chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wetenschappelijke toegang

  Indien wetenschappers overheidsinformatie willen raadplegen, kunnen zij daarvoor steeds de gewone procedure die de openbaarheid regelt gebruiken.

  Universiteiten, hogescholen of erkende onderzoeksinstellingen kunnen een bijzondere toegang krijgen tot bestuursdocumenten die niet of nog niet openbaar zijn (zie artikel II.38 van het bestuursdecreet).

  Een overheidsinstantie kan (maar moet niet) toegang verlenen tot bestuursdocumenten als dat gebeurt voor wetenschappelijke doeleinden. De overheidsinstantie kan daarvoor een contract afsluiten met de onderzoekers, dat voorwaarden vastlegt voor de raadpleging, de verwerking van de resultaten en de verspreiding ervan.

  De nadere modaliteiten voor de toepassing van deze regeling inzake toegang om wetenschappelijke doeleinden moeten nog worden vastgelegd door de Vlaamse Regering.

  Opgelet! Genealogisch onderzoek is van deze bijzondere toegang (zie regelgeving). Een genealoog zal dus de gewone procedure moeten volgen om archiefdocumenten te raadplegen.