Slimme subsidies

Het project Slimme Subsidies liep tussen 2013 en 2019 en werkte verschillende sporen uit met als doelstelling de subsidieprocessen binnen de Vlaamse overheid te stroomlijnen en te ondersteunen om tot een efficiënt georganiseerde backoffice voor subsidieverstrekkers te komen. Binnen Slimme Subsidies werd ook gewerkt aan de opstart van een subsidieregister dat tot een verhoogde transparantie over uitgekeerde subsidiestromen vanuit de Vlaamse overheid moet leiden.

Op deze pagina’s vind je zowel algemene informatie over het project als het ontwikkelde kader en richtlijnen, voortgang naar digitalisering en de stand van zaken van het subsidieregister terug. Ook de agenda en verslagen van de verschillende netwerksessies die zijn doorgegaan vind je op deze webpagina's terug.

Voor meer info mail je naar digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be.