chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Productencatalogus (IPDC)

  De interbestuurlijke Producten- en dienstencatalogus (iPDC) biedt een overzicht van de verschillende dienstverleningen van de lokale, Vlaamse en federale overheid. De lokale en provinciale besturen zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger en hebben dus nood aan correcte informatie over alle dienstverleningen.

  Daarom kunnen alle overheden gebruik maken van de productfiches uit de productencatalogus om zo:

  • zelf op de hoogte te blijven van de Vlaamse, federale en lokale dienstverlening,
  • hun eigen website up-to-date te houden,
  • de communicatie met hun klanten te verbeteren,
  • hun dienstverlening effectiever en efficiënter te maken.

  De informatie wordt op één plaats aangemaakt en bewaard, maar door meerdere overheden gebruikt.

  De productencatalogus biedt een beknopte omschrijving van alle ‘producten’ van de overheid. Een overheidsproduct wordt gedefinieerd als elke

  • overheidsdienstverlening
  • aan een externe doelgroep,
  • aan meerdere klanten,
  • waarbij er interactie is tussen de klant en de dienstverlenende overheid.

  Hoe de dienst gebruiken

  Toegang

  De toegang tot de productencatalogus werkt via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Daarin heeft elke entiteit of organisatie een eigen lokale beheerder. Die kan voor zijn of haar organisatie de gebruikers en hun rechten beheren: gebruikers toevoegen, gebruikersrechten toekennen of terug verwijderen, de looptijd van gebruikersrechten aanpassen.

  Andere overheidsdiensten nemen contact op via het service desk-portaal.

  Gebruik

  De productencatalogus kan op verschillende manier gebruikt worden:

  • Consulteren via de website
  • Opvolgen van wijzigingen via nieuwsbrief
  • Geautomatiseerd opvragen van beschrijvingen via webservices.

  Meer uitleg over het gebruik van de productencatalogus vindt u in de handleiding .

  Technische documentatie voor het gebruik van de webservices is hier beschikbaar.

  Als er volgens u een product ontbreekt in de productencatalogus, kunt u dat melden via het service desk-portaal.