Infosessie VAC Brugge - Leesman

Verbeteren van de werkomgeving

Het Facilitair Bedrijf heeft, in samenwerking met het onderzoeksbureau Leesman, in haar grote kantoorgebouwen een onderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe VO-collega’s hun werkomgeving beleven. Toen kwam corona en plots mochten we lange tijd niet meer naar kantoor. De pandemie zal ongetwijfeld een invloed hebben op hoe we onze werkomgeving in de toekomst zullen zien en invullen.

Naar een betere en inspirerende werkomgeving

Met de inzichten en resultaten van de bevraging is Het Facilitair Bedrijf aan de slag gegaan en heeft het per gebouw een actieplan opgemaakt. De bedoeling is om de werkomgevingen nog beter, aangenamer en inspirerender te maken.

Infosessie

Wat precies in dat actieplan voorzien is, werd op 3 juni voorgesteld in een infosessie.
Kon je er niet bij zijn of wil je de presentatie herbekijken dan vind je hier de opname en de presentatie .
Voor vragen kan je steeds terecht bij Facilipunt of het gebouwenteam.