chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Selectiecommissie Vlaamse overheid

  De selectiecommissie stelt richtlijnen op voor het bewaren en vernietigen van overheidsinformatie van alle diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest. Ze keurt ook informatiebeheersplannen en vernietigingsaanvragen goed van deze entiteiten. 

  De selectiecommissie Vlaamse overheid zal voor haar toepassingsgebied drie diensten verrichten. 

  Concreet?

  1. Opmaken van algemene selectielijsten

  De selectiecommissie zal zelf selectielijsten opmaken die als basis dienen voor de informatiebeheersplannen die de entiteiten zelf moeten opmaken. In eerste instantie zal de selectiecommissie zich focussen op de thema's die het merendeel van de entiteiten aanbelangen. Nadien zal ze zich richten op de specifieke thema's.

  De selectiecommissie heeft een planning opgesteld voor de thema's die de komende jaren (2016-2017) behandeld zullen worden.

  De selectielijsten die opgemaakt zijn door de selectiecommissie zullen aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

  De door de commissie goedgekeurde en door de Vlaamse Regering bekrachtigde selectielijsten zijn hier te raadplegen

  2. Goedkeuren van informatiebeheersplannen

  Een informatiebeheersplan bevat richtlijnen omtrent bewaartermijnen en bestemmingen (bewaren of vernietigen) die naar boven toe (kunnen) afwijken van de richtlijnen die opgenomen zijn in de selectielijsten. Een entiteit kan bijvoorbeeld opteren om document X 10 jaar te bewaren terwijl de selectielijst slechts 5 jaar voorschrijft. Indien de entiteit wil afwijken van de richtlijnen in de selectielijst dient dit wel omstandig gemotiveerd te worden in het betreffende verantwoordingsveld.

  De selectiecommissie zal enkel een bindend oordeel vellen over de bewaartermijnen en de bestemmingen die aan overheidsinformatie wordt toegekend. Over de overige inhoud van een informatiebeheersplan kan de commissie een advies uitbrengen, maar dit is niet bindend. De adviezen over bewaartermijn en bestemmingen zijn dit wel.

  De informatiebeheersplannen die goedgekeurd zijn door de selectiecommissie zullen aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

  De door de commissie goedgekeurde en door de Vlaamse Regering bekrachtigde informatiebeheersplannen zijn hier te raadplegen

  3. Goedkeuren van vernietigingsaanvragen

  Om consistentie te bewaren in het Vlaamse selectie- en waarderingsbeleid zal de selectiecommissie Vlaamse overheid zich buigen over de ad-hoc vernietigingsaanvragen.

  Er dient enkel een vernietigingsaanvraag ingediend te worden indien de entiteit voor de te vernietigen informatie niet beschikt over een goedgekeurd informatiebeheersplan of indien er nog geen selectielijst voor de te vernietigen informatie bestaat.

  De selectiecommissie stelt zich tot doel om de vernietigingsaanvragen binnen een termijn van 10 werkdagen af te handelen.

  Planning

  De Selectiecommissie opteert ervoor prioriteit te geven aan die informatie die voortvloeit uit ondersteunende en management processen

  Hebt u zelf nog voorstellen tot wijziging van de planning, wegen grote noden, hervormingen, etc. die er zitten aan te komen, contacteer dan zeker het secretariaat.

  Wie is de selectiecommissie?

  Leden

  De leden van de selectiecommissie worden benoemd door de Vlaamse Regering. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 ter benoeming van de effectieve en de plaatsvervangende leden betekende onmiddellijk ook de officiële oprichting van de selectiecommissie voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest.

  De selectiecommissie Vlaamse overheid bestaat momenteel uit 10 effectieve en 5 plaatsvervangende leden die benoemd zijn tot en met 2021. De Vlaamse Regering heeft Katlijn Vanhee benoemd tot voorzitter en Vania Vande Voorde als vice-voorzitter.

  Op de pagina over de samenstelling van de selectiecommissie vindt u meer informatie over deze effectieve en plaatsvervangende leden.

  Secretariaat

  Het secretariaat van de selectiecommissie Vlaamse overheid ligt bij Quincy Oeyen van Informatie Vlaanderen (de voormalige Coördinerende archiefdienst). Het is dan ook aan dit adres dat voorstellen, suggesties of vragen geadresseerd moeten worden.