chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Mijn Burgerprofiel

  Het burgerloket is een project in ontwikkeling, momenteel is deze dienstverlening nog niet beschikbaar voor de burger.

  Overheden die wensen aan te sluiten op het burgerloket kunnen hier alle informatie vinden.

  Wat is het burgerloket?

  Lokale, Vlaamse en federale overheidsdiensten bieden burgers elk een stevig pakket producten en diensten. Het project “burgerloket” ontsluit persoonlijke gegevens voor burgers - over de besturen heen - op het moment dat het hem of haar het beste uitkomt. Ook na de kantooruren of tijdens het weekend.

  ""

  Transparantie

  De burger krijgt meteen zicht op de informatie die de Vlaamse overheid en, bij uitbreiding, alle andere overheden over hem hebben. De burger krijgt meer controle over zijn gegevens. Wanneer de burger foutieve gegevens opmerkt of vragen heeft, meldt hij deze met één muisklik. Door de aangeboden terugmeldingsfunctionaliteit verbetert de overheid de authentieke gegevens aan de hand van feedback van de burger.

  Het burgerloket zorgt voor beter geïnformeerde burgers. De burger geeft zijn eigen voorkeuren door van domeinen waarover hij informatie wenst te krijgen. Die info wordt thematisch weergegeven.

  Het is ook mogelijk voorkeuren geografisch te bepalen. Locatiegebonden informatie stellen we op een geïndividualiseerde manier ter beschikking.

  Een virtueel uniek loket

  De burger vindt via het burgerloket veel sneller en op één (virtuele) plek de informatie die hij nodig heeft. Burgers benaderen de functionaliteiten via de gekende portaalsite www.vlaanderen.be, via de website van hun eigen gemeente, een andere Vlaamse overheidssite of mobiel. Dankzij één veilige login via het Vlaams toegangsbeheer hoef je niet steeds opnieuw aan te melden als je van de ene website naar de andere navigeert.

  Voordelen voor burgers

  Het burgerloket bundelt lopende zaken en maakt het mogelijk deze op te volgen. Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag voor een studietoelage of een vergunningsaanvraag. Vanuit het dossieroverzicht klikt de burger meteen door naar het specifieke dossier bij de bevoegde entiteit. Daardoor verlopen er minder vragen over de status van de dienstverlening via de helpdesk.

  Automatische meldingen brengen de burger op de hoogte van acties binnen een specifieke dienstverlening. We brengen de burger op de hoogte via een kanaal naar keuze. Standaard in de ‘Vlaamse top-balk’ en op termijn via een mobiele applicatie.

  Het burgerloket wil op termijn een proactieve persoonlijke digitale dienstverlening aanbieden op maat. Momenteel zet het burgerloket in op een aantal analysetrajecten.

  Gebruikersonderzoek burgerloket

  Je kunt alleen inspelen op noden van gebruikers als je ze kent. Daarom voeren we in elke fase van het burgerloket een gebruikersonderzoek uit. Het doel van dit onderzoek is om noden, drijfveren en wensen van de gebruikers van het burgerloket af te stemmen op de wensen en mogelijkheden vanuit de Vlaamse overheid en lokale overheden. Zo ontwerpen we het burgerloket en de onderliggende functionaliteiten op een bewuste, haalbare en doordachte manier.

  Het burgerloket onderbouwen we met gebruikersinzichten. Zo krijgen we een zicht op hoe een eerste versie er volgens de toekomstige gebruikers zou moeten uitzien.

  Vertrouwen

  Het burgerloket verhoogt het vertrouwen in de overheid door de transparantie te verhogen. Daarnaast beantwoordt het burgerloket ook aan de wettelijke verplichting om te voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


  Meer informatie

  Informatie Vlaanderen

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  09 276 15 00
  E-mail
  Website
  View in google maps