chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Adviesverlening

  Voor wie?

  Man aan het nadenken

  • administratieve rechtscolleges (bv. Milieuhandhavingscollege,..)
  • diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest (bv. de departementen, IVA’s, EVA’s van de Vlaamse Overheid, strategische adviesraden, Vlaamse openbare instellingen,..)
  • gemeenten en de districten
  • provincies
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (bv. intercommunales, erfgoedcellen, ..)
  • OCMW ’s en hun verenigingen (bv. rusthuizen, wooncentra,..)
  • kerkfabrieken en de beherende instellingen van de andere erkende erediensten
  • polders en de wateringen
  • andere gemeentelijke en provinciale instellingen, (bv. de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, een stedelijk museum, ...)

  Ook andere organisaties kunnen bij ons terecht. Hun vragen zullen echter met een lagere prioriteit behandeld worden.

  Gebruik afbeelding: www.digitalbevaring.dk

  Over?

  Beleidsmatige aspecten

  • beleid (deontologische code, reglementen, beleidsplannen, zelfevaluatie, procedures,..)
  • samenwerkingen (tussen verschillende diensten, afstemming ICT-beleid, integratie gemeente-OCMW, interbestuurlijke samenwerkingen)
  • voorzien in budget
  • voorzien van deskundig personeel en een kennisnetwerk
  • voorzien van een bewaarplaats
  • ...

  Operationele aspecten

  • beheer van informatie (metadata, naamgeving, toegangsrechtenbeheer, registreren,..)
  • bewaren (digitaliseren, materieel beheer, depotbeheer, digitaal archiveren, digitale handtekening, substitutie, bewaargeving,..)
  • ordenen (ordeningsmethode, informatiebeheersplan, mappenstructuur,…)
  • verwerven (overdragen, schenkingen, bewaargevingen, restitutie,..)
  • afstoten (selectie, vernietiging, restitutie, schenking, ...)
  • gebruiken (bruikleen, consultatie, openbaarheid van bestuur, wetenschappelijke toegang,…)
  • onderhouden (gemeenschappelijk klassement, mappenstructuur, mailboxen,..)
  • ...

  Hoe?

  Vraag en antwoord in dialoogHebt u een vraag over informatiebeheer? Neem dan eerst een kijkje op onze websitepagina's. Het antwoord nog niet gevonden? U kunt de Coördinerende Archiefdienst via verschillende kanalen om advies vragen:

  • via het yammernetwerk Informatiemanagement: via dit netwerk kunnen ook andere collega's u verder helpen;
  • via de generieke mailbox: mail uw vraag samen met alle relevante informatie en documenten door.

  Wat kan u verwachten?

  We streven ernaar om de helft van de adviesvragen dezelfde werkdag nog te beantwoorden. 25% van de vragen wordt binnen 5 werkdagen behandeld.

  Indien een antwoord binnen de vooropgestelde termijn niet mogelijk is, wordt de antwoordtermijn steeds in overleg met de vraagsteller bepaald.

  We trachten uw vragen steeds zoveel mogelijk op maat te beantwoorden. We coachen en leveren een kader, goede praktijken en tips. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een toelichting over de toepassing van selectielijsten of het aanbieden van aandachtspunten bij het beslissingsmodel voor het gebruik van de digitale handtekening waarmee de zorgdrager dan zelf aan de slag gaat. Gezien het grote aantal zorgdragerse treden we hierbij niet op als een lokale informatiemanager maar beperken ons tot een bruikbaar en aangepast advies.