chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Digitaal Vlaanderen heeft als missie "alle digitale informatie organiseren en bruikbaar maken om samen de dienstverlening van de overheid voortdurend te verbeteren".

  Missie, visie en doelstellingenkader Digitaal Vlaanderen Vlaanderen

  Ondernemingsplan

  Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het agentschap Digitaal Vlaanderen wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. De jaarrapportering van het jaar voordien bevat een beoordeling over de doelstellingen en de vooropgestelde acties.

  Gegevensverwerking en uitwisseling

  Het agentschap Digitaal Vlaanderen hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt enkel persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

  Alle informatie over de gegevensverwerking en uitwisseling van Digitaal Vlaanderen

  Historiek

  In 2015 is Informatie ontstaan uit enkele entiteiten van de Vlaamse overheid. Hier staat de beknopte historiek van Informatie Vlaanderen en zijn voorlopers beschreven. Sinds 2021 heet het agentschap Digitaal Vlaanderen.

  Contact

  Informatie Vlaanderen

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  09 276 15 00
  E-mail
  Website