chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Instellingen die niet in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit

  Krachtens punt II.1.2 van de omzendbrief van 23 december 2010 "Uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake het in aanmerking nemen van diensten en ervaring" komen de diensten verricht bij de volgende instellingen niet in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit:

   

  A

  aan wal (vzw)
  act (vereniging voor technische samenwerking) (vzw)
  acvw kinderbijslagfonds (compensatiekas van het algemeen christelijk verbond van werkgevers te antwerpen) (vzw)
  ado icarus (voorheen: tienhof) (vzw)
  afzetvereniging van land- en tuinbouwprodukten
  agglomeratieraad voor het plaatselijk sociaal-kultureel werk te brussel (vzw)
  ago (vzw)
  aktuwa (vzw)
  alfabetisering vlaanderen (vzw)
  algemeen belgisch vakverbond (a.b.v.v.)
  algemeen belgisch vakverbond-opleidingsproject werkwillig (vzw)
  algemeen belgisch vlasverbond
  algemeen christelijk werknemersverbond (acw)
  algemeen nederlands congres
  algemeen verbond der belgische maalders
  algemeen verbond kav (vzw)
  algemeen ziekenhuis heilige familie (rumst) (vzw)
  algemeen ziekenhuis maria middelares sint-jozef (gent) (vzw)
  algemeen ziekenhuis o l vrouw van troost te dendermonde (vzw)
  algemeen ziekenhuis onze-lieve-vrouw van groeninghe (kortrijk)
  algemeen ziekenhuis sint-elisabeth te zottegem (vzw)
  algemeen ziekenhuis sint-jozef te turnhout (vzw)
  algemene compensatiekas voor gezinstoelagen van oost-vlaanderen
  algemene dienst voor jeugdtoerisme (vzw)
  algemene gas- en electriciteitsmaatschappij "gazelec"
  algemene granen, zaden, veevoeders en gemengde veevoeders associatie (agga)
  algemene kliniek maria middelares te sint niklaas
  algemene kliniek sint-jan (vzw)
  algemene ziekenhuizen sint-camillus / sint-augustinus
  alma - universiteitsrestaurants (vzw)
  ambulante dienst sint-vincentius (dendermonde) (vzw)
  annonciaden van huldenberg (gezondheidscentrum antwerpen)
  antenne 3000 te leuven (vzw)
  antigifcentrum
  antwerpen open (vzw)
  antwerps netwerk van jeugdwelzijnswerkingen met maatschappelijk achtergestelden (vzw)
  antwerps telematica centrum (atel) (vzw)
  antwerpse dokloodsen en bootsliedenvereniging brabo
  antwerpse gasmaatschappij n.v.
  antwerpse taximaatschappij
  antwerpse vereniging voor uitkering van kinderbijslag
  arbeidsmarktinitiatief zuid-oost-vlaanderen (vzw)
  arboretum kalmthout (vzw)
  arcade (vzw)
  archief- en bibliotheekwezen in belgië (vzw)
  archief en documentatiecentrum voor het vlaams-nationalisme (vzw)
  archief en museum van de socialistische arbeidersbeweging amsab te gent
  archief en museum van het vlaamse leven te brussel (vzw)
  archipel - centrum algemeen welzijnswerk (vzw)
  ardatis (nv)
  argenta spaarbank nv
  arktos (vzw)
  armenent c. hermans te brugge (rederij)
  arrondissementeel welzijnsorganisme dendermonde (vzw)
  athylon te zellik (nv)
  astmafonds, te gent (vzw)
  atb leuven (vzw) (nu: gtb)
  atb limburg (vzw)
  atb oost-vlaanderen (vzw)
  atelier groot eiland
  audio visuele studie oostvlaamse televisie (avs) (vzw)
  automobielinspectie
  avia-gis (bvba)

  [naar boven]

