chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Praktische informatie

  Wat?

  AanbodDe Coördinerende archiefdienst ondersteunt de zorgdragers in alle aspecten van informatiemanagement, zowel voor papieren als voor digitale informatie. Informatiemanagement omvat alle operationele en beleidsmatige aspecten die nodig zijn voor een goede informatiehuishouding.

  We adviseren zorgdragers bij het realiseren van de vijf strategische doelstellingen van het Archiefdecreet:

  • het verhogen van de kwaliteit van het archiefbeheer
  • het beter ontsluiten van archiefdocumenten voor de recht- en informatiezoekende burger
  • het openbaar maken van de meeste archiefdocumenten na 30 jaar
  • het stimuleren van efficiënte waardering en selectie van archiefdocumenten
  • het toelaten van wetenschappelijk onderzoek

  De dienstverlening wordt voornamelijk bepaald door de noden van de zorgdragers.

  De Coördinerende archiefdienst fungeert als kenniscentrum voor informatiemanagement. We staan open voor adviesvragen, onderzoeken mogelijke oplossingen die breder kunnen worden ingezet en communiceren onze ervaringen en bevindingen naar het ganse werkveld. Hierbij streven we een maximale actieve openbaarheid na. We verspreiden deze kennis onder andere via opleiding, een virtueel netwerk en een nieuwsbrief.

  De Coördinerende archiefdienst levert ook administratieve ondersteuning aan de selectiecommissies. Op vraag van de commissies of op eigen initiatief verzorgen wij ook de inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast bewaken we de consistentie tussen de verschillende selectielijsten.

  Gebruik afbeelding: www.digitalbevaring.dk

  Voor wie?

  De Coördinerende archiefdienst werkt in de eerste plaats voor de zorgdragers, vermeld in het Archiefdecreet en gepubliceerd in een overzicht op de website. Dit zijn:

  • administratieve rechtscolleges (bv. Milieuhandhavingscollege,..)
  • diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest (bv. de departementen, IVA’s, EVA’s van de Vlaamse Overheid, strategische adviesraden, Vlaamse openbare instellingen,..)
  • gemeenten en de districten
  • provincies
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (bv. intercommunales, erfgoedcellen, ..)
  • OCMW ’s en hun verenigingen (bv. rusthuizen, wooncentra,..)
  • kerkfabrieken en de beherende instellingen van de andere erkende erediensten
  • polders en de wateringen
  • andere gemeentelijke en provinciale instellingen, (bv. de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, een stedelijk museum, ...)

  Indien niet-zorgdragers ondersteuning rond informatiemanagement vragen zal dit telkens afgewogen worden op basis van prioriteit, tijdsbesteding en bredere relevantie.

  Kostprijs?

  De producten van de Coördinerende archiefdienst zijn in principe kosteloos. Alle informatie wordt via de website aangeboden en staat ter beschikking van alle organisaties, onderzoekers en geïnteresseerde burgers. Voor de andere dienstverlening kan de Coördinerende archiefdienst in bepaalde gevallen ervoor opteren om een beperkte vergoeding aan te rekenen.