Als beleidsondersteuner

Belang van informatiemanagement

Informatie vormt een core asset van elke overheidsorganisatie. Ze gebruikt binnen haar bedrijfsprocessen informatie om deze processen uit te voeren en om zich te verantwoorden voor haar bestuurshandelingen of om haar rechten te borgen. Daarom moet deze informatie accuraat, vindbaar, toegankelijk, raadpleegbaar, betrouwbaar en begrijpelijk zijn. Het belang van de informatiehuishouding overstijgt de interne werking; ze is onmisbaar geworden voor de realisatie van haar doelstellingen.

De performantie van de informatiehuishouding van de overheden in Vlaanderen vormt dus een pijler voor hun optimale werking. Informatiebeheer is dan ook een essentieel onderdeel van een goede organisatiebeheersing. De Leidraad Organisatiebeheersing kan een organisatie helpen om deze uit te bouwen en te evalueren.

Beleidslijnen binnen de Vlaamse overheid

Binnen het regelgevend kader werkt de Vlaamse overheid een eigen beleid uit voor informatiebeheer. Verschillende actoren zijn actief in het voorbereiden en uitvoeren van het beleid over informatiebeheer binnen de Vlaamse overheid.

De eerste realisatie is een omvattend beleidsplan dat digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk wil maken en houden doorheen de tijd.

Sinds 2014 beschikt de Vlaamse overheid over een informatiestrategie, die ook de lokale besturen omvat. Deze strategie voor een informatiegestuurde overheid wil overheidsinformatie beter toegankelijk, sneller raadpleegbaar en eenvoudiger herbruikbaar maken.

De Vlaamse overheid wil beter zicht krijgen op de mate waarin het door haar uitgestippelde informatiebeleid wordt uitgevoerd. Daarom monitoren wij het informatiebeleid om op basis daarvan het beleid te evalueren.