chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Opleidingen Informatie Vlaanderen

  Verfijn je zoekresultaten

  1 tot 14 van 14 resultaten. Verfijn je zoekresultaat met de filters.

  Kom alles te weten over het vernieuwde GIPOD tijdens de Roadshow in maart 2020. We komen langs in alle provincies.

  Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)

  Het GIPOD is al sinds juni 2012 operationeel. Kabel- en leidingbeheerders, openbaar domeinbeheerders (steden, gemeenten en het Agentschap Wegen en Verkeer), de vervoersmaatschappij De Lijn en hulpdiensten (politie en brandweer) delen informatie over (geplande) werken en manifestaties met elkaar via het GIPOD.

  Niet gepland

  Schrijf je in op de interesselijst.

  Basiskaart Vlaanderen (GRB)

  De Basiskaart Vlaanderen (GRB) wordt actueel gehouden met GRB-conforme as-builtplannen. Deze moeten voorzien worden in het technisch bestek van wegenwerken en anderen opdrachten met een impact op de Basiskaart Vlaanderen.

  Niet gepland

  Schrijf je in op de interesselijst.

  Deze infosessie geeft een overzicht van de verschillende bijhoudingsprocessen. Je krijgt inzicht wanneer welke GRB-entiteiten bijgewerkt worden, wat de betekenis is van de meldingsprocessen, wat de relatie is met CRAB-, GIPOD- en Geopuntmeldingen.

  Niet gepland

  Schrijf je in op de interesselijst.

  Centraal Referentieadressenbestand (CRAB)

  De Vlaamse steden en gemeenten worden de beheerders van adressen in Vlaanderen. Dit staat beschreven in het CRAB-decreet. In deze opleiding lichten we het CRAB-adresbeheer toe binnen het Loket voor Authentieke Registratie (LARA). LARA is een gratis webapplicatie voor steden en gemeenten. Zo kunnen zij aan adresbeheer doen en hun decretale verplichtingen vervullen. Deze toepassing is niet geïntegreerd in andere gemeentelijke processen en maakt geen gebruik van andere (gemeentelijke) databanken.

  Niet gepland

  Schrijf je in op de interesselijst.

  Geografisch portaal (Geopunt)

  Tijdens deze algemene infosessie krijg je een overzicht wat er allemaal mogelijk is met Geopunt.

  Niet gepland

  Schrijf je in op de interesselijst.

  Recht van Voorkoop (RVV)

  Na het volgen van deze infosessie kan je zelf RVV-records opladen in het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkopprechten'. Dit is één van de voorwaarden om een voorkooprecht uit te kunnen oefenen.

  Niet gepland

  Metadata

  Metadata moeten beschreven worden volgens de geldende internationale normen en criteria. Informatie Vlaanderen ontwikkelde daarom aan de hand van GeoNetwork-software het AGIV- en Geopunt-metadatacenter. Twee toepassingen die het iedereen mogelijk maken metadata correct te beschrijven. In deze metadatacenters worden geografische data en/of diensten beschreven, en vanuit deze metadatacenters wordt de informatie ontsloten, onder meer naar Geopunt.

  Niet gepland

  Schrijf je in op de interesselijst.

  Gebouwenregister

  Tijdens deze infosessie vertellen we meer over het gebouwenregister en hoe je dit decentraal kan beheren.

  Niet gepland

  Schrijf je in op de interesselijst.

  OSLO

  De Vlaamse overheid wil een OSLO-standaard voor besluitvormingsdata ontwikkelen. Via Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) zetten overheden en organisaties in Vlaanderen in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier gebruikt iedereen makkelijker gegevens.

  Kom tijdens deze infodag alles te weten over Open Standaarden voor Linkende Organisaties.

  Niet gepland

  Via dit initiatief willen overheden in Vlaanderen als eerste stap de mobiliteitsgegevens semantisch te modelleren en te streven naar een semantische standaard.

  Niet gepland

  Kruispuntbank Vlaanderen

  Kruispuntbank Vlaanderen geeft vorm aan het toekomstige model voor het optimaal delen van gegevens binnen en met de overheid.

  Niet gepland

  Open data

  De infosessie richt zich tot open data editoren van het Vlaams Open Data Portaal en andere geïnteresseerden.

  Niet gepland