chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vastgoedinformatieplatform - Veelgestelde vragen

  Op deze pagina worden de veelgestelde vragen en bijhorende antwoorden verzameld. Vindt u uw vraag niet terug? Stuur gerust een mail naar vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be

  Algemeen

  Wanneer zal het Vastgoedinformatieplatform voor de verschillende soorten aanvragers beschikbaar zijn?

  Voor een selectie van professionele aanvragers zal het Vastgoedinformatieplatform te gebruiken zijn vanaf najaar 2022 en dat voor de percelen gelegen in de reeds aangesloten pilootgemeenten. De burger zal via Mijn Burgerprofiel/Woningpas de aanvraag kunnen starten vanaf januari 2024.

  Lokale besturen

  Zijn we als gemeente verplicht om aan te sluiten op het Vastgoedinformatieplatform?

  Er is inderdaad een decretale verplichting vanaf januari 2024. Op dat moment zullen alle aanvragen voor percelen over alle gemeenten heen via het Vastgoedinformatieplatform verlopen.

  Wat als ik merk als aanvrager dat er een fout of onvolledigheid staat in het afgeleverde dossier?

  Bij incorrecte informatie of onvolledigheden kan de aanvrager het dossier terug naar de stad/gemeente versturen (via het vastgoedinformatieplatform) met opmerkingen ter verificatie. Dit proces is kosteloos.

  Wat houdt de kwaliteitscontrole in?

  Het Vastgoedinformatieplatform zal zoveel als mogelijk de vastgoedinfo verzamelen uit centrale en decentrale bronnen. De kwaliteitscontrole (met eventuele rectificaties) en finale ‘goedkeuring’ alvorens het dossier wordt afgeleverd aan de aanvrager, zal nog steeds, zoals het vandaag is, de rol zijn van de gemeente.

  We hebben geïnvesteerd in een gemeentelijk digitaal systeem, wat is het gevolg van de overgang naar Vastgoedinformatieplatform?

  U neemt best contact op met uw softwareleverancier om te bekijken welke integratiemogelijkheden er zijn met het Vastgoedinformatieplatform zodat u van dezelfde automatisering kan blijven profiteren.

  We hebben nog geen gemeentelijk digitaal systeem, is dit nodig om het VIP te gebruiken?

  Dat is niet noodzakelijk. Via het webportaal (Grafische User Interface) van het Vastgoedinformatieplatform kan u als lokaal bestuur alle aangevraagde dossiers consulteren en bij nieuwe dossiers de benodigde datavelden aanvullen en de kwaliteitscontrole uitvoeren. We voorzien een basis we portaal waarmee de strikt noodzakelijke acties uitgevoerd kunnen worden.  Een geautomatiseerd systeem die deels of volledig geïntegreerd is met het vastgoedinformatieplatform vergemakkelijkt de gegevensverzameling en kan een business proces ondersteunen binnen het lokaal bestuur.

  Op welke manieren kunnen gemeenten aanvragen afhandelen?

  Er zijn 3 opties:

  • Geen gebruik en connectie VIP met digitaal gemeentelijk systeem.
   Opladen gemeentelijke informatie + kwaliteitscontrole volledig manueel via webportaal (Grafische User Interface) van VIP wanneer aanvraag binnenkomt. Status dossieropvolging te beheren via backoffice VIP.
  • Gedeeltelijke integratie VIP met gemeentelijk softwaresysteem (via API) zodat dataverzameling automatisch gebeurt.
   Dossieropvolging en kwaliteitscontrole gebeurt via backoffice VIP (toegang via webportaal/GUI).
  • Volledige integratie VIP met gemeentelijk systeem via API.
   Melding nieuw dossier en statusopvolging rechtstreeks in gemeentelijke software, automatische dataverzameling én kwaliteitscontrole via eigen software die dan resultaat teruggeeft naar VIP.
  Momenteel worden de aangeleverde inlichtingenformulieren voorzien van een handtekening van de burgemeester/algemeen directeur, valt dit weg met het Vastgoedinformatieplatform?

  Deze handtekening wordt inderdaad overbodig vanaf de gemeente op het platform is aangesloten.
  Het platform houdt bij voor alle dossiers welke gemeente het dossier heeft aangevuld en gecontroleerd heeft (en wanneer).

  Hoe verloopt de betaling?

  Vanaf januari 2024 zal de betaling via het Vastgoedinformatieplatform verlopen. Professionele aanvragers zullen via factuur en betaling achteraf opgevolgd worden (TBC), burgers zullen via de online betaalmodule meteen betalen bij de aanvraag.

  Kunnen we de gemeentelijke retributie behouden?

  De gemeentelijke retributie zal nog steeds autonoom bepaald kunnen worden door het lokaal bestuur. De gelden zullen door het platform geïnd worden en periodiek doorgestort worden naar de lokale besturen. Enkel de prijsberekening zou geüniformiseerd worden over de gemeenten heen.