chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Selectiecommissie gemeenten

  De gegevens op deze webpagina werden recentelijk aangepast naar aanleiding van het nieuwe Bestuursdecreet van 7 december 2018.

  Context en voorgeschiedenis

  Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 voorziet in de oprichting van een aantal selectiecommissies. Deze zijn elk bevoegd voor een specifiek toepassingsgebied. Elke commissie is samengesteld uit leden die sterk vertrouwd zijn met de werking van overheidsinstanties die onder het toepassingsgebied vallen. Bovendien beschikken zij over voldoende expertise op het vlak van het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten.

  Zo kunnen er conform het Bestuursdecreet één of meerdere selectiecommissies opgericht worden voor de lokale besturen (o.a. gemeenten, provincies, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, besturen van erkende erediensten, de polders en wateringen, …). Die oprichting wordt verder geconcretiseerd in het uitvoeringsbesluit van 10 mei 2019 omtrent het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten.

  Ook in het voormalige Archiefdecreet van 9 juli 2010 en het uitvoeringsbesluit van 21 maart 2014, werd de oprichting van verschillende selectiecommissies voorzien. De selectiecommissie voor de Vlaamse overheid is de enige daarvan die formeel van start is gegaan in december 2015. Voor vijf van de overige commissies (respectievelijk voor gemeenten, provincies, OCMW’s, polders en wateringen, erediensten) diende de oprichting voorafgegaan te worden door een samenwerkingsakkoord, dat de verdeelde bevoegdheden inzake vernietiging regelt.

  Ondertussen zijn er voor de lokale besturen twee subwerkgroepen gestart, respectievelijk voor de gemeenten en voor de OCMW’s. Ze zijn het resultaat van een samenwerking tussen Vlaamse overheid, het Rijksarchief en de  VVBAD, werkgroep Selectielijsten.

  De  subwerkgroep selectielijst Gemeenten  ontstond in 2005 in de schoot van de werkgroep Lokaal overheidsarchief van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD). Deze werkgroep heeft tot en met 2014 stelselmatig de selectielijst voor gemeenten uitgewerkt. Het eerste en het tweede deel van de lijst werd op 16 december 2009 goedgekeurd door het Algemeen Rijksarchief. In 2016 volgde een nieuwe versie met de aanvulling van de thema's 'Maatschappelijk Welzijn' en 'Openbare bibliotheek'. De subwerkgroep voor de selectielijst OCMW’s ontstond in 2004 in de schoot van diezelfde werkgroep Lokaal overheidsarchief. In 2009 rondde de werkgroep de eerste volledige selectielijst af. De lijst werd goedgekeurd door het Rijksarchief en wordt sindsdien regelmatig geactualiseerd. De laatste nieuwe versie werd goedgekeurd in juni 2019.

  Zodra het benodigde samenwerkingsakkoord klaar is, kan of kunnen de selectiecommissie(s) Gemeenten formeel opgericht worden. Vanaf het voorjaar 2020 komt deze reeds samen op informele basis.

  Regelgevend kader

  Het volledige regelgevende kader m.b.t. de selectiecommissies is te raadplegen op de webpagina van het 'Bestuursdecreet - Beheren, bewaren en vernietigen bestuursdocumenten'.

  Wat doet de selectiecommissie Gemeenten?

  De operationalisering van de selectiecommissie Gemeenten zal in de loop van 2019-2020 voorbereid worden door de coördinerende archiefdienst, die het secretariaat van deze nieuw op te richten selectiecommissie zal waarnemen.

  Deze selectiecommissie zal in eerste instantie de generieke selectieregels opmaken die gemeenten kunnen gebruiken in het serieregister en in eht e-depot.

  De verslagen van de voormalige subwerkgroep selectielijst gemeenten zijn tevens raadpleegbaar.

  Wie zijn de leden van de selectiecommissie Gemeenten?

  Tien personen vormen alvast vanaf het voorjaar 2020 op informele basis de selectiecommissie gemeenten. Onder deze tien personen zijn er ook twee afgevaardigden van het Rijksarchief die deelnemen aan de selectiecommissievergaderingen. Meer info hierover volgt.

  Het secretariaat van de selectiecommissie zal opgenomen worden door de coördinerende archiefdienst. Het is aan dit adres dat voorstellen, suggesties of vragen geadresseerd moeten worden.