chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  TDV21 - vrijdag 26/11

  De focus op vrijdag

  Op vrijdag 26 november openen de deuren van het ICC om 8u00.

  Onze ondersteunende partners Stad Gent, Microsoft, Cronos Public Services en imec lichten graag een aantal van hun boeiende projecten toe.

  Ook de recent toegewezen ICT-raamcontracten én bijhorende dienstverlenende partners krijgen de nodige aandacht.

  Tot slot organiseert V-ICT-OR vzw doorheen de dag een aantal boeiende ronde tafelgesprekken met getuigenissen vanuit enkele gemotiveerde lokale besturen.

  Legende

  Handige tip: plan uw bezoek aan de Trefdag zo efficiënt mogelijk: aan de hand van de kleurcodes kan je zien welke van de 4 thema’s (Smart/Data/Low Touch/Pods) best wordt gecoverd in de verschillende sessies. Zo plan je je dag zoveel mogelijk rond wat jou écht interesseert.

  Legende  

  Hier vindt u het dagschema van vrijdag .

  Keuzesessie tussen 9.40 - 10.30 uur

  • 26 nov

   9.40 - 10.30 - Sessie 56: Innovatie @ VO – partneren met Microsoft

   Korte inhoud:

   Deel 1: Energyville/Vito: Energieflexibiliteit via een eenvoudig open datamodel.

   Een slimme zelflerende software-controller zorgt voor doorbraak van energie-efficiëntere warmtenetten. Artificiële intelligentie verschuift de warmtevraag naar tijdstippen waarop duurzame energie voorhanden en goedkoop is. Een kant-en-klaar Microsoft Azure sjabloon ondersteunt een eenvoudige configuratie van sensoren, netwerk, gebouwen, data lakes, dashboards en algoritmen die solution providers wereldwijd in staat stelt om energie-flexibiliteitsoplossingen te begrijpen, te integreren en te implementeren. Het Microsoft Azure platform en management portals monitoren de benodigde capaciteit waardoor u klein kunt starten en mee kan groeien met uw Smart City project.  

   Dit project is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen een Vlaams onderzoekscentrum en een wereldleider op gebied van IT die duurzame energieoplossingen tot leven willen brengen.

   Deel 2: Microsoft werkt samen met het Agentschap Wegen en Verkeer om de volgende generatie mobiliteit in Vlaanderen vorm te geven.

   Toenemend aantal voertuigen, snelle verstedelijking en beperkte middelen vereisen dat steden slim worden. Een Smart City gebruikt technologie zoals Cloud, IoT en geavanceerde analyses als basis om burgers een goede ervaring in openbare diensten te bieden, de levenskwaliteit te verbeteren en de ecologische voetafdruk te verkleinen. In deze studie werkte Microsoft samen met AWV om de volgende generatie wegen en verkeer in Vlaanderen vorm te geven

   Thema: 

   Sprekers:

   • Erik De Schutter - EnergyVille/VITO
   • Karen Pesse - Microsoft
   • Abdelkarim Bellafkih - AWV/Verkeerscentrum

   Zaal:

   Baekeland

  • 26 nov

   9.40 - 10.30 - Sessie 62: Hoe Personal Online Data Stores (PODS) met standaarden als oa. Solid onze samenleving sterker kunnen maken

   Korte inhoud:

   Solid technologie vertrekt van het idee om data en applicaties van elkaar los te koppelen, zodat de data op de logische (bij voorkeur moreel juiste plek) kan opgeslagen en beheerd worden. Als overheidsorganisatie kan u Solid technologie dan ook inzetten voor administratieve vereenvoudiging. Er is echter één belangrijke voorwaarde, namelijk dat alle data op een gestandaardiseerde manier wordt opgeslagen. Hoe u dit het best aanpakt, wordt in deze sessie aan de hand van tal van voorbeelden besproken.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Christophe Cop - Cronos Public Services/Konsolidate

   Zaal:

   Jan Van Eyck

  • 26 nov

   9.40 - 10.30 - Sessie 68: Digitale replica’s van de Stad: “Digital Urban Twins”. Het DUET & URBANAGE project

   Korte inhoud:

   Een Digitale Replica van de stad of een zogenaamde Digital City of Urban Twin (DCT) is een digitale representatie van de stad. DCT’s zijn een innovatief en “hot topic” binnen het Europese en wereldwijde Smart City gebeuren. Vlaanderen staat, door de coördinatie van en deelname aan diverse Europese initiatieven, mee aan de top van deze ontwikkelingen, maar legt ook duidelijk vernieuwende accenten.

   Waar veel steden vertrekken van een zogenaamd BIM (Building Information Model), vertrekken Digitaal Vlaanderen en imec van een use case gebaseerde benadering waarbij een DCT wordt onderzocht als instrument voor beleidsdomein-overschrijdende samenwerking binnen steden en regio’s. DUET bouwt aan een herbruikbare oplossing die wordt gerealiseerd en getest in Vlaanderen, Athene (GR) en Pilsen (CZ) met use cases binnen de mobiliteits- milieu- en ruimtelijke planningscontext.

   Binnen het Urbanage project wordt nagegaan hoe een DCT een rol kan spelen bij een dienstverlening op maat naar ouderen en naar het voorspellen van toekomstige noden aan dienstverlening. Hierbij wordt onderzocht hoe het MAGDA platform en digitale stadsdata samen meerwaarde kunnen realiseren. Dit gebeurt in samenwerking met Helsinki (FL) en Santander (ES).

   Thema: 

   Sprekers:

   • Lieven Raes & Gert Vervaet - Digitaal Vlaanderen
   • Koen Triangle & Sofie De Lancker - imec

   Zaal:

   Guislain 1

  • 26 nov

   9.40 - 10.30 - Sessie 74: Veiligheidsbouwstenen

   Korte inhoud:

   Deel 1: Veiligheidsbouwstenen voor mijn organisatie

   De leden van ons integratieteam laten u kennismaken met de verschillende veiligheidsbouwstenen die wij aanbieden. Aan de hand van een praktijkcase krijgt u inzicht in hoe u deze veiligheidsbouwstenen optimaal kunt inzetten binnen uw organisatie. Hierdoor krijgt u een beeld van met welke veiligheidsbouwstenen uw organisatie zeker zou kunnen integreren om de veiligheid van de dienstverlening te verhogen.

