chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Missie Informatie Vlaanderen

  "Het agentschap heeft als missie een coherent overheidsbreed informatiebeleid uit te bouwen en de transitie van de Vlaamse overheid naar een informatiegedreven overheid te ondersteunen en mee te realiseren."

  Het agentschap vervult, om de missie waar te maken, de volgende taken:

  1. instaan voor de beleidsondersteuning inzake digitalisering,informatieverwerving, -uitbouw, -beheer en -ontsluiting, dienstenintegratie, elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer en het openbare archiefwezen;
  2. vanuit gebruikersgericht standpunt digitale informatie en diensten creëren, uitbouwen, integreren, beheren en ontsluiten;
  3. oplossingen realiseren, samen met de instanties, ondernemingen en organisaties die de informatie op de juiste plaats in de bedrijfsprocessen brengen met het oog op de creatie van maximale meerwaarde;
  4. de interactie met burgers, ondernemingen en organisaties organiseren via een uniek informatiepunt met geïntegreerde kanalen en daartoe de dienstverlening herdenken en voor de kwaliteitstoets zorgen;
  5. burgers, ondernemingen en organisaties via het informatiepunt, vermeld in punt 4, wegwijs maken in het overheidslandschap en hen een centraal informatie- en documentatiepunt aanbieden;
  6. instanties ondersteunen in hun contacten met burgers, ondernemingen en organisaties;
  7. interactieve begeleiding en ondersteuning bieden aan burgers, ondernemingen en organisaties bij het gebruik van digitale informatie en diensten van de instanties;
  8. de instanties voorzien van diensten, ondersteuning en kennisoverdracht om hun interne werking, dienstverlening en processen te vereenvoudigen en te digitaliseren;
  9. een centraal gegevensuitwisselingsplatform organiseren waar informatie over de producten en diensten, geleverd door de instanties, te vinden is en waar instanties hun diensten onderling kunnen integreren;
  10. verzamelen en ter beschikking stellen van bedrijfsinformatie van de instanties voor thema's, zoals personeel, organisatie, wetsmatiging, ICT, e-government, facilitair management, vastgoed en overheidsopdrachten;
  11. het beleid inzake het openbare archiefwezen uitvoeren;
  12. het ondersteunen van de archiefzorg en het archiefbeheer bij de instantiesovereenkomstig artikel 10 van het Archiefdecreet van 9 juli 2010;
  13. een gezamenlijk bestand met wegwijsinformatie en eerstelijnsinformatie van en over de instanties, zoals de productencatalogus, uitbouwen, beheren en ontsluiten;
  14. een digitaal kader scheppen en instanties daartoe stimuleren door hen ondersteuning te bieden bij de uitbouw van informatie-infrastructuur;
  15. de Vlaamse Regering ondersteunen bij de uitvoering van het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal.