chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Missie

  Informatie Vlaanderen heeft als missie een coherent overheidsbreed informatiebeleid uit te bouwen en de transitie van de Vlaamse overheid naar een informatiegedreven overheid te ondersteunen en mee te realiseren.

  Lees meer over de missie van Informatie Vlaanderen

  Ondernemingsplan

  Het ondernemingsplan van Informatie Vlaanderen is beschikbaar in tekstvorm (nota) of in tabelvorm.

  Nota ondernemingsplan Informatie Vlaanderen 2017

  Overzichtstabel ondernemingsplan 2017 met doelstellingen, projecten en processen.

  Gegevensuitwisseling

  Mededelingen in functie van artikel 9 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) door Informatie Vlaanderen 
  Mededeling in functie van artikel 30 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  van de verwerkingsactiviteiten door Informatie Vlaanderen

  Alle informatie over de gegevensuitwisseling van Informatie Vlaanderen

  Historiek

  In 2015 is Informatie Vlaanderen ontstaan uit enkele entiteiten van de Vlaamse overheid. Hier staat de beknopte historiek van Informatie Vlaanderen en zijn voorlopers beschreven.

  Organisatie

  Contact

  Informatie Vlaanderen

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  09 276 15 00
  E-mail
  Website
  View in google maps