   Deel 2 Roadmap veiligheidsbouwstenen

   De beveiligingsdienst van de Vlaamse overheid licht toe welke plannen er zijn om haar veiligheidsbouwstenen verder uit te bouwen en te ontwikkelen. U krijgt een idee van wat uw organisatie het komend jaar kan verwachten en wat voor u interessante ontwikkelingen kunnen zijn om toe te passen.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Marcel Matser, Sammy Roos & Nathalie Roman - Digitaal Vlaanderen
   • Elke De Schryver - DXC

   Zaal:

   Hubert Van Eyck

  • 26 nov

   9.40 - 10.30 - Sessie 80: Rechtenverkenning: info op maat van de rechthebbende

   Korte inhoud:

   Vanuit ‘de overheid’ worden veel diensten aangeboden aan burgers. Helaas zijn deze dienstverleningen niet altijd gekend en kan er sprake zijn van onderbescherming of non take up waarbij mensen de diensten waarop ze eigenlijk recht hebben, niet opnemen. Met Rechtenverkenning willen we deze non take up aanpakken door meer vraaggericht en minder aanbodgericht te gaan werken. We willen verder gaan dan het louter informeren door het aanbod beschikbaar te stellen op een website. Dit leidt immers vaak tot een informatie ‘overload’. Via rechtenverkenning gaan we informatie over dienstverleningen ‘slim’ verbinden met informatie over de betrokkene om op die manier een overzicht op maat te bieden van dienstverleningen die voor die persoon mogelijks van toepassing zijn.

   In deze sessie gaan we dieper in op de mechanismen en bouwstenen achter deze  rechtenverkenning en we wijzen ook op de uitdagingen en risico’s. We besteden ook aandacht aan de gelijkenissen en verschilpunten met (automatische) rechtentoekenning. We benaderen dit vanuit een concrete invalshoek, namelijk de vernieuwing van de toepassing Rechtenverkenner. Dit vernieuwingstraject met een interbestuurlijke scope wordt getrokken vanuit het departement WVG, met ondersteuning van Digitaal Vlaanderen en in nauwe samenwerking met een groot aantal belanghebbenden.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Luc Moens - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

   Zaal:

   Van Der Goes

  • 26 nov

   9.40 - 10.30 - Sessie 86: The art of the possible. Data analytics and machine learning powered by the AWS Cloud // De kunst van het mogelijke. Data-analyse en machine learning gedreven door AWS Cloud (NL & ENG)

   Korte inhoud:

   (ENG) How Local Governments deploy innovative solutions built by their peers.

   Amazon Web Services (AWS) explains how Local Government customers are building business solutions and sharing them with their Local Government peers.  From using Machine Learning in waste management to consolidating geo-location data across a municipality, these organisations are innovating rapidly by building on the success and experience of what others have done.

   (NL) Hoe Lokale Overheden innovatieve oplossingen uitrollen die gebouwd werden door hun sectorgenoten.

   Amazon Web Services (AWS) licht toe hoe Lokale Overheden zakelijke oplossingen bouwen en delen met hun sectorgenoten. Van Machine Learning in afvalbeheer tot het consolideren van geolocatiegegevens  in een gemeente, deze organisaties innoveren in sneltempo door verder te bouwen op het succes en de ervaring van hun collega-overheden.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Wayne Soutter, Kevin Azijn & Charly Deighton - Amazon Web Services

   Zaal:

   Van Rysselberghe

  • 26 nov

   9.40 - 10.30 - Sessie 91: De weg naar een datamature organisatie

   Korte inhoud:

   We willen de datamaturiteit van de Stad en OCMW Gent verhogen zodat we meer, beter en slimmer data kunnen verzamelen en gebruiken. Daarom zijn we gestart met de datatrack, het project om die data ambitie waar te maken. Kom in deze sessie te weten vanwaar we vertrokken zijn, hoe we dat op zijn Gents hebben aangepakt, waar we staan en wat we al allemaal geleerd hebben.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Bart Rosseau - Stad Gent

   Zaal:

   Auditorium

  • 26 nov

   9.40 - 10.30 - Ronde tafels V-ICT-OR met specialisten 'Mijn Burgerprofiel' en 'DOSIS'

   Een vraaggesprek over de bouwstenen met een specialist uit de Vlaamse overheid en een participerende gemeente.

   Rond de tafel met specialisten 'Mijn Burgerprofiel' en 'DOSIS'

  Keuzesessies tussen 10.45 - 11.35 uur

  • 26 nov

   10.45 - 11.35 - Sessie 57: De VO Cloud. Hoe Microsoft uw data beschermt

   Korte inhoud:

   Deze sessie bestaat uit 2 delen:

   Deel 1: Toelichting van de nieuwe Microsoft EU data boundary en bijkomende updates die belangrijk zijn voor een goede gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

   Als u een klant bent in de publieke sector in de EU, gaan we verder dan onze bestaande verplichtingen inzake gegevensopslag en stellen we u in staat al uw gegevens in de EU te verwerken en op te slaan. Met andere woorden, we hoeven uw gegevens niet buiten de EU te verplaatsen. Deze verbintenis zal van toepassing zijn op alle kerncloudservices van Microsoft - Azure, Microsoft 365 en Dynamics 365. We noemen dit plan de EU Data Boundary voor de Microsoft Cloud.

   Deel 2: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Azure confidential compute maakt het gemakkelijker om de cloudprovider te vertrouwen.

   Microsoft Azure helpt u uw aanvalsoppervlak te minimaliseren om sterkere gegevensbescherming te krijgen. Azure biedt al veel hulpprogramma's om gegevens in rust te beveiligen via modellen zoals versleuteling aan de clientzijde en versleuteling aan de serverzijde. Daarnaast biedt Azure mechanismen om gegevens in transit te versleutelen via beveiligde protocollen zoals TLS en HTTPS. Tijdens deze sessie delen we de resultaten van een proefopstelling bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin waarbij we een derde deel van gegevensversleuteling - de versleuteling van gegevens in gebruik - aantonen op de sociale kaart .

   Thema: 

   Sprekers:

   • Frank Callewaert & Ward Pauwels - Microsoft
   • Elien Callens - Info Support

   Zaal:

   Baekeland

  • 26 nov

   10.45 - 11.35 - Sessie 63: Smart Sporting Cities, een voorbeeld van hoe technologie onze levenskwaliteit kan verhogen en onze regio’s slimmer maakt.

   Korte inhoud:

   Sport Vlaanderen en de stad Leuven lanceren met de ondersteuning van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), ‘Smart Sporting Cities’, een proefproject om het sport- en beweeggedrag van de Leuvenaars in de publieke ruimte met slimme technologie in kaart te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Edge technologie om maximaal rekening te houden met dataveiligheid en bescherming van persoonsgegevens. Benieuwd hoe deze opstelling eruit ziet en welke data men verkrijgt om het beleid te versterken? Mis dan zeker deze gezamenlijke sessie Sport Vlaanderen en Cronos Public Services niet.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Jasper Truyens - Sport Vlaanderen

   • Bregt Cabus - Cronos Public Services
   • Helena Schulpe - Stad Leuven

   Zaal:

   Jan Van Eyck

  • 26 nov

   10.45 - 11.35 - Sessie 69: Wat betekent Single digital gateway voor uw organisatie?

   Korte inhoud:

   De Single Digital Gateway is de Europese toegangspoort die burgers van lidstaten toegang geeft tot informatie en procedures.

   De Europese verordening vereist dat een deel van de huidige informatie over producten en diensten in het Engels wordt aangeboden. Uitgangspunt is verder ook dat als een procedure beschikbaar is voor een burger of ondernemer van één lidstaat, deze ook toegankelijk moet zijn voor gebruikers uit andere lidstaten.

