chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Leeszaal

  De leeszaal wordt ter beschikking gesteld aan de bezoeker om informatie op te zoeken en te raadplegen. Deze ruimte is een openbaar publiekelijk toegankelijke ruimte en moet hierdoor aan bepaalde vereisten voldoen. Meer informatie kan je vinden op de website van Gelijke kansen Vlaanderen.

  Naast de toegankelijkheid die algemeen voor het gebouw gelden, zijn er nog een aantal aandachtspunten.

  Inrichting van de leeszaal

  Voor de inrichting van de leeszaal kunnen een aantal zaken worden overwogen:

  • voorzie je een handbibliotheek of niet?
  • kunnen stukken worden gefotokopieerd en/of gescand? zo ja, is een toestel voor A3-formaat nodig?
  • hebben de bezoekers toegang tot het internet of de server?
  • zijn er lockers voorzien om de persoonlijke stukken van de bezoeker onder te brengen?
  • voorzie je potloden en papier voor de bezoekers zodat de stukken niet beschadigd kunnen worden door bv. een streep van een balpen?
  • hoeveel bezoekers laat je toe? Dit is een afweging in functie van personeel en toezicht

  Afspraken in een leeszaalreglement

  Internen en externen die archief ter plekke komen consulteren, hebben enkele basisafspraken te respecteren. Deze afspraken worden uitgeschreven in een leeszaalreglement dat vooraf wordt voorgelegd aan de bezoeker en wordt uitgehangen in de leeszaal zelf.

  In het reglement neem je o.a. op:

  • gedragsregels voor de bezoeker:
   • bijvoorbeeld: niet eten of drinken, geen luidruchtige conversaties voeren aan de telefoon, de stilte en rust de respecteren.
  • de ondersteuning die wordt aangeboden in functie van haalbaarheid:
   • in welke mate voorzie je begeleiding bij de opstart van bv. genealogische opzoekingen? Gaat dit over het lezen van de bronnen en mee zoeken of enkel het ter beschikking stellen van de bronnen?
   • is er steeds toezicht voorzien bv. door enkel te werken op afspraak?
   • worden bepaalde stukken afgeschermd van het publiek? Zo ja, waarom? Enkele mogelijke redenen zijn dat ze nog in bewerking zijn, in bruikleen voor bv. restauratie, in een te slechte staat verkeren,..