chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Archiefdecreet van 9 juli 2010

  De gegevens op deze webpagina werden recentelijk aangepast naar aanleiding van het nieuwe Bestuursdecreet van 7 december 2018.

  Het Archiefdecreet van 9 juli 2010 is sinds 1 januari 2019 opgeheven door het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

  Het openbare archiefwezen in Vlaanderen is sinds de zomer van 2010 geregeld door het Archiefdecreet van 9 juli 2010, naast de federale Archiefwet. De officiële naam was het decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking.

  Toepassingsgebied

  Het Archiefdecreet van 9 juli 2010 was van toepassing op de volgende instanties:

  • de door de decreetgever opgerichte administratieve rechtscolleges;
  • de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;
  • de gemeenten en de districten;
  • de provincies;
  • de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
  • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de verenigingen, vermeld in titel 7 en 8 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
  • de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten;
  • de polders en de wateringen;
  • de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin een of meer gemeenten of provincies minstens de helft van de stemmen in een van de beheersorganen hebben.

  Deze instanties werden in het Archiefdecreet van 9 juli 2010 zorgdragers genoemd.

  Decreettekst

  Raadpleeg de volledige tekst van het Archiefdecreet van 9 juli 2010.

  Raadpleeg de memorie van toelichting van het Archiefdecreet van 9 juli 2010.

  Doelstellingen van het Archiefdecreet van 9 juli 2010

  Het Archiefdecreet bood zorgdragers een modern, flexibel juridisch kader om het eigen archiefbeheer in te richten. Het ambieerde de realisatie van vijf doelstellingen:

  • Verhogen van de kwaliteit van het archiefbeheer
  • Archiefdocumenten beter ontsluiten voor de recht- en informatiezoekende burger
  • Toelaten van wetenschappelijk onderzoek
  • Efficiënte waardering en selectie van archiefdocumenten stimuleren
  • Bieden van ondersteuning aan zorgdragers

  Bovenstaande doelstellingen zijn allen integraal overgenomen in de bepalingen van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.