   Deze sessie geeft u inzichten in het webplatform, zijn contentmodel, de gemeenschappelijke informatiebronnen en de herbruikbaarheid van informatie zodat SDG implementeren kinderspel wordt voor uw organisatie.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Wouter De Cock - Digitaal Vlaanderen

   Zaal:

   Guislain 1

  • 26 nov

   10.45 - 11.35 - Sessie 75: Een datastrategie voor de Vlaamse overheid

   Korte inhoud:

   Het hoeft geen betoog dat data voor de overheid een belangrijke grondstof zijn. Binnen elk beleidsdomein van de Vlaamse overheid lopen heel wat processen en projecten waarin de overheid met data toegevoegde waarde creëert voor een brede waaier aan stakeholders en voor allerhande organisatie- en beleidsdoelstellingen.

   Onder impuls van de recente ontwikkelingen in het kader van de COVID crisis, publiceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een advies inzake het belang van data voor de Vlaamse overheid met een oproep om er stevig op in te zetten. Ook de relancecomités, opgericht door de Vlaamse Regering, verwijzen naar uitdagingen waarin data een centrale motor zijn. Tot slot maken ook andere overheden rond de Vlaamse overheid van data een topprioriteit.

   Vanuit deze impulsen werd een initiatief gelanceerd om een gemeenschappelijke datastrategie voor de Vlaamse overheid uit te werken. De Vlaamse Statistische Autoriteit en Digitaal Vlaanderen hebben samen de handschoen opgenomen om hier een faciliterende rol in op te nemen. Gegeven het belang, de complexiteit en het grote aantal betrokkenen, hebben ze in december een opdracht gegund aan Deloitte om de Vlaamse overheid hierbij te ondersteunen.

   Tijdens deze sessie wordt de inhoud van de datastrategie voor de Vlaamse overheid toegelicht. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de stappen die gezet zijn om tot een gedragen datastrategie te komen, zowel bottom-up als top-down. Een gemeenschappelijke datastrategie moet immers gedragen worden door de top van de organisatie. Daarnaast moeten de juiste mensen 'op de vloer' goesting hebben om deze strategie uit te voeren en er hun schouders onder te zetten.

   Het Voorzitterscollege en het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid hebben bij de opmaak van een datastrategie voor de Vlaamse overheid hun rol vervuld als belangrijke kanalen voor communicatie en terugkoppeling, zowel naar het projectteam toe als richting SERV en andere organen.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Mathias De Schrijver - Digitaal Vlaanderen

   • Marc Callens & Freddy Maetens - Vlaamse Statistische Autoriteit

   • Els Renders - Deloitte

   Zaal:

   Hubert Van Eyck

  • 26 nov

   10.45 - 11.35 - Sessie 81: Imec smart education: waarom, wat en hoe?

   Korte inhoud:

   Technologie speelt in ons onderwijs een almaar belangrijkere rol. Imec kan hier als onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie niet ontbreken binnen dit verhaal. Kom aan de hand van onze innovatieve praktijkvoorbeelden te weten welke vormen educatieve technologie kan aannemen en ontdek hoe imec deze expertise concreet inzet in ons Vlaamse onderwijsveld.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Juliet Desmet - imec en KU Leuven

   Zaal:

   Van der Goes

  • 26 nov

   10.45 - 11.35 - Sessie 87: Ontdek de kracht van data in verkeer en transport: een panelgesprek met bedrijven, overheden en mobiliteitsexperten

   Korte inhoud:

   Bij imec hebben we een brede kijk op mobiliteit en logistiek. We zoeken naar innovatieve technologische oplossingen voor complexe uitdagingen in Vlaanderen. De focus ligt op verkeersveiligheid en een vlottere doorstroming van personenvervoer en goederentransport. Daarbij stimuleren we de keuze voor duurzame mobiliteits- en transportopties om de leefbaarheid in Vlaanderen te verbeteren.

   Tijdens deze sessie voeren we een panelgesprek met aandacht voor twee projecten: het Mobilidata-programma en het PILL-onderzoek. Allebei gebruiken ze data als hoofdingrediënt bij de ontwikkeling en realisatie van oplossingen. Wij vragen onze panelleden wat de mogelijkheden, kracht en risico’s zijn van data-gedreven toepassingen in mobiliteit en transport.

   Bij Mobilidata zoomen we in op de realisatie van intelligente verkeerslichten in Vlaanderen. Die kunnen het verkeer optimaliseren, hulpdiensten ondersteunen bij dringende oproepen en bepaalde doelgroepen meer groen licht geven als weggebruikers hun locatiegegevens delen. In hoeverre is de Vlaming daartoe bereid? En wie moet er eerst groen krijgen? Deze en veel meer vragen stellen wij aan ons panel, zodat u straks weet wat u werkelijk van slimme verkeersregelaars kan verwachten.

   PILL (Physical Internet Living Labs) maakt gebruik van data-gedreven technologie om een innovatieve concepten - zoals het Physical Internet ter realisatie van synchromodaal transport - te onderzoeken in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Doelstelling is om transportnetwerken beter met elkaar te connecteren zodat er op een flexibele, real-time manier kan worden beslist of bepaalde vrachten best via de weg, het spoor of de binnenvaart vervoerd worden. De keuze gebeurt in functie van een aantal strategische parameters, waaronder de doorlooptijd, duurzaamheid, vervoerskost, enzovoort. PILL beoogt een data-revolutie in de logistiek. Tijdens het panelgesprek gaan we dieper in op enkele innovatieve concepten die ervoor zorgen dat de Vlaamse transportsector een sterke schakel kan blijven in de context van globale supply chains. 

   Thema: 

   Sprekers:

   • Erika Decorte - Agentschap Wegen en Verkeer
   • Casper Moerbeek & Volker Hoja - imec 

   Zaal:

   Van Rysselberghe

  • 26 nov

   10.45 - 11.35 - Sessie 92: ICT Raamcontracten – Een inleiding

   Korte inhoud:

   Digitaal Vlaanderen biedt aan entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen een ruim ICT-aanbod onder de vorm van raamovereenkomsten voor Ontwikkelingsprojecten en Exploitatiegebonden ICT-diensten. De huidige overeenkomsten lopen af op 31 januari 2022 en graag stellen we u dan ook in deze sessie de nieuwe raamovereenkomsten voor.

   Met deze dienstverlening lanceren we een vernieuwd aanbod ICT-diensten. Het is afgestemd p de noden van de Vlaamse overheid en het speelt maximaal in op het marktaanbod. We houden rekening met het feit dat er zowel behoefte is aan bedrijfsklare diensten als aan snel evoluerende, nieuwe diensten (bimodale ICT). Deze dienstenportfolio zal de grote meerderheid van ons doelpubliek maximaal ondersteunen en een geschikte menukaart vormen in lijn met hun behoeften.

   In deze sessie krijgt u een algemeen beeld van de samenhang tussen de verschillende contracten. We stellen u ook graag voor aan onze verschillende partners van het eco-systeem.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Wouter Deswarte & Stefan De Smet - Digitaal Vlaanderen

   Zaal:

   Auditorium

  • 26 nov

   10.45 - 11.35 - Ronde tafels V-ICT-OR met specialisten 'MAGDA'

   Een vraaggesprek over de bouwstenen met een specialist uit de Vlaamse overheid en een participerende gemeente.

   Rond de tafel met specialisten 'MAGDA'

  Keuzesessies tussen 11.50 - 12.40 uur

  • 26 nov

   11.50 - 12.40 - Sessie 58: Bouw apps zonder code te schrijven en bied iedereen de mogelijkheid oplossingen te bouwen die bedrijfsprocessen versnellen

   Korte inhoud:

   Pas u aan. Nu meer dan ooit.

   Vergroot de flexibiliteit overal in uw organisatie door apps met weinig code te bouwen waarmee u processen kunt moderniseren en lastige uitdagingen kunt oplossen. Microsoft Power Platform is een inclusieve technologie. Door de gebruiksvriendelijkheid ontstaat een cultuur van innovatie, waardoor u gemakkelijker eerder onbenutte waarde aanboort.

   Werk samen om problemen effectief het hoofd te bieden– analyseer data, ontwikkel oplossingen, automatiseer processen en maak virtual agents.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Bjorn Dubois - Microsoft

   Zaal:

   Baekeland

  • 26 nov

   11.50 - 12.40 - Sessie 64: Hoe dienstverleningen efficiënter aanbieden en de beleving optimaliseren via slimme integraties.

   Korte inhoud:

   Met een dynamische overheid die continu innoveert en optimaliseert, dient de IT nieuwe of gewijzigde bedrijfsprocessen efficiënt en “low touch” te ondersteunen. Dit houdt in dat er nood is aan standaard werkwijze, patronen en technieken om tot een efficiënt en consistente aanpak van de onderliggende integratie processen te komen. Tijdens deze sessie wordt er ingezoomd op best practices en integratie-oplossingen om deze koppelingen op een slimme manier te realiseren. Steeds met aandacht voor architectuur en organisatie.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Guy Crets - Cronos Public Services/i8C

   Zaal:

   Jan Van Eyck

  • 26 nov

   11.50 - 12.40 - Sessie 70: De Vlaamse Sensor Data Space, de realisatie van een decentrale architectuur en ecosysteem voor real-time data.

   Korte inhoud:

   In het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht” van de Vlaamse Regering is digitale transformatie één van de zeven speerpunten. Om van Vlaanderen de toonaangevende regio te maken op het vlak van smart cities, en internet of things (IoT) kondigt het relanceplan de realisatie aan van een Vlaamse Sensor Data Space.

   De Vlaamse Sensor Data Space zorgt voor een gestandaardiseerde publicatie en ontsluiting van zowel slow moving data (vb adressen, geolocatie, …) als real-time data uit allerhande sensoren in een decentrale architectuur. Door gebruik te maken van de herbruikbare componenten van de Vlaamse Sensor Data Space kunnen projecten over bijvoorbeeld mobiliteit, luchtkwaliteit of waterkwaliteit zich beter concentreren op inhoudelijke toepassingen van de data bij de ontwikkeling van allerhande use-cases en worden ze ontzorgd op het gebied van dataverzameling, data-integratie en dataontsluiting.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Raf Buyle & Annelies De Craene - Digitaal Vlaanderen

   Zaal:

   Guislain 1

  • 26 nov

   11.50 - 12.40 - Sessie 76: ICT-raamcontracten - Applicatiediensten

   Korte inhoud:

   Digitaal Vlaanderen biedt aan entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen een ruim ICT-aanbod onder de vorm van raamovereenkomsten voor exploitatie. De huidige overeenkomst loopt af op 31 januari 2022 en graag stellen we u in deze sessie de nieuwe raamovereenkomsten voor. Voor een belangrijk gedeelte van de dienstverlening, in het bijzonder voor nieuwe initiatieven, zijn de Applicatiediensten ondertussen reeds bruikbaar.

   Met deze dienstverlening lanceren we een vernieuwd aanbod ICT-diensten, dat tegelijk modulair, flexibel, en op maat ontzorgend kan zijn. We houden rekening met het feit dat er zowel behoefte is aan bedrijfsklare diensten als aan snel evoluerende, nieuwe diensten (bimodale ICT). Deze dienstenportfolio zal de grote meerderheid van ons doelpubliek maximaal ondersteunen en een geschikte menukaart vormen, in lijn met hun behoeften. De missie is ambitieus en verreikend: voor al uw behoeften inzake applicaties - zij het voor het concipiëren of maken van nieuwe oplossingen of de exploitatie en het onderhoud van bestaande oplossingen - de nodige ondersteuning mogelijk maken, samen met enkele toegewijde competente partners. 

   Deze sessie zoomt in op het nieuwe aanbod rond applicaties, en overloopt kort enkele van de kenmerkende aspecten, zoals de ingebouwde minicompetitie tussen de dienstverleners en de manier waarop de applicatiediensten zullen zorgen voor degelijke end-to-end oplossingen via samenwerking met de andere dienstverleners in het Ecosysteem van de ICT-2022 diensten.

   We stellen ook graag de dienstverleners aan u voor die klaar staan om op uw wensen in te gaan en een adequaat, kwalitatief en concurrentieel antwoord te bieden.  At your service.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Baldwin Van Sande & Chris Gruwier - Digitaal Vlaanderen
   • Geert Nollet - Cronos Public Services
   • Marc Stassyns - DXC-Cegeka
   • Rudy De Smedt - Atos

   Zaal:

   Hubert Van Eyck

  • 26 nov

   11.50 - 12.40 - Sessie 82: GovTech Startups in Vlaanderen: State of Play

   Korte inhoud:

   GovTech is het snel evoluerende domein waarbij opkomende technologieën ingezet worden in de uitvoering van publieke dienstverlening. Net als bij FinTech (financiële sector), PropTech (vastgoedsector), … vinden ook in de overheidscontext technologieën als Artificiële Intelligentie, Robotics, Drones, Digital Twin, Virtual en Augmented Reality, … meer en meer ingang in de automatisatie, de optimalisatie, en de verbreding van dienstverlening aan burgers en ondernemingen. Bovendien kunnen die technologieën een belangrijke meerwaarde bieden in de evolutie naar klantgericht werken en dus de impact op de maatschappij verhogen. 

