chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Natasha Blommaert, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

  “Het wegenregister bevordert de samenwerking in ons agentschap. Iedereen werkt met dezelfde kaart, iedereen is met dezelfde bron bezig.”
  Natasha Blommaert, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

  Wegenregister

  “Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert autosnelwegen en gewestwegen. We updaten het Wegenregister mee. We hadden vroeger een wegenbestand om aan te duiden wat we beheren. Maar er was nood aan een kwaliteitsvolle authentieke bron. Daarom trokken we mee aan de kar om het wegenregister te maken. Het Wegenregister bevat alle informatie over wegen, ook rijstroken en fietspaden. We gebruiken het zelf voor IT-toepassingen, applicaties, om info te beheren.”

  “We helpen mee met de actualisering van het register. We willen er een authentieke gegevensbron van maken. We doen dat omdat we het product zelf willen gebruiken. Het Wegenregister bevordert de samenwerking in ons agentschap. Iedereen kijkt naar dezelfde kaart, iedereen is met hetzelfde bezig. Afgeleide datasets willen we openstellen als open data.”

  “Voor een andere toepassing werken we samen met departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). De verkeersbordendatabank is gekoppeld aan Wegenregister. Zo weten we wie welk verkeersbord beheert.”

  Centraal Referentieadressenbestand (CRAB)

  “We gebruiken het CRAB in onze webapplicaties. Als iemand wil zoeken naar een adres.”

  Mobile Mapping

  “De 360°-beeldendatabank gebruiken we dagelijks voor het onderhoud van de infrastructuur. In een geloket dat openstaat voor alle medewerkers van AWV zoek je info over een weg. Je neemt er de mobilemappingbeelden bij. Je ziet meteen hoe een weg eruit ziet. Dat is makkelijk voor een wegbeheerder. Je ziet de verkeerssituatie. Je vermijdt tijdsverlies, want je hoeft niet ter plekke te gaan.”

  “De 360°-beeldendatabank gebruiken we ook voor advies bij het verlenen van een bouwvergunning. Bijvoorbeeld voor het inventariseren van info: zijn er middenbermen, enzovoort. Voorwaarde is dat  beelden constant worden geactualiseerd. Als ze verouderen is het niet meer interessant. Het courant inwinnen van beelden is voor ons belangrijk. We gebruiken de beelden voor operationele taken, voor onze taken als beheerder. “