chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Overzicht van de bevoegdheidsverdeling

  De bevoegdheid over het openbare archiefwezen in Vlaanderen valt zowel onder de federale Archiefwet als onder het Vlaamse Archiefdecreet.

  Het Grondwettelijk Hof en de Raad van State hebben in verschillende arresten meer duidelijkheid verschaft omtrent de bevoegdheidsverdeling. Beide arresten zijn echter moeilijk leesbaar zonder juridische achtergrond. Het Algemeen Rijksarchief en de Coördinerende archiefdienst werkten daarom in onderling overleg onderstaand overzicht uit.

  Kort samengevat

  Het Archiefdecreet is van toepassing op De Archiefwet is van toepassing op
  • alle archiefdocumenten van
   • de volledige Vlaamse overheid,
   • Vlaamse administratieve rechtscolleges,
   • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
   • extern verzelfstandigde agentschappen van OCMW’s;
  • alle archiefdocumenten van
   • de volledige federale overheid,
   • Raad van State,
   • hoven en rechtbanken;
  • (semi)dynamische archiefdocumenten van provincies en gemeenten, behalve die documenten die betrekking hebben op
   • de burgerlijke stand,
   • de organisatie van en het beleid inzake de politie en de brandweer,
   • de pensioenstelsels van het personeel en de mandatarissen,
   • de uitvoering van federale regelgeving en
   • de door de federale overheid toevertrouwde opdrachten;
  • (semi)dynamische archiefdocumenten van provincies en gemeenten die betrekking hebben op
   • de burgerlijke stand,
   • de organisatie van en het beleid inzake de politie en de brandweer,
   • de pensioenstelsels van het personeel en de mandatarissen,
   • de uitvoering van federale regelgeving en
   • de door de federale overheid toevertrouwde opdrachten;
  • (semi)dynamische archiefdocumenten van
   • andere provinciale en gemeentelijke instellingen,
   • binnengemeentelijke territoriale organen (districten),
   • OCMW's (met inbegrip van de intern verzelfstandigde agentschappen),
   • polders en wateringen en
   • de erkende erediensten.
  • statische archiefdocumenten van
   • provincies en gemeenten,
   • sommige andere provinciale en gemeentelijke instellingen,
   • binnengemeentelijke territoriale organen (districten),
   • OCMW's (met inbegrip van de intern verzelfstandigde agentschappen),
   • polders en wateringen en
   • de erkende erediensten.

  Volledig overzicht

  Een tabel verduidelijkt voor elk bestuursniveau en voor elk aspect van het archiefbeheer of de federale dan wel regionale regelgeving van toepassing is. Voor meer praktische richtlijnen wordt telkens met een link “praktisch” doorverwezen naar de websites van de bevoegde overheidsinstanties, waar contactgegevens en bijkomende informatie te vinden zijn.

  Raadpleeg de tabel

  Brandende gloeilamp

  Opgelet!

  • Volgens de arresten vallen 'sommige' provinciale en gemeentelijke instellingen onder de Archiefwet. Momenteel wordt nog onderzocht om welke het gaat en welke bijgevolg onder het Archiefdecreet vallen. Meer informatie kan u opvragen bij de Coördinerende archiefdienst.