   Rond GovTech zien meer en meer innovatieve spelers en oplossingen het licht en is de start-up wereld volop in beweging. Via deze presentatie willen wij een zicht geven op wat er leeft in Vlaanderen rond GovTech, en hoe het start-up landschap rond dit thema in Vlaanderen eruit ziet. We zullen ook enkele start-ups zelf aan het woord laten.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Michiel De Keyzer & Bart Peeters - PwC

   Zaal:

   Van der Goes

  • 26 nov

   11.50 - 12.40 - Sessie 88: imec’s meterstudies: het opvolgen en in kaart brengen van digitale transformatie in Vlaanderen

   Korte inhoud:

   Imec’s meterstudies brengen digitale transformatie in Vlaanderen in kaart door pro-actief te meten wat het draagvlak is bij burgers en andere Quadruple Helix-actoren ten opzichte van innovatieve technologieën om zo de relevantie van potentiële grote overheidsprogramma’s te (in)valideren en input te voorzien rond de inhoud van deze overheidsprogramma’s. Verder hebben ze als taak te monitoren wat de evolutie is van key indicatoren om zo de impact van EDiT & andere programma’s in kaart te brengen. Tot slot is het ook een doel om beleidsadvies te geven rond digitale transformatie. In deze sessie worden de verschillende meters voorgesteld en wordt de link gelegd met Digitale Transformatie binnen de Vlaamse overheid.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Dimitri Schuurman & Eveline Vlassenroot of Mathias Van Compernolle - imec

   Zaal:

   Van Rysselberghe

  • 26 nov

   11.50 - 12.40 - Sessie 93: Digitaal Vlaanderen: uw partner voor digitale transformatie & Projectmanagement as a Service

   Korte inhoud:

   Digitalisering is het middel bij uitstek om de overheid wendbaarder en sneller te maken. Digitaal Vlaanderen wil een sterke partner zijn voor zowel Vlaamse als lokale overheden bij hun digitale transformatie. 

   In het eerste deel van deze sessie ontdekt u waar u terecht kunt met al uw vragen over de digitale uitdagingen van uw organisatie. Vanuit Digitaal Vlaanderen helpen we u graag verder en stellen we een team van mensen ter beschikking om u en uw organisatie hierbij te ondersteunen.

   Vervolgens toetst de Vlaamse Ombudsman de ambities Van Digitaal Vlaanderen aan de realiteit 'in het veld'. Zoals hij in zijn jaarverslag opmerkt ,vindt hij dat de Vlaamse overheid ook op het vlak van digitalisering alle zeilen moet bijzetten. Vanuit zijn dagelijkse praktijk komt hij tot de vaststelling dat bepaalde zaken anno 2021 'niet meer aan de burger uitgelegd kunnen worden'. Bart Weekers zal enkele verwezenlijkingen - o.a. Mijn Burgerprofiel; automatische rechtentoekenning - van Digitaal Vlaanderen onder de loep nemen. Hij zal daarbij ingaan op wat al goed gaat en waar het beter kan en hij zal niet nalaten suggesties te doen en opportuniteiten aan te wijzen.

   Dienst Project Oplossingen is een nieuwe afdeling binnen Digitaal Vlaanderen, een afdeling met als aanbod het organiseren en realiseren van uw projecten.  Niet alleen het organiseren van de bouw van uw toepassingen maar ook juridische ondersteuning, opstellen en realiseren van een communicatieplan, changeplan … behoren tot dit aanbod. De verantwoordelijke van de Dienst Project Oplossingen -  Gert De Gelder - zal u graag informeren over dit nieuwe aanbod.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Gert De Gelder & Kris Lentacker - Digitaal Vlaanderen
   • Bart Weekers - Vlaamse Ombudsman

   Zaal:

   Auditorium

  • 26 nov

   11.50 - 12.40 - Ronde Tafels V-ICT-OR met specialisten 'Toegangs- en gebruikersbeheer'

   Een vraaggesprek over de bouwstenen met een specialist uit de Vlaamse overheid en een participerende gemeente.

   Rond de tafel met specialisten 'Toegangs- en gebruikersbeheer'

    

  12.40 - 13.40 - Lunchpauze in Casinozaal (0) of Banketzaal (+1)

  Keuzesessies tussen 13.40 - 14.30

  • 26 nov

   13.40 - 14.30 - Sessie 59: VLAIO – het verhaal van digitalisering & transformatie

   Korte inhoud:

   VLAIO is een goed voorbeeld van een klantgerichte en datagedreven organisatie.

   VLAIO beschikt nu over een gecentraliseerd systeem voor een intelligentere en klantgerichte manier van werken. Er is een 360° zicht op elk bedrijf en elk subsidiedossier. De VLAIO-werkplek stelt iedereen in staat om productiever te werken: door de automatisering van administratieve taken (documentgeneratie, automatische e-mails) enerzijds en automatisch procesbeheer (to do-lijsten worden automatisch gegenereerd) anderzijds. Iedere ondernemer kan zijn/haar aanvraag voor alle vormen van subsidie en financiering digitaal beheren.

   Het VLAIO-project is een goed voorbeeld van efficiënt beheer en is ongetwijfeld inspirerend voor andere organisaties die subsidies aanbieden en beheren en een data gedreven beleid willen voeren binnen de overheid.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Luc Boone & Karel Coenye - Vlaio

   Zaal:

   Baekeland

  • 26 nov

   13.40 - 14.30 - Sessie 65: Het Microsoft Cloud Platform als steunpilaar van digitalisering met oog op transparantie en open communicatie

   Korte inhoud:

   De burger en ondernemer verwacht een digitale overheid met een innovatieve dienstverlening die gebaseerd is op snelle, slimme en veilige technologie. Bovendien worden wendbare processen, efficiënte communicatie en juiste data-uitwisseling als vanzelfsprekend gezien. De inzet van een solide en betrouwbaar Cloud platform is daarom onontbeerlijk.  

   In deze sessie worden de verschillende aspecten belicht van het uitgebreide Microsoft platform, welke winst uw organisatie met Microsoft oplossingen kan boeken en hoe er te geraken. Domeinen zoals de Moderne Werkplek, Business Applicaties, Data & AI, Applicatie Modernisatie en Cloud Infrastructuur komen hier dan ook aan bod. 

   Thema: 

   Sprekers:

   • Thomas Vochten en Geert Baeke - Cronos Public Services/MiCRONOS 

   Zaal:

   Jan Van Eyck

  • 26 nov

   13.40 - 14.30 - Sessie 71: Organisatieregister: De opmars van de OVO-code

   Korte inhoud:

   Het organisatieregister identificeert publieke organisaties door middel van een OVO-code. U mag “de overheid” als een belangrijke deelverzameling beschouwen. Een organisatie kan veranderen van naam of positie, maar de OVO-code blijft gedurende de volledige levensloop behouden. Hiermee hebben we een krachtig instrument in handen voor een snel veranderde publieke sector (of overheidslandschap).

   Thema: 

   Sprekers:

   • Evelien D’Heer - Digitaal Vlaanderen
   • Luk Verschooren - Agentschap Overheidspersoneel

   Zaal:

   Guislain 1

  • 26 nov

   13.40 - 14.30 - Sessie 77: Zeven low code beloftes - Mythe of realiteit?

   Korte inhoud:

   Low code platformen beloven een snelle oplevering van een business applicatie met een minimum aan handmatig coderen. Hun populariteit neemt met de dag toe en verwacht wordt dat deze nog verder zal toenemen.  

   In parallel wil de Vlaamse overheid versneld transformeren naar een digital first overheid om zo sneller en wendbaarder te zijn. 

   In deze sessie toetst DXC-Cegeka 7 uitspraken rond low code aan de realiteit. Kan low code de Vlaamse overheid helpen met haar ambities, en vooral, maakt de technologie daarbij haar beloftes waar?

