chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inspiratiesessies seminarie middenkader

  Heb je een HR-functie binnen de Vlaamse overheid en wil je nieuwe beleidsinzichten verwerven waarmee je binnen je eigen organisatie aan de slag kunt? Beluister dan onderstaande inspiratiesessies. Ze werden opgenomen tijdens het seminarie middenkader 2019.

  Voor wie?

  • Je hebt een HR-functie binnen de Vlaamse overheid.
  • Je hebt interesse in beleid.

  Inspiratiesessie 1: engage today to shape tomorrow

  We leven in een wereld die constant verandert. Goederen, kapitaal, jobs, kennis en data bewegen sneller dan ooit. Deze inspiratiesessie zet aan om proactief te kijken naar verandering en geeft inzichten in verschillende praktijken om dit te doen.

  Welke sprekers hoor je?
  • Fabiana Scapolo

  Fabiana Scapolo

  Fabiana Scapolo is Deputy Head of Unit at Joint Research Centre (JRC) - European Commission's Science Service. Fabiana has 15-year experience of working on foresight, but her main interest is on the advancement on the application of Foresight as an instrument for policy-making formulation. Her main task is to strengthen the Joint Research Centre (EC) function on Foresight and Horizon scanning and to explore how foresight can be used as a tool for policy innovation. She has been involved on several foresight projects aiming at reinforcing the position of the JRC as a centre for Foresight at European and international level. Fabiana has a Master in Political Sciences awarded from the University of Milan and a PhD on foresight methodologies awarded from the University of Manchester.

  • Peter De Smedt

  Peter De Smedt

  Peter werkt samen met experts en belanghebbenden om vanuit een systeemanalyse van niet-duurzame trends te kijken naar toekomstscenario’s en geïntegreerde oplossingen voor beleidsmakers. In zijn vorige opdracht werkte hij als senior scientist bij het EU Policy Lab van het Joint Research Centre van de Europese Commissie. Vandaag is Peter adviseur Visie 2050 en gedragsinzichten bij het Departement Kanselarij en Bestuur. Peter heeft een academische achtergrond in systeemanalyse (Katholieke Universiteit Leuven) en is gastdocent in toekomstverkenningen en gedragsinzichten.

  Inspiratiesessie 2: politiek-ambtelijke samenwerking 2.0

  Een samenleving met complexe maatschappelijke uitdagingen vraagt een overheid die verbindend samenwerkt. De Vlaamse administratie reikt de Vlaamse Regering haar engagement en expertise aan." In deze inspiratiesessie horen we hoe vanuit politieke invalshoek wordt gekeken naar een ‘politiek-ambtelijke samenwerking 2.0'.

  Welke sprekers hoor je?
  • Victor Dries

  Victor Dries

  Victor Dries, burgerlijk ingenieur van opleiding, is raadgever Omgeving bij het kabinet van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering. Als raadgever 'omgeving' werkt hij voornamelijk rond de diverse beleidsthema's binnen Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Klimaat. Daarnaast wil hij ook zijn steentje bijdragen om als overheid zo effectief mogelijk de verschillende behoeften binnen de maatschappij te helpen realiseren. Voorheen werkte hij gedurende meer dan 20 jaar bij de OVAM, aanvankelijk als hoofd voor de Dienst Beleidsondersteuning Bodem, vervolgens was hij coördinator bij het strategisch team van de administrateur-generaal van de OVAM.

  • Karolien Van Dorpe

  Karolien Van Dorpe

  Karolien Van Dorpe is raadgever voor bestuurszaken bij het kabinet Bestuurszaken van de Vlaamse Regering. Zij is master in de politieke wetenschappen. Als raadgever Bestuurszaken werkt ze voornamelijk rond de organisatie van de Vlaamse overheid, vastgoed en facility. Na haar wetenschappelijk onderzoek rond het mandaatsysteem bij federale topambtenaren werkte zij als beleidsmedewerker bij de Vlaamse overheid rond diverse HR-thema’s en de overheid van de toekomst.

  Inspiratiesessie 3: interactieve beleidsvoering en het belang van conflict

  De manier van beleid maken en uitvoeren is sterk aan het veranderen. Verschillende soorten belanghebbenden vragen meer betrokkenheid, (jonge) burgerbewegingen rijzen als paddenstoelen uit de grond en dagen de overheid uit. In deze inspiratiesessie krijg je een overzicht van hoe interactieve beleidsvoering vorm kan krijgen.

  Welke spreker hoor je?
  • Eva Wolf

  Eva Wolf

  Eva Wolf is onderzoeker en momenteel verbonden aan de Tilburg Institute of Governance van Tilburg University. Ze deed uitgebreid onderzoek naar het beleid rondom de omstreden Oosterweelverbinding in Antwerpen en richtte zich op de vraag hoe conflict een rol speelt in beleidsvormingsprocessen. Eva analyseerde media en beleidsteksten en heeft de kernactoren in het planningsproces geïnterviewd. Daaronder bevonden zich zowel politici en beleidmakers, als leden van actiegroepen. Eva Wolf is onder andere auteur van ‘De waarde van weerstand. Wat Oosterweel ons leert over besluitvorming'.

  Inspiratiesessie 4: het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in de overheid

  AI is erg populair anno 2019. De verleiding is groot om deze nieuwe technologie te gebruiken om ons beleid mee richting te geven. Toch rijst de vraag of we nu al de opportuniteiten en beperkingen, voor het gebruik van AI binnen de overheid, voldoende kennen.

  Welke spreker hoor je?
  • Elke Van Hoof

  Elke Van Hoof

  Elke Van Hoof (Vrije Universiteit Brussel) is gespecialiseerd in gezondheidspsychologie en klinische psychologie. Elke maakt in haar onderzoek gebruik van artificiële intelligentie om welzijnsmodellen op te zetten voor bedrijven en organisaties. Zij is betrokken in beleidsvoorbereidend werk op Vlaams en Federaal niveau rond gezondheidszorg. Elke is de bezieler en oprichter van het Huis voor de Veerkracht, het expertisecentrum voor stress, burn-out, bore-out en veerkracht. Omwille van haar ervaring in onderzoek, beleidsvoorbereidend werk en advies wordt zij in vele Europese landen uitgenodigd als gastspreker.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Veerle Depauw - adviseur Leren & Ontwikkelen
  Agentschap Overheidspersoneel - Dienstencentrum Talent
  management@vlaanderen.be