  B

  balense ambulancedienst (vzw)
  basiseducatie westhoek (vzw)
  bcs-cst solbosch (vzw)
  bedrijfsvoorlichtingsdienst voor de tuinbouw in de provincie oost-vlaanderen te wetteren
  begeleid werken (vzw)
  begeleid wonen arrondissement leuven (vzw)
  begeleidingsdienst limburgs mijngebied (vzw)
  belgian and allied army clubs "beleac"
  belgisch centraal comité der diverse textielnijverheden
  belgisch centrum voor methodiek van de wiskunde
  belgisch centrum voor scheepsbouwkundige navorsingen
  belgisch instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek overzee
  belgisch instituut voor hoge drukken te brussel (vzw)
  belgisch nationaal comité van de internationale geofysische samenwerking (vzw)
  belgisch-luxemburgse kamer van koophandel voor nederland
  belgische boerinnenbond
  belgische boomkwekerij - pépinière belge (vzw)
  belgische dienst voor opvoering van de productiviteit (b.d.o.p.)
  belgische intercommunale electriciteitsmaatschappij n.v. brussel
  belgische intercommunale gas- en electriciteitsmaatschappij n.v. intercom
  belgische metaalbewerkerscentrale
  belgische multiple sclerose liga - vlaamse gemeenschap (vzw)
  belgische nationale bond tegen de epilepsie
  belgische nationale bond tegen tuberculose
  belgische nationale vereniging ter bestrijding der tering tegen de tuberculose
  belgische nationale vereniging tot bestrijding der tuberculose (vzw)
  belgische natuur- en vogelreservaten (vzw)
  belgonucleaire (nv)
  bell telephone
  benelux economische unie
  berchop (vzw)
  berkenhof (vzw)
  beroepskrediet nv
  beschermde werkplaats mechelen
  beschermingscomité der zedelijk verlaten kinderen en der vrijgelaten gevangenen
  beschutte werkplaats noordheuvel (vzw)
  beschuttende werkplaats westhoek (vzw)
  beschuttende werkplaats voor geestelijk gehandicapten te gent (gandae) (vzw)
  bevrijde wereld (vzw)
  bibliotheekvereniging van het willemsfonds - gent (vzw)
  bijzondere jeugdbijstand in noord-west-vlaanderen (vzw)
  blankedale - sociale werkplaats voor oost-brabant te tienen (vzw)
  blijdorp - 2 dienstverleningscentrum voor volwassen mentaal gehandicapten (vzw)
  blij leven (vzw)
  blivo (vzw)
  bloemenakker (vzw)
  bodemkundige dienst van belgië (vzw)
  boemerang (vzw)
  bond van grote en jonge gezinnen
  bond van trein-, tram- en busgebruikers (vzw)
  bond voor lichamelijke opvoeding (gent) (vzw)
  borgerstein te sint kathelijne waver (vzw)
  brabo - antwerpse dokloodsen en bootsliedenvereniging
  brandweerinformatiecentrum gevaarlijke stoffen te geel
  broederlijk delen (vzw)
  brucemo (centrum voor vorming van zelfstandigen ...) (vzw)
  brugse dienst voor gezinsvervangende tehuize (vzw)
  brusselse museumraad (vzw)
  brusselse welzijnsraad (vzw)
  bureau voor arbeidsbemiddeling voor zeelieden
  bureau voor technische controle automobielinspectie
  burgerdienst voor de jeugd (vzw)

  [naar boven]

  C

  caritas catholica (vzw)
  caritas melle (vzw)
  caw de mare (vzw)
  caw de maretak te brussel (vzw)
  caw de terp (vzw)
  caw het klaverblad (vzw)
  caw sonar te genk (vzw)
  caw 't verschil (vzw)
  cazk-groeninghe (campus maria's voorzienigheid) te kortrijk (vzw)
  cbo ter engelen (vzw)
  centexbel (wetenschappelijk en technisch centrum van de belgische textielnijverheid)
  centraal beheer van joodse weldadigheid en maatschappelijk hulpbetoon (vzw)
  centrale dierengezondheidsvereniging (vzw)
  centrale vrijzinnige raad (vzw)
  centrale voor socialistisch cultuurbeleid - vormingswerk (vzw)
  centrale voor studie- en beroepsoriëntering kempen
  centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen
  centrum algemeen welzijnswerk brussel (vzw)
  centrum algemeen welzijnswerk de kempen (vzw)
  centrum algemeen welzijnswerk de viersprong (vzw)
  centrum algemeen welzijnswerk markant (antwerpen) (vzw)
  centrum algemeen welzijnswerk midden west-vlaanderen (vzw)
  centrum ambulante begeleiding gent (vzw)
  centrum basiseducatie te leuven (vzw)
  centrum basiseducatie vlaamse ardennen (vzw)
  centrum buitenlandse werknemers (vzw)
  centrum ganspoel (vzw)
  centrum geestelijke gezondheidszorg/limburgs instituut voor toegepaste psychologie (afgekort CGG/LITP) (vzw)
  centrum middenkust, maritiem ecologisch centrum oostende (vzw)
  centrum voor ambulante revalidatie, de klinker (vzw)
  centrum voor alcohol- en andere drugproblemen te hasselt (vzw)
  centrum voor algemeen welzijnswerk - visserij (vzw)
  centrum voor algemeen welzijnswerk voor zuid-oost-vlaanderen (vzw)
  centrum voor androgogisch onderzoek (vzw)
  centrum voor arbeidstraining (vzw)
  centrum voor basiseducatie brussel (vzw)
  centrum voor basiseducatie gent (vzw)
  centrum voor basiseducatie halle-vilvoorde (vzw)
  centrum voor basiseducatie tielt (vzw)
  centrum voor begeleiding en psychoterapie (vzw)
  centrum voor bodemkartering te gent
  centrum voor bosbiologie in de limburgse kempen (vzw)
  centrum voor bosbiologisch onderzoek
  centrum voor buitenlandse arbeidersgezinnen te antwerpen (vzw)
  centrum voor de studie v. h. vlaamse cultuurleven vanaf het begin van de 17e eeuw
  centrum voor geestelijke gezondheidszorg te geel (vzw)
  centrum voor geestelijke gezondheidszorg mandel en leie (vzw)
  centrum voor geesteshygiëne te geraardsbergen (vzw)
  centrum voor gehoorrevalidatie en logopedie te kortrijk
  centrum voor gezinsplanning en sexuele opvoeding-limburg (vzw)
  centrum voor het jonge gezin (brussel) (vzw)
  centrum voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek der groentencons. en aanverwante industrieën
  centrum voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek der metaalverwerkende nijverheid
  centrum voor hoogfrekwentie opzoekingen te heverlee
  centrum voor hydrologisch onderzoek te gent
  centrum voor interdisciplinair antropologisch research - "cidar" te leuven (vzw)
  centrum voor internationale culturele betrekkingen
  centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (vzw)
  centrum voor kwaliteitscontrole te rumbeke (vzw)
  centrum voor levensvorming te kortrijk (vzw)
  centrum voor levensvorming voor de streek lokeren (vzw)
  centrum voor maatschappelijk werk (tele-dienst brugge)
  centrum voor maatschappelijk werk b g j g (limburg, w-vl., o-vl., vlaams brabant)
  centrum voor maatschappelijk werk te kortrijk (vzw)
  centrum voor man en vrouw, pmg centrum (sint-niklaas) (vzw)
  centrum voor medisch schooltoezicht te blankenberge
  centrum voor middenstandsopleiding van antwerpen (vzw)
  centrum voor middenstandsopleiding van het arrondissement mechelen
  centrum voor overheidsinformatiek (coi) (vzw)
  centrum voor privébosbouw (vzw)
  centrum voor sensorieel gehandicapten - brussel
  centrum voor studie en behandeling van gezwelziekten te gent
  centrum voor studie van de sierplantenteelt
  centrum voor technisch en wetenschappelijk onderzoek van de leerlooierijen, schoen-, pantoffel- e.a. lederverwerkende nijverheden
  centrum voor wetenschappelijk onderzoek der belgische keramische nijverheid
  cevo west-vlaanderen (vzw)
  centrum vrijzinnige raad (vzw)
  chirojeugd-vlaanderen te antwerpen (vzw)
  christelijk algemeen ziekenhuis midden-limburg (vzw)
  christelijk verbond van ziekenkassen antwerpen
  christelijke landsbond tegen de tuberculose (vzw)
  christelijke onderlinge kas voor gezinsvergoedingen te antwerpen (vzw)
  cirkant (vzw)
  civiele lijst van de koning
  collectif stratégies alimentaires (vzw)
  comité voor de studie van de ziekte en de voeding in de varkensteelt
  comité voor onderwijs, annuntianen heverlee (vzw)
  compensatiekas van het algemeen christelijk verbond van werkgevers te antwerpen (acvw kinderbijslagfonds) (vzw)
  compensatiekas voor gezinsvergoedingen te brussel
  consultatiebureau centrale studie en beroepsoriëntatie kempen
  consultatiebureau voor gehandikapten te sint niklaas (vzw)
  consultatiebureau voor gehandikapten van het arrondissement brussel
  coöperatieve van de limburgse bosgroepen (cvba)
  coöperatieve voor gesinistreerden /....... van mechelen en omstreken
  coöperatieve voor herstel der oorlogsschade aan private goederen
  coöperatieven der geteisterden
  coopibo-vredeseilanden (vzw)
  coördinatiecentrum voor liberaal socio-cultureel beleid (c.l.s.c.) (vzw)
  coördinatiecomité van de bietenplanters van vlaanderen (vzw)
  cultureel centrum papeblok te tervuren (vzw)
  cultureel centrum paspoort cjp (vzw)
  cultuur voor doven (vzw)

  [naar boven]

  D

  dagcentrum de wip - jeugdcentrum don bosco (vzw)
  dageraad (vzw)
  daidalos te peer (vzw)
  damiaanactie
  davidsfonds (vzw)
  de acht, antwerps minderheden centrum (vzw)
  de bel (vzw)
  de bleek - te diest (vzw)
  de brug (vzw)
  de brug te sint-amandsberg (vzw)
  de brugge (vzw)
  de cirkel (kortrijk) (vzw)
  de dam (sociaal pedagogisch hulpcentrum te leuven)
  de dauw (vzw)
  de evenaar (vzw)
  de grote robijn (antwerpen) (vzw)
  de hand (vzw)
  de haven (vzw)
  de hummeltjes - kindertehuis te hasselt (vzw)
  de kerseboom (vzw)
  de kiem - centrum voor beroepsopleiding te aarschot (vzw)
  de kinkhoorn (vzw)
  de klinker, centrum voor ambulante revalidatie (vzw)
  de kolibri (vzw)
  de link - te hulshout (vzw)
  de loper (voorheen: onderweg) (vzw)
  de loods - hak (vzw)
  delta air transport te deurne - antwerpen (nv)
  de markgrave (vzw)
  de meerpaal (vzw)
  de morgenster (onthaal- en oriëntatiecentrum) te waasmunster (vzw)
  de nieuwe weg (vzw)
  de oever (vzw)
  de oever (limburgse kindertehuizen) (vzw)
  de overstap (vzw)
  de ploeg te brasschaat (vzw)
  de poort - te beringen (vzw)
  de poort - beraber te gent (vzw)
  deppe n.v. te antwerpen (vzw)
  de proletaar (vzw)
  de raan (vzw)
  de rode antraciet (leuven) (vzw)
  de sickel, volkshogeschool (vzw)
  de sleutel - merelbeke (vzw)
  de spar (vzw)
  de spiegel (vzw)
  de springplank (vzw)
  de sprong (vzw)
  de stadswinkel (vzw)
  de steiger - begeleidingstehuis (vzw)
  de stobbe (bond zonder naam) (vzw)
  de touter - centrum voor integrale begeleiding van gezinnen, jongeren en kinderen (vzw)
  de ukkies (kinderdagverblijf) (vzw)
  de viersprong (centrum algemeen welzijnswerk) (vzw)
  de vlonder (vzw)
  de voorzorg invest (vzw)
  de vrienden van het boshuisje en het zoerselbos (vzw)
  de vrienden van regina pacis (vzw)
  de vriendenkring van het vormingsinstituut centrum veurne (vzw)
  de vrienden van heverleebos en meerdaalwoud (vzw)
  de waai (onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum te eeklo) (vzw)
  de waaiburg te geel (vzw)
  de wende (vzw)
  de werf sint-amandsberg (vzw)
  de werf - centrum voor arbeidstraining (vzw)
  de werkwijzer (vzw)
  de wiekslag (vzw)
  de wielewaal, koninklijke vereniging voor vogel- en natuurstudie (vzw)
  de witte berken te wervik (vzw)
  de witte raaf boeken (vzw)
  de zandberg (vzw)
  de zwaantjes te hoboken (vzw)
  den bomgaard (vzw)
  den brand te mol (vzw)
  dialoog (vzw)
  dido (vzw)
  dienst alternatieve sanctie & voogdijraad (vzw)
  dienst der opeisingen bij de geallieerde legers
  dienst gezinsvervangende tehuizen, jongens- en meisjeshulp
  dienst voor gezinsbegeleiding (vzw)
  dienstencentrum ter engelen (vzw)
  dienstencentrum 't weyerke (vzw)
  diocesaan schoolcomité denderstreek-noord (vzw)
  discontokantoren van de nationale bank van belgië
  dispensariums, afhangend van het nationaal werk tot bestrijding der tuberculose
  distrigaz
  dokter willemsinstituut te diepenbeek
  don bosch jongenstehuis te (boechout-vremde) - (genk) (vzw)
  doorgangshuis sint-niklaas (vzw)
  duinhelm (vzw)
  duinen-heide te brussel (vzw)
  duinenabdij (vzw)

  [naar boven]

  E

  e.b.e.s
  econet vlaams-brabant (vzw)
  economische raad voor oost-vlaanderen (vzw)
  educa (vzw)
  educatieve vereniging voor ouderwerking in het officieel onderwijs (vzw)
  ehsal (indien bezoldigd voor de vzw)
  eigen thuis (vzw)
  electrische centrale voor vlaanderen en brabant
  elegast te antwerpen (vzw)
  elisabeth ziekenhuis te sijsele-damme (vzw)
  elcker-ik volkshogeschool (vzw)
  emancipatie via arbeid (brussel) (vzw)
  emancipatorisch vormingswerk met kinderen (vzw)
  emile vandervelde instituut (studie- en documentatiecentrum) (vzw)
  emiliana (vzw)
  emiliani (vzw)
  emmaüs (vzw)
  erediensten
  erkend Regionaal Samenwerkingsverband (afgekort: ERSV) West-Vlaanderen (vzw)
  eufrese (vzw)
  european aquaculture society (ivzw)
  european association of service providers for people with disabilities (easpd) (ivzw)

  [naar boven]

  F

  familiehulp te antwerpen (vzw)
  familiehulp - brussel (vzw)
  familiezorg oost-vlaanderen (vzw)
  federatie centrale geboorteregeling en sexuele opvoeding
  federatie ho.re.ca (vzw)
  federatie van autonome centra voor welzijnszorg (facw) (vzw)
  federatie van de belgische voedingshandel
  federatie van marokkaanse verenigingen (vzw)
  federatie van nederlandstalige dovenverenigingen (vzw)
  federatie van socialistische gepensioneerden - limburg
  federatie van tewerkstellingsbevorderende opleidingscentra (fetoc) (vzw)
  federatie van vlaamse vrouwengroepen (vzw)
  federatie voor toerisme in oost - vlaanderen
  fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf
  fonds voor geneeskundig wetenschappelijk onderzoek
  forum van etnisch-culturele minderheden (vzw)
  free-time (vzw)

  [naar boven]

  G

  geallieerde expeditielegers (tweede wereldoorlog)
  geestelijken
  geïntegreerd wijkcentrum noord-borgerhout (de shelter) (vzw)
  gemeenschapsoord en volkshogeschool "de blankaart" te brugge"
  gemeenschapscentrum Essegem (vzw)
  geneeskunde voor het volk (vzw)
  geserbu (katholieke vereniging gehandicapten) (vzw)
  gewestelijk comité der haven van gent
  gewestelijk consultatiebureau voor gehandikapten te aalst (vzw)
  gewestelijke dienst voor onthaalgezinnen borgloon (vzw)
  gezin en samenleving (vzw)
  gezinsvervangend tehuis de bosuil (vzw)
  gezondheidscentrum sint jozef (medisch schooltoezicht)
  gezondheidscentrum te kortrijk (vzw)
  gezondheidscentrum te torhout
  gezondheidscentrum te wijnegem (vzw)
  gezondheidscentrum voor sociaal-medische preventiediensten te gent (vzw)
  gezondheidscentrum voor sociaal-medische preventiediensten te kortrijk (vzw)
  gezondheidscentrum voor sociaal-medische preventiediensten te ninove (vzw)
  gezondheidscentrum voor sociaal-medische preventiediensten te wetteren (vzw)
  gezondheidscentrum voor sociaal-medische preventiediensten te zottegem (vzw)
  gezondheidszorg covabe (vzw)
  gezondheidszorg bermhertigheid jesu (vzw)
  goudblomme (vzw)
  groenhart (vzw)
  groep s - sopa te brussel (vzw)
  groep T (indien bezoldigd door de vzw) (groep T is ook een gesubsidieerde vrije onderwijsinstelling) (vzw)
  groep voor toegepaste ekologie (vzw)

  [naar boven]

  H

  handicap internationaal (vzw)
  havimo (centrum voor vorming van zelfstandigen...) (vzw)
  hefboom, centrum voor vorming en ontwikkeling (vzw)
  heilig hart kliniek en kraaminrichting st monica te oostende
  heilig hart kliniek te neerpelt (vzw)
  heilig hart ziekenhuis mol (vzw)
  heilig hart ziekenhuis roeselare (vzw)
  heilige catharina (vzw)
  hejmen (vzw)
  hendrik beyaertstichting (vzw)
  heropbeuring (brasschaat) (vzw)
  het anker (vzw)
  het beschrijf (vzw)
  het centrum (privaatrechtelijke openbare bibliotheek) te sint-niklaas (vzw)
  het firmament (vzw)
  het kinderhofje (leuven) (vzw)
  het veerhuis siddharta (vzw)
  hof ter heide (vzw)
  hoge intergeallieerde commissie van het rijnland
  hoger instituut voor verpleegkunde st bartholomeus merksem
  hoger instituut voor vorming in ambacht en handel te brussel
  home prins albert (vzw)
  home zonnelied (vzw)
  home voor gehandicapten (vzw)
  home de vierklaver (vzw)
  home maria goretti (vzw)
  home ter wilgen te de pinte (vzw)
  homes albert carlier van zonnehoeve (vzw)
  ho.re.ca vlaanderen (vzw)
  huis in de stad te tienen (vzw)
  huis emmaüs assenede (vzw)
  huis van de arbeid (vzw)
  huize bethanië (vzw)
  huize godtschalck (vzw)
  huize levensruimte, averbode (vzw)
  huize monnikenheide - zoersel (vzw)
  huize sint-augustinus te gellik (vzw)
  huize sint-vincentius zelem (vzw)
  huize terloo (vzw)
  humival (vzw)

  [naar boven]

  I

  idewe - interbedrijfsgeneeskundige dienst voor werkgevers (vzw)
  ijsegaarde (de kerselaar) te overijse (vzw)
  imeldaziekenhuis te bonheiden (vzw)
  instelling voor bijzondere jeugdzorg van de zusters van sint-vincentius à paulo van gijzegem (vzw)
  instituut jules bordet te brussel
  instituut onze-lieve-vrouw ter engelen te maaseik (vzw)
  instituut voor middenstandsopleiding en vervolmaking te gent (vzw)
  instituut voor mijnhygiëne (vzw)
  instituut voor politieke vorming (vzw)
  instituut voor tropische geneeskunde prins leopold te antwerpen
  instituut voor voeding brugge
  instituut voor vorming en onderzoek in de confectie (vzw)
  intec brussel (vzw)
  integratie senioren in de samenleving (vzw)
  integratiecentrum leuven (vzw)
  integratieproject voor personen met een handicap regio waasland (vzw)
  interbrabant
  intercom distributie noord (mechelen)
  intercultureel centrum voor migranten (vzw)
  internationale jaarbeurs van vlaanderen
  internationale technische cooperatie vormingscentrum voor ontwikkelingssamenwerking (iteco)
  internationale van oorlogstegenstanders (iot) (vzw)
  internationale vereniging ter bestrijding van de melaatsheid
  internationale vereniging voor plattelandsontwikkeling overzee
  interprofessionele vereniging voor het belgisch vlees
  interuniversitair centrum voor huisartsenopleiding (vzw)
  interuniversitair centrum voor interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek te gent (iciwo) (vzw)
  interuniversitair centrum voor organische scheikunde te brussel
  interuniversitair centrum voor rechtsvergelijking
  interuniversitair centrum voor vorming en ontwikkeling (vzw)
  interuniversitair college voor doctorale studies in managementswetenschappen
  interuniversitair instituut voor kernwetenschappen
  interuniversitair instituut voor vorming en ontwikkeling (vzw)
  iona instituut, vereniging voor de rudolf steiner heilpedagogie (michaëlis stichting) (vzw)
  ipac, vlaams aidscoördinaat te antwerpen (vzw)

  [naar boven]

  J

  jamclub (vzw)
  jeugd, cultuur en wetenschap (vzw)
  jeugd en seksualiteit (vzw)
  jeugd en stad (vzw)
  jeugdbond voor natuurstudie en milieubescherming (vzw)
  jeugdcentrum don bosco - dagcentrum de wip (vzw)
  jeugdcentrum el paso (vzw)
  jeugdcentrum oranje (vzw)
  jeugdhuis de kim te oostende (vzw)
  jeugdhuis tydeeh (vzw)
  jeugdtehuis - govio te kalmthout (vzw)
  jeugdwerk "don bosco" - eeklo (vzw)
  jeugdzorg in gezin te rijmenam (vzw)
  jeugdzorg sint-vincentius (dendermonde) (vzw)
  jeugdzorg te nieuwenhove (vzw)
  jeugdzorg ter elst (vzw)
  jeugdzorg van de zusters der christelijke scholen (vzw)
  job & co (vzw)
  job-link (voorheel: cebob de link) (vzw)£
  jong (vzw)
  jongens- en meisjesstad te drongen (vzw)
  jongens- en meisjeshulp te turnhout
  jongenstehuis don bosco - (boechout-vremde); (genk) (vzw)
  jongenstehuizen ivo cornelis te mechelen (vzw)
  jongeren advies centrum te genk (vzw)
  jongerenbegeleiding - kortrijk (vzw)
  jongerencentrum cidar (vzw)
  jongerenhuis (vzw)
  jongerenwerking nieuw sledderlo te genk (vzw)
  jongerenwerking pieter simenon (vzw)

  [naar boven]

  K

  kaaitheater (vzw)
  kamers met aandacht (vzw)
  kamer voor handel en nijverheid van de westhoek (vzw)
  kamer voor handel en nijverheid van limburg (vzw)
  kamilion schoolopbouwwerk (vzw)
  kanaaltochten brabant (vzw)
  kans op arbeid (vzw)
  kas van lening van de stad brussel
  katholiek basisonderwijs maasmechelen centrum (vzw)
  katholiek onderwijs regio heist-op-den-berg (vzw)
  katholiek schoolcomité mechelen (vzw)
  katholiek vormingswerk van landelijke vrouwen (vzw)
  katholieke gezondheidszorg oostende (h. hartkliniek en kraaminrichting st. monica)
  katholieke gezondheidszorg westhoek te brugge
  katholieke landelijke jeugd (vzw)
  katholieke vereniging gehandicapten (geserbu) (vzw)
  kempense initiatieven voor kinderopvang (vzw)
  kempense steenkoolmijnen nv houthalen (vóór 10 juni 1981)
  kempisch vormingscentrum voor land- en tuinbouw (geel) (vzw)
  kerk in nood / oostpriesterhulp (vzw)
  kiezen voor kinderen - brussel (vzw)
  kind en preventie (vzw)
  kinderbijslagfonds securex te gent (vzw)
  kinderbijslagfonds upraf - ronsse
  kinderbijslagfonds van brabant (vzw)
  kinderbijslagfonds v e v te antwerpen (vzw)
  kinderdagverblijf - de ukkies (vzw)
  kinderdagverblijf "de klodsberg" te zonhoven (vzw)
  kinderdagverblijf "de lentebloempjes" (vzw)
  kinderdagverblijf lolanden te kessel-lo
  kinderdagverblijven te leuven
  kinderdag- en nachtverblijf sint-clara (vzw)
  kinderdienst van teledienst (vzw)
  kinderkrib "hof ter linden" te evergem
  kinderopvang kav (vzw)
  kinderopvang van de brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (vzw)
  kinderrechtencoalitie te gent (vzw)
  kinderrijk (te heverlee) (vzw)
  kindertehuis "de hummeltjes" te hasselt (vzw)
  kindertehuis "mariënhove" te sint-andries brugge
  kindervreugd (vzw)
  klankbraillebibliotheek (brugge) (vzw)
  kliniek maria middelares sint - niklaas
  kliniek maria's voorzienigheid te kortrijk
  kliniek o.l.v. van lourdes te waregem (vzw)
  kliniek sint joris menen
  kliniek sint-jozef te vilvoorde
  kliniek sinte-maarten te kortrijk (vzw)
  klinieken f.o.b. (vzw)
  koerdisch instituut te brussel (vzw)
  kompas (vzw)
  koning boudewijnstichting
  koninklijk belgisch filmarchief
  koninklijk domein der kempen
  koninklijk instituut voor dove en blinde jongens te brussel
  koninklijke maatschappij voor dierkunde van antwerpen (vzw)
  koninklijke opera te gent (tot 09.07.1973)
  koninklijk orthopedagogisch centrum antwerpen (vzw)
  koninklijk orthopedagogisch centrum sint-gregorius (vzw)
  koninklijke vlaamse imkersbond (vzw)
  onsultatiebureau voor gehandicapten te sint-niklaas (vzw)
  kristelijke arbeidsjongeren (kaj) - brussel (vzw)
  kristelijke mutualistische solidariteit (vzw)
  kristelijk medio-sociaal leven (vzw)
  kunst- en kultuurverbond (vzw)
  kunst / werk (vzw)
  kwia - steungroep voor inheemse volkeren (vzw)

  [naar boven]

  L

  laboratorium voor kristallografie en studie van de vaste stoffen
  laborx (vzw)
  lanbokas (cvba)
  landbouwcentrum voor granen, eiwitrijke gewassen, oliehoudende zaden en kleine industriegewassen (vzw)
  landbouwkrediet nv (tot 31/10/92 nationaal instituut voor landbouwkrediet - zie deel 1)
  landelijke kas voor gezinsvergoedingen der bouwbedrijven en openbare werken (vzw)
  landelijke kinderopvang (leuven) (vzw)
  landelijke vormingsdienst voor zelfstandigen (vzw)
  landsbond van de belgische varkensstamboeken (vzw)
  landsbond van de neutrale mutualiteitsverbonden
  langzaam verkeer te leuven (vzw)
  leenkas tot aankoop van kleine werktuigen
  lentekind (vzw)
  leuven research development te leuven (vzw)
  levensvreugde - scholen (indien bezoldigd door vzw) (vzw)
  likwidatiecomité van het nationaal steunfonds voor geteisterden
  limburgse onthaal centra (vzw)
  limburgs medisch pedagogisch consultatiebureau hasselt
  lisec studiecentrum voor ecologie en bosbouw (vzw)
  livos - liberalen voor ontwikkelingssamenwerking (vzw)
  loca labora (vzw)
  lodewijk dosfel - vormingscentrum
  logo stad antwerpen (vzw)
  luein (lochristi) (vzw)

  [naar boven]

  M

  maatschappij voor de exploitatie van de buurtspoorwegen van oostende en van de belgische badplaatsen
  maatschappij voor mechanografie ter toepassing van de sociale wetten (vzw)
  mariaziekenhuis lommel (vzw)
  mariënhove - kindertehuis sint andries brugge (vzw)
  marina van camp te dienst (vzw)
  mecanographic service (nv)
  medisch centrum mechelen (vzw)
  medisch centrum st. jozef - bilzen (vzw)
  medisch-pedagogisch centrum priorij terbank (vzw)
  medisch-pedagogisch instituut ave regina te bierbeek
  medisch-pedagogisch instituut ganspoel te huldenberg
  medisch-pedagogisch instituut heilig hart te deinze (vzw)
  medisch-pedagogisch instituut huize terloo te pepingen
  medisch-pedagogisch instituur maria hulp der kristenen te oosterlo (vzw)
  medisch-pedagogisch instituut onze-lieve-vrouw ter engelen te maaseik (vzw)
  medisch-pedagogisch instituut sint-elisabeth (vzw)
  medisch-pedagogisch instituut sint-franciscus te roosdaal (vzw)
  medisch-pedagogisch instituut sint juliaan te gent
  medisch-pedagogisch instituut sint-lodewijk te wetteren (vzw)
  medisch-pedagogisch instituut sparrenhove (vzw)
  medische staf stedelijk ziekenhuis aalst (vzw)
  meisjeshuis brugse poort-rabot te gent (vzw)
  mens en ruimte (vzw)
  mensen onderweg (vzw)
  mensen voor mensen te houthalen-helchteren (vzw)
  mercator - sovo (vzw)
  merlijn (vzw)
  michaëlis stichting (iona instituut) (vzw)
  michielsheem (vzw)
  minor-ndako (vzw)
  militaire hoofdkantien te brussel
  molse kamer voor heemkunde, geschiedenis en folklore (vzw)
  monika te deurne (vzw)
  morgenster (vzw)
  ms- en revalidatiecentrum overpelt (vzw)
  museum van het vlaams leven te brussel
  mutualiteiten

  [naar boven]

  N

  nakuurhome "papiermoleken" te korbeek-lo (vzw)
  nationaal belgisch werk voor kankerbestrijding
  nationaal centrum voor de economische expansie der kleine en middelgrote ondernemingen
  nationaal centrum voor de economische expansie van de grote ondernemingen
  nationaal centrum voor de plastische kunsten van de XVIde en de XVIIde eeuw (vzw)
  nationaal centrum voor jeugdliteratuur (vzw)
  nationaal centrum voor kriminologie
  nationaal centrum voor ontwikkelingssamenwerking (ncos) (vzw)
  nationaal centrum voor ontwikkelingssamenwerking - vlaanderen (vzw)
  nationaal comité voor beroepsopleiding en beroepsvervolmaking in ambachten en neringen
  nationaal diensten- en onderzoekscentrum voor het kind, verbond west-vlaanderen (vzw)
  nationaal instituut ter bevordering van het scheppend ambacht
  nationaal jeugdtheater te gent
  nationaal nederlandstalig verbond van ouderverenigingen bij het officieel onderwijs - vormingswerk "nvov" te ronse (vzw)
  nationaal werk voor hulp aan de jeugd- en topvakantie
  nationale belgische bond voor kankerbestrijding
  nationale campagne bescherming roofdieren (vzw)
  nationale confederatie van het bouwbedrijf (vzw)
  nationale patroonkas voor het betaald verlof in de bouwbedrijven en openbare werken
  natuur- en milieu-educatie de wielewaal (vzw)
  natuurreservaten (vereniging voor natuurbehoud in vlaanderen) (vzw)
  natuurreservaten oost-brabant (vzw)
  navorming in het katholiek onderwijs (vzw)
  nederlands instituut voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
  nederlandse kamer voor koophandel voor belgië en luxemburg
  neerhof te turnhout (vzw)
  netwerk palliatieve zorg noorderkempen (vzw)
  nieuwland te brugge (vzw)
  noordheuvel (vzw)
  not-for-profit-management (vzw)
  nowel (vzw)

  [naar boven]

  O

  oikonde mechelen (onthaalcentrum) (vzw)
  oikonde kortrijk (vzw)
  oikoten (vzw)
  omschakeling te berchem (vzw)
  onderling cultureel en sociaal hulpbetoon sint-gillis te brussel (vzw)
  onderlinge kas voor gezinsvergoedingen "het boerenfront"
  onderlinge maatschappij van gezinstoelagen "de interprovinciale" te brussel (vzw)
  ondersteuningscel logo's (ocl) (vzw)
  ondersteuningsteam migranten - bijzondere jeugdbijstand (vzw)
  onderwijs ondersteunende projecten antwerpen (oopa) (vzw)
  onderzoekscentrum voor levensmiddelenchemie en -technologie (vzw)
  onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties (vzw)
  on line te gent (vzw)
  ons erfdeel (vzw)
  ons geluk (vzw)
  ons rustoord te westende (vzw)
  ons tehuis - brabant (vzw)
  onthaal- en opvangcentrum voor buitenlandse niet begeleide minderjarigen ('t huis) - aalst (vzw)
  onthaal- en oriëntatiecentrum "elkeen" te lommel (vzw)
  onthaal- en oriëntatiecentrum de morgenster te waasmunster (vzw)
  onze kinderen te roeselare (vzw)
  onze lieve vrouw ziekenhuis te aalst
  oost-vlaams overleg van samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging (ovosit) (vzw)
  opbouwwerk interleuven (vzw)
  opbouwwerk voor migranten (vzw)
  openbare bibliotheek sint-salvator te harelbeke (vzw)
  open doek te turnhout (vzw)
  open haard te drongen (vzw)
  openluchtopvoeding (vzw)
  open thuis (vzw)
  opvang (vzw)
  opzoekingsstation van gorsem (vzw)
  oranjehuis te kortrijk (vzw)
  orthopedagogisch centrum voor meisjes in ernstige probleemsituaties (vzw)
  orthopedagogisch centrum sint-gregorius (vzw)
  overlegcentrum voor integratie van vluchtelingen (vzw)

  [naar boven]

  P

  parochiale werken (vzw)
  partners in tewerkstelling (PIT) (vzw)
  payoke - antwerpen (vzw)
  pedagogisch centrum wagenschot (vzw)
  perspektief - arrondissement ieper (vzw)
  peutertuin zwalmnestje (vzw)
  pinokio te wenduine (vzw)
  