vergunningen

  • Visverlof (bron: Agentschap voor Natuur en Bos)

  Uw gegevens

  Mijn Burgerprofiel toont burgers een overzicht van persoonlijke gegevens die de overheid van hen kent, opgedeeld per thema. Hiervoor worden gegevens verwerkt uit verschillende bronnen. 

  COVID-19 vaccin

  • Stand van zaken voor uw vaccinatie (bron: Agentschap Zorg & Gezondheid)

  Groeipakket 

  • Toeslagen Groeipakket (bron: Opgroeien Regie & Agentschap Uitbetaling Groeipakket) 

  Mobiliteit 

  • Terugkommoment rijbewijs B (bron: Departement Mobiliteit en Openbare Werken) 
  • Nascholing vakbekwaamheid rijbewijs C en D (bron: Departement Mobiliteit en Openbare Werken) 

  Voordelen en tegemoetkomingen 

  • Vlaamse loopbaanonderbreking en zorgkrediet (bron: Departement Werk en Sociale Economie) 
  • Recht op ondersteuning (bron: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) 

  Functies en ondernemingsvaardigheden 

  • Functies en ondernemingsvaardigheden (bron: Federale Overheidsdienst Economie) 

  Onderwijs 

  • Inburgeringstraject (bron: Agentschap Integratie en Inburgering) 
  • Leer- en ervaringsbewijzen (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) 
  • Inschrijvingshistoriek leerplicht onderwijs (bron: Agentschap voor Onderwijsdiensten) 
  • Inschrijvingshistoriek hoger onderwijs (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) 
  • Inschrijvingshistoriek volwassenenonderwijs (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) 
  • Nederlands voor anderstaligen (bron: Agentschap Integratie en Inburgering) 

  In uw buurt 

  In Mijn Burgerprofiel kunnen burgers een kaart van Vlaanderen raadplegen waarop ze geografische gegevens kunnen zien, zoals hinder door wegenwerken of een sportwedstrijd, of water- en overstromingszones. Ze kunnen op deze pagina ook adressen opgeven en bewaren, zodat ze snel naar deze plaatsen kunnen navigeren op de kaart.