chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Privacyverklaring Trefdag Digitaal Vlaanderen

  Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

  Informatie Vlaanderen
  Havenlaan 88, 1000 Brussel
  KBO nummer: 0316.380.841
  Telefoonnummer: 09 276 15 00
  E-mailadres: digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be
  Functionaris voor gegevensbescherming: privacy@digitaal.vlaanderen.be

  Het agentschap Informatie Vlaanderen organiseert op 26 november 2020 een virtuele Trefdag Digitaal Vlaanderen en doet hiervoor beroep op het Thola platform.  Voor de organisatie van de virtuele Trefdag Digitaal Vlaanderen is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken, waardoor de wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. In deze privacyverklaring wordt de wijze waarop Informatie Vlaanderen jouw persoonsgegevens verwerkt of door het Thola platform laat verwerken verder toegelicht.

  Voor eventuele bijkomende informatie en vragen over de manier waarop Informatie Vlaanderen jouw persoonsgegevens verwerkt, kan je steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Informatie Vlaanderen, via privacy@digitaal.vlaanderen.be. Daar kan je ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving jou toekent, uit te oefenen.

  Welke gegevens verwerken we?

  Jouw contactgegevens (naam, e-mailadres, functie en organisatie) die je bij jouw inschrijving opgeeft, worden aan het Thola platform bezorgd opdat een persoonlijke toegangslink tot het platform kan aangemaakt worden. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk om de aangeboden diensten te verlenen.   Daarnaast wordt door het Thola platform het tijdstip van aanmelden en afmelden geregistreerd. Je deelname aan een Teams Live sessie die opgezet wordt vanuit het Thola platform wordt eveneens bijgehouden, dit in het kader van het monitoren van bezoekersaantallen. Er gebeurt evenwel geen registratie van welke billboards en ruimtes je bezocht hebt en evenmin wordt bijgehouden met wie je een gesprek bent aangegaan en hoe lang dit gesprek geduurd heeft.

  Bij een eerste aanmelding op het Thola platform kan je zelf optioneel bijkomende contactgegevens zoals een e-mailadres en gsm-nummer opgeven, zodat deze tijdens de Trefdag Digitaal Vlaanderen kunnen getoond worden aan andere deelnemers en partners.  De verwerking van deze bijkomende optionele gegevens berust op jouw toestemming.

  Ten slotte plaatst het Thola platform ook volgende cookies bij de gebruiker:

  • Naam: cookieconsent_status
   • Categorie: operationeel
   • Inhoud: toestemming status
   • Doel: bijhouden of een gebruiker toestemming heeft gegeven
   • Bewaartermijn: 1 jaar
  • Naam: ARRAffinity
   • Categorie: technisch
   • Inhoud: unieke waarde
   • Doel: bijhouden welke server gebruikt wordt
   • Bewaartermijn: gedurende de sessie
  • Naam: .AspNetCore.Antiforgery.{variable}
   • Categorie: beveiliging
   • Inhoud: beveiligingstoken
  • Doel: zorgt er voor dat enkel de gebruiker berichten kan plaatsen
  • Bewaartermijn: gedurende de sessie

  Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

  Jouw gegevens die door het Thola platform worden ingezameld, worden enkel gebruikt voor de hierboven vermelde doelen. Deze gegevens worden na afloop van de Trefdag Digitaal Vlaanderen niet langer bijgehouden of gedeeld met derden. Jouw inschrijvingsgegevens worden na de Trefdag Digitaal Vlaanderen door Informatie Vlaanderen nog gedurende drie jaar bewaard voor administratie -en bewijsredenen.

  Welke gegevens delen wij met derden?

  De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Trefdag Digitaal Vlaanderen door het Thola platform worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit door de gebruiker gevraagd wordt (bijvoorbeeld om een gesprek in MS Teams op te starten).  De contactgegevens die je optioneel kunt opgeven bij aanmelding zullen tijdens de Trefdag Digitaal Vlaanderen getoond worden aan de aanwezigen, maar nadien niet verder verspreid door Informatie Vlaanderen.

  Welke rechten heb je?

  Je hebt verschillende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens, met name:

  • het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
  • het recht op verbetering van jouw persoonsgegevens;
  • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
  • het recht om jouw toestemming in te trekken en het recht om je te verzetten tegen een verwerking.

  Verzoeken tot uitoefening van jouw rechten kan je richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van Informatie Vlaanderen. Dit kan per e-mail naar privacy@digitaal.vlaanderen.be. Gelieve bij jouw verzoek een recto-verso kopie van jouw identiteitskaart te voegen, zodat je door Informatie Vlaanderen kan worden geïdentificeerd.

  Waar kan je klacht indienen?

  Als je het niet eens bent met de manier waarop Informatie Vlaanderen jouw gegevens verwerkt, kan je steeds de functionaris voor gegevensbescherming van Informatie Vlaanderen (privacy@digitaal.vlaanderen.be) hierover aanschrijven. Daarnaast kan je ook steeds een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc).

  Versie 07102020