   Thema:
    

   Sprekers:

   • Toon Seghers en Freek van der Heijden - DXC
   • Robin Custers - Cegeka

   Zaal:

   Hubert Van Eyck

  • 26 nov

   13.40 - 14.30 - Sessie 83: Scan uw website: een inschatting van de meerwaarde en grenzen van Webplatform Vlaanderen

   Korte inhoud:

   Het Webplatform Vlaanderen is dé referentie voor alle Vlaamse overheidsorganisaties die hun digitale dienstverlening eenvoudiger, beter herkenbaar en optimaal toegankelijk willen maken voor hun klanten en voor de burgers. U vindt er alle technische bouwblokken, voorschriften en richtlijnen die voldoen aan de meest recente digitale en gebruikersstandaarden.

   Het Webplatform is de basis voor vlaanderen.be en vlaanderen intern. Misschien is het Webplatform ook voor uw entiteit de oplossing voor het bouwen van uw website. De scan geeft u via een high level analyse inzicht in een mogelijke toepassing van het Webplatform voor uw kanaal. Tijdens de sessie lichten we de scan toe die is uitgevoerd voor de agentschappen Wonen-Vlaanderen en VMSW.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Godfried Knipscheer - Digitaal Vlaanderen
   • Liesbeth Deboelpaep - Wonen Vlaanderen

   Zaal:

   Van der Goes

  • 26 nov

   13.40 - 14.30 - Sessie 89: Evidence-based beslissingen: digital twins in Vlaanderen

   Korte inhoud:

   In deze sessie gaat imec expert Jan Adriaenssens o.a. in gesprek met Natasha Blommaert van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Een inspirationeel gesprek over visie, lopende projecten, kleine en grote stappen, en ambities. Samen ontsluieren we het potentieel van digital twins in Vlaanderen. 

   Wat indien we aan een computer complexe “wat-als”-vragen zouden kunnen stellen? Hierin zit een groot deel van de aantrekkingskracht van wat we ‘digital twins’ noemen, of breder ook ‘cross-domain decision supportsystemen’. 

   Als overheden, bedrijven en burgers beslissingen willen nemen op basis van de best beschikbare informatie, zullen ze zich moeten baseren op kennis, inzichten en data uit diverse domeinen, en die heterogene data ook op een goede manier koppelen. Op basis van beschikbare datasets (historisch én realtime) en op basis van beschikbare modellen, zouden we tot diepere inzichten moeten kunnen komen over onze leefwereld. 
   Welke vragen zou je willen stellen aan zo’n digital twin? Wat is de impact op het autoverkeer van een bepaalde werf? Wat is de impact van die werf én van het omgeleide autoverkeer op de lokale geluidsoverlast én de luchtkwaliteit? Wat is de verwachte uitstoot van broeikasgassen van een nieuwe verkaveling over een aantal jaren? 

   Mobiliteit, industrie, klimaat-adaptatie en -mitigatie, logistiek, infrastructuur, omgeving, gezondheid… Overheden zitten met vele complexe vragen, en digital twins kunnen helpen om daar antwoorden op te formuleren. Maar om het onderzoek naar, en de verdere ontwikkeling van, zo’n digital twins verder richting te geven, moeten we die vragen, die noden, die behoeften goed in kaart brengen. En mogen we ook de huidige uitdagingen niet vergeten, o.a. rond de beschikbaarheid, granualiteit en bruikbaarheid van (kwalitatieve) data, die mee de weg naar een digital twin zullen bepalen. 

   Thema: 

   Sprekers:

   • Jan Adriaenssens - imec
   • Natasha Blommaert - Agentschap Wegen en Verkeer
   • Tom Van Gulck - Departement Omgeving

   Zaal:

   Van Rysselberghe

  • 26 nov

   13.40 - 14.30 - Sessie 94: Mijn Burgerprofiel voor lokale besturen

   Korte inhoud:

   Eén op twee lokale besturen biedt toegang tot Mijn Burgerprofiel via hun website, net zoals heel wat Vlaamse overheidssites. Zo helpen ze burgers én ondernemers om gemakkelijker hun weg te vinden in de dienstverlening van de overheid. Lokale besturen die de stap nog niet zetten, stellen ons vaak deze vraag: "Hoe kunnen ook wij onze lokale dienstverlening beschikbaar maken via Mijn Burgerprofiel en zo onze burgers een volwaardig lokaal e-loket bieden?"

   In deze sessie tonen we hoe u dat aanpakt en beantwoorden we vragen zoals: "Bouw je je e-loket zelf of doe je een beroep op de expertise van een dienstenleverancier?", "Hoe deden andere lokale besturen het?", "Hoe kies ik welke diensten eerst digitaal beschikbaar te maken?" Kortom: na afloop van deze sessie kunt u als lokaal bestuur een geïnformeerde stap zetten richting de digitalisering van uw dienstenaanbod.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Siri Craen - Digitaal Vlaanderen

   Zaal:

   Auditorium

  • 26 nov

   13.40 - 14.30 - Ronde tafels V-ICT-OR met specialisten 'Digitaal Archief Vlaanderen'

   Een vraaggesprek over de bouwstenen met een specialist uit de Vlaamse overheid en een participerende gemeente.

   Rond de tafel met specialisten 'Digitaal Archief Vlaanderen'

  14.30 - 15.00 - koffiepauze

  Keuzesessie tussen 15.00 - 16.10 uur

  • 26 nov

   15.00 - 15.30 - Sessie 60: Digitale strategie en transformatie en de Smart Region Office als motor voor digitale transformatie

   Korte inhoud:

   Om Vlaanderen versneld in de e-government top 5 te krijgen versterken we de vraagzijde bij Vlaamse entiteiten en lokale besturen.

   De afdeling digitale strategie en transformatie, binnen het agentschap Digitaal Vlaanderen, is opgestart als ondersteuningsstructuur voor de Vlaamse entiteiten en lokale besturen. Dit bureau zal vraaggestuurd inspelen op specifieke noden en behoeften van deze overheidsinstanties en dit niet zozeer voor de technische aspecten van de digitale transformatie, maar vooral voor de organisatorische, beleidsmatige, projectmatige en/of juridische facetten ervan.

   Inzake het ‘Smart Cities’-beleid wordt door Digitaal Vlaanderen samen met ABB en VLAIO een overkoepelende structurele afstemmingsstructuur opgericht, de Smart Region Office. De Smart Region Office zorgt voor de overkoepelde en coherente, opvolging en operationalisering van de Vlaamse beleidsstrategie naar de lokale besturen en versterkt de reeds bestaande samenwerking tussen de agentschappen.

   Thema: 

   Sprekers:
   • Tony Vanderstraete & Willem Geelen - Digitaal Vlaanderen

   Zaal:

   Baekeland

  • 26 nov

   15.40 - 16.10 - Sessie 61: Omzetting van de Europese Open Data-richtlijn

   Korte inhoud:

   De organisatie van deze infosessie over de omzetting van de nieuwe PSI-richtlijn (ook bekend als de Open Data-richtlijn) is onderdeel van het Open Data actieplan 2020-2024 zoals goedgekeurd door het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. 

