chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inhuren ICT-profielen en de ontwikkeling en het onderhoud van VDAB-toepassingen (raamcontract 2008/10112)

  Bedrijf (Leverancier)
  Bevoegde overheidsdienst
  Buiten Kanselarij en Bestuur, VDAB

  Overheidsopdracht voor de aanneming van diensten:

  • 10 percelen voor het inhuren van ICT-profielen waar de nadruk ligt op het inhuren van individuele profielen.
  • 6 percelen (de percelen 11 tot 16) betreffende de analyse, programmatie en ondersteuning van applicaties aan/voor de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). De opdrachten opgedragen aan de inschrijver omvatten:
  1. Het beheer van de volledige levenscyclus van diverse deelprojecten, incluis technische en functionele elementen en het aansturen van eventuele werkgroepen.
  2. Een gedetailleerde functionele en technische analyse alsook een uiteindelijke architectuur.
  3. Het opstellen van een gedetailleerd implementatie- en migratieplan.
  4. De ontwikkeling van de toepassing, de migratie, de interne en externe tests.
  5. Het inzetten (deployment) van de toepassing.
  6. Het opstellen van business- en technische documentatie (bestemd voor interne en externe gebruikers) die permanent up to date wordt gehouden en beschikbaar is op VDAB systemen in een door VDAB gekozen formaat.
  7. Het opstellen van een gebruikershandleiding en het geven van opleidingen.
  8. Het onderhoud van het systeem.

  Dit contract garandeert GEEN exclusiviteit i.v.m. de levering van deze diensten.

   

  Thema
  ICT
  Type
  Raamcontract
  Productcategorie
  Diensten / profielen, ICT
  Doelgroep / Beschikbaar voor
  Vlaamse overheid

  Prijs & technische info

  Informatie

  ICT-profielen en de ontwikkelingen en het onderhoud van VDAB-toepassingen – 2008/10112

  Leveranciersinfo

  Leverancier
  Hoe bestellen

  De bestelling gebeurt via een marktbevraging:
  Tussen de firma’s die voor een bepaald perceel werden weerhouden, zal er een marktbevraging gebeuren bij een effectieve vraag naar profielen. Deze bevraging gebeurt via email. De email zal vermelden:

  • Welk profiel er gevraagd wordt
  • Gewenst aantal jaren ervaring
  • Het exacte aantal
  • Deadline voor indienen van de competentieprofielen
  • Gewenste startdatum

  De aanbieders dienen de templates te gebruiken zoals deze in de eerste offerteaanvraag werden opgesteld. Deze templates zijn steeds te bevragen bij ivan.beyaert@vdab.be.

  De keuze van de firma zal dan gebeuren volgens de gunningcriteria vermeld in het volgende punt, gunningcriteria conform de offerte aanvraag:

  KEUZE VAN DE FIRMA UIT DE 3 WEERHOUDEN FIRMA’S

  Gunningcriteria (percelen 1 t.e.m. 10) voor de keuze van de firma met een resultaatsverbintenis (uit de 3 weerhouden firma’s) bij het toekennen van concrete projecten zijn:

  In functie van de noden zal VDAB personen inhuren bij één van die 3 weerhouden firma’s door middel van een nieuwe marktbevraging en rekening houdend met de volgende criteria (in dalende lijn van belangrijkheid):

  • Voor 45 % van de punten, de kwaliteit van het voorgestelde CV in overeenstemming met de specifieke vraag van VDAB op dat moment
  • Voor 40 % van de punten, de prijs die voorgesteld wordt voor dit welbepaalde CV (keuze uit junior, advanced, experienced of senior tarief);
  • Voor 15 % van de punten, de beschikbaarheid van het voorgestelde profiel.

  Gunningcriteria (percelen 11 t.e.m. 16) voor de keuze van de firma met een resultaatsverbintenis (uit de 3 weerhouden firma’s) bij het toekennen van concrete projecten zijn:

  In functie van de noden zal VDAB deelprojecten gunnen aan één van die 3 weerhouden firma’s en wel aan die de meest interessantste offerte(s) ingediend hebben, door middel van een nieuwe marktbevraging en rekening houdend met de volgende criteria (in dalende lijn van belangrijkheid):

  • De beste prijs (40%)
  • Kwaliteit van de offerte in het kader van de voorgestelde aanpak van diensten, timing en projectbeheer (30%)

  Ervaring van het voorgestelde team van diensten in analyse, ontwikkeling, migratie en deployment (30%)

  Mogelijke afnemers

  De opdracht is uitgeschreven volgens de modaliteiten van Opdrachtencentrale, voor alle Vlaamse entiteiten.
  Het raamcontract is ook toegepast voor het VVC Antwerpen

  Meer informatie

  Ivan Beyaert (ivan.beyaert@vdab.be), ICT Resource Manager