   Op 26 juni 2019 is de PSI-richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en hergebruik van overheidsinformatie in het Europese Publicatieblad gepubliceerd. De nieuwe PSI-richtlijn wordt uiterlijk tegen 17 juli 2021 in Vlaamse regelgeving omgezet.

   Vanaf 17 juli 2021 gelden er nieuwe verplichtingen op het vlak van hergebruik van overheidsinformatie en open data. Wijzigingen hebben onder meer betrekking op de uitbreiding van het toepassingsgebied met overheidsondernemingen enerzijds en onderzoeksgegevens anderzijds, nieuwe definities (o.a. dynamische gegevens en API’s), een uniek toegangspunt voor open data en specifieke regels met betrekking tot dynamische gegevens, onderzoeksgegevens en hoogwaardige datasets.

   In deze sessie verneemt u alles over de nieuwe PSI-richtlijn. Daarnaast zal ook aandacht besteed worden aan thema’s die in meer of mindere mate raken aan hergebruik van overheidsinformatie en open data. Denk hierbij onder andere aan het juridisch kader voor openbaarheid van bestuur en gegevensdeling tussen overheidsinstanties. Zo zal elke deelnemer zicht hebben op relevante decretale kaders voor het delen en ontsluiten van informatie en data.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Mathias De Schrijver, Freya De Schamphelaere & Tom Callens - Digitaal Vlaanderen

   Zaal:

   Baekeland

  • 26 nov

   15.00 - 15.30 - Sessie 66: Een API-ontwikkelingsplatform voor de toekomst

   Korte inhoud:

   Om te kunnen voldoen aan de actuele eisen voor API-ontwikkeling op het gebied van flexibiliteit (agility), schaalbaarheid en robuustheid, moeten bedrijven verder durven kijken dan de klassieke application server installaties. Om in de toekomst te kunnen voldoen aan deze eisen kunt u als bedrijf kiezen om de principes van containerisatie te omarmen en gebruik te maken van een cloud native orchestration platform zoals Kubernetes.

   In deze sessie licht Niek Jacobsen, Integratie Architect bij AXI, de kenmerken en toegevoegde waarde van dit API- ontwikkelingsplatform toe. Aan de hand van voorbeelden en ervaringen uit de praktijk, legt hij uit waarom AXI het Kubernetes platform adviseert aan zijn klanten, om op een future proof manier API's te kunnen ontwikkelen, uitrollen en beheren. 

   Thema: 

   Sprekers:

   • Niek Jacobsen - AXI

   Zaal:

   Jan Van Eyck

  • 26 nov

   15.40 - 16.10 - Sessie 67: Mobiliteitsmanagement met als basis real-time data in Gent: TMaaS en Big Data Platform

   Korte inhoud:

   Met TMaaS (Traffic Management as a Service) zette Stad Gent een eerste stap om multimodale mobiliteitsdata te verzamelen, te verwerken en te visualiseren op het dashboard LINK.Gent. Met het Big Data Platform gaan we een stap verder en wordt de nodige infrastructuur ontwikkeld om grote hoeveelheden real-time mobiliteitsdata (vb. parkeerbezetting, reistijden, enz.) op te slaan, te verwerken, en tenslotte ook in te zetten voor real-time mobiliteitsmanagement. De eerste toepassingen van het Platform zijn een meer geautomatiseerde aansturing van het (nieuwe) Gentse verkeersgeleidingssysteem, dashboards met alerting en triggers voor de verkeersmanager, dashboards in het kader van evenementen voor de burger, enz.

   Thema:
    

   Sprekers:

   • Sophie Gillaerts & Tessa Bruneel - Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

   Zaal:

   Jan Van Eyck

  • 26 nov

   15.00 - 15.30 - Sessie 72: Hybrid workplace vs digital community

   Korte inhoud:

   Hybride werkplek, digital community en digitale transformatie zijn buzzwords die we de laatste tijd meer en meer horen. Maar waar gaat dat nu eigenlijk over? Wat moeten we er juist mee doen? Wat is het risico als we er niets mee doen?

   Dit vraagstuk draait rond organisatiecultuur, leiderschap, meerwaarde en verbondenheid. We zoeken naar de organisatiecultuur waarmee heel deze digitale revolutie het beste opgevangen kan worden, de leiderschapsstijl die met al deze nieuwe vrijheden toch de organisatie op het spoor houdt, de meerwaarden die er met deze digitale opportuniteiten te behalen vallen en naar wat die nood aan digitale verbondenheid nu juist in houdt.

   We geven u een insteek gebaseerd op heel wat ervaring, vaststellingen en reeds bestaande good-practices. Het kan alvast, laat dat de beste teaser zijn.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Dave Geentjens - Digitaal Vlaanderen

   Zaal:

   Guislain 1

  • 26 nov

   15.40 - 16.10 - Sessie 73: Voertuiggegevens via MAGDA

   Korte inhoud

   Conform het Vlaams Regeerakkoord is de VDI (MAGDA) het dataknooppunt tussen lokale besturen, Vlaamse instanties en federale instanties.

   Lokale besturen krijgen naast de reeds bestaande wetgeving inzake Gas- en Parkeerbeheer, hulpverleningszones en LEZ  ook de bevoegdheid om in het kader van de GAS-wetgeving snelheidsovertredingen te innen.  Correcte actuele data en een laagdrempelige toegang om op basis van de nummerplaat de  titularisgegevens en voertuiggegevens op te vragen zijn een must.

   Magda biedt zowel voor kleinere, middelgrote en grote steden en gemeenten een oplossing.Via MAGDA Online kunnen atomaire opvragingen uitgevoerd worden via een webclient die laagdrempelig is qua activatie en waar ook via consultatie van de authentieke bronnen actuele adresgegevens kunnen opgevraagd worden, zowel in het geval de titularis een onderneming of een natuurlijk persoon is. Aansluitend is er ook integratie voorzien met de MAGDA verzenddienst om de parkeerretributies of GAS-boetes elektronisch te verzenden. Daarnaast biedt MAGDA ook API’s aan voor integratie in software toepassingen voor gelijkaardige opvragingen in bulk. We werken hiervoor nauw samen met de belangrijkste softwareleveranciers.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Luc De Kock & Marc Deleu - Digitaal Vlaanderen

   Zaal:

   Guislain 1

  • 26 nov

   15.00 - 15.30 - Sessie 78: ICT Raamcontracten – Een blik op service-integratie

   Korte inhoud:

   Digitaal Vlaanderen biedt aan entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen een ruim ICT-aanbod in de vorm van raamovereenkomsten voor Ontwikkelingsprojecten en Exploitatiegebonden ICT-diensten. De huidige overeenkomsten lopen af op 31 januari 2022 en graag stellen we u in deze sessie de nieuwe raamovereenkomsten voor.

   Met deze dienstverlening lanceren we een vernieuwd aanbod ICT-diensten dat afgestemd is op de noden van de Vlaamse overheid. Tegelijk speelt het in op het marktaanbod. We houden rekening met het feit dat er zowel behoefte is aan bedrijfsklare diensten als aan snel evoluerende, nieuwe diensten (bimodale ICT). Deze dienstenportfolio zal de grote meerderheid van ons doelpubliek maximaal ondersteunen en een geschikte menukaart vormen in lijn met hun behoeften.

   Deze sessie zoomt in op het aspect service-integratie. We geven een dieper inzicht in de samenhang van de verschillende raamovereenkomsten en de rol die de service integrator daarbij speelt. We belichten o.a. welke activiteiten de service integrator onderneemt zodat een geïntegreerde dienstverlening via verschillende raamovereenkomsten kan bekomen worden. Daarnaast tonen wij hoe de service integrator de klanten- en gebruikerstevredenheid opvolgt, een centrale service desk ter beschikking stelt en de Vlaamse overheid beschermt tegen cyberbedreigingen.

   Thema:

   Sprekers:

   • Wouter Deswarte - Digitaal Vlaanderen
   • Bart Verckens - ATOS

   Zaal:

   Hubert Van Eyck

  • 26 nov

   15.40 - 16.10 - Sessie 79: ICT Raamcontracten – Werkplekdiensten

   Korte inhoud:

   Digitaal Vlaanderen biedt aan entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen een ruim ICT-aanbod onder de vorm van raamovereenkomsten voor Ontwikkelingsprojecten en Exploitatiegebonden ICT-diensten. De huidige overeenkomsten lopen af op 31 januari 2022 en graag stellen we u dan ook in deze sessie de nieuwe raamovereenkomsten voor.

   Met deze dienstverlening lanceren we een vernieuwd aanbod ICT-diensten. Het is afgestemd op de noden van de Vlaamse overheid  en het speelt maximaal in op het marktaanbod. We houden rekening met het feit dat er zowel behoefte is aan bedrijfsklare diensten als aan snel evoluerende, nieuwe diensten (bimodale ICT). Deze dienstenportfolio zal de grote meerderheid van ons doelpubliek maximaal ondersteunen en een geschikte menukaart vormen in lijn met hun behoeften.

   Deze sessie zoomt in op het nieuwe aanbod rond werkplekdiensten. De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten, nodig voor de inrichting, de ondersteuning en het beheer van de ICT-werkplek, zowel op kantoor, als op het thuisadres of op een mobiele locatie.

   Thema:

   Sprekers:

   • Piet Verhenne & Ingrid Denissen - Digitaal Vlaanderen
   • Pieter Walpot - Cegeka

   Zaal:

   Hubert Van Eyck

  • 26 nov

   15.00 - 15.30 - Sessie 84: Data integratiediensten voor Slimme Mobiliteit

   Korte inhoud:

   Om Vlaanderen en zijn steden in de toekomst leefbaar te houden heeft de Vlaamse overheid op het vlak van mobiliteit ambitieuze modal shift doelstellingen vooropgesteld. Om dit te ondersteunen vanuit digitale transformatie voorziet het relanceplan in het dataproject ‘Data integratiediensten voor Slimme mobiliteit’. 

   Het doel van het project is om samen met de overheden, bedrijven en organisaties in Vlaanderen, de mobiliteitsdata interoperabel en geïntegreerd te ontsluiten, beter vindbaar en vlotter herbruikbaar te maken. Deze dataintegratiediensten dragen bij  aan de oplossingen die worden uitgewerkt in het domein mobiliteit om de reiziger, bedrijven en overheden te ondersteunen in het maken van een modal shift.  

   Thema: 

   Sprekers:

   • Annelies De Craene - Digitaal Vlaanderen
   • Ine Lippens - Autodelen.net 

   Zaal:

   Van der Goes

  • 26 nov

   15.40 - 16.10 - Sessie 85: Digitalisering ter ondersteuning van klimaatplanning

   Korte inhoud:

   Hoe kunnen beschikbare databronnen, beslissingsalgoritmes en visualisatietechnieken gebruikt worden om een inclusieve klimaatplanning op regionaal, stedelijk of gemeentelijk niveau te initiëren, op te volgen en bij te sturen richting 2050?

   Thema: 

   Sprekers:

   • Pieter Van Den Steen - Energyville

   Zaal:

   Van der Goes

  • 26 nov

   15.00 - 16.10 - Sessie 90: Life-eventscans voor en met de Gentenaar

   Korte inhoud:

   Stad Gent zet volop in op het vereenvoudigen van zijn dienstverlening. Daarbij starten we vanuit de beleving en ervaring van de burger, de gebruiker zelf. Aan de hand van life-event scans onderzoeken we hoe een burger, ondernemer of organisatie onze dienstverlening ervaart binnen een bepaalde gebeurtenis of levensfase. We bekijken alles op dat ogenblik vanuit het perspectief en het uiteindelijke doel dat de burger voor zich heeft. 

   Binnen het traject van de life-event scan onderzoeken we samen met de stadsdienst(en) en met gebruikers  waar er opportuniteiten voor vereenvoudiging zijn. In een periode van ongeveer 3 tot 5 maanden worden interviews afgenomen, persona's opgemaakt, proceswandelingen doorlopen en klantenreizen uitgetekend. Dit alles met als doel om enerzijds tot vereenvoudiging en een efficiëntere werking te komen en anderzijds ook om alle medewerkers uit te dagen om die blik van buiten naar binnen te wenden.

   Er werden al scans opgezet rond "ik word Belg", "ik wil sporten" en "ik start een (horeca)-zaak".  In deze sessie komt u er alles over te weten.”

   Thema: 

   Sprekers:

   • Sarah Spiessens - Stad Gent

   Zaal:

   Van Rysselberghe

  • 26 nov

   15.00 - 16.10 - Sessie 95: Aansluiten op Mijn Burgerprofiel en/of Webplatform, een fluitje van een cent!

   Korte inhoud:

   U bent al helemaal overtuigd om aan te sluiten op Mijn Burgerprofiel en/of Webplatform en staat te popelen om eraan te beginnen? Dan nemen we u graag mee door het stappenplan om aan te sluiten. We tonen u de diverse stappen, welke informatie u moet invullen en waar u die kan vinden. We doen dit hands on. Als u wil, kunt u mee de stappen doorlopen zodat aan het einde van de sessie uw aanvraag tot aansluiting een feit is.

   Thema: 

   Sprekers:

   • Siri Craen & Godfried Knipscheer - Digitaal Vlaanderen

   Zaal:

   Auditorium

  • 26 nov

   15.00 - 15.30 - Ronde tafels V-ICT-OR met specialisten 'Certificatenbeheer'

   Een vraaggesprek over de bouwstenen met een specialist uit de Vlaamse overheid en een participerende gemeente.

   Rond de tafel met specialisten 'Certificatenbeheer'.

  • 26 nov

   15.40 - 16.10 - Ronde tafels V-ICT-OR met specialisten 'LBLOD'

   Een vraaggesprek over de bouwstenen met een specialist uit de Vlaamse overheid en een participerende gemeente.

   Rond de tafel met specialisten 'LBLOD'

  16.10 - 17.30 - Bezoek aan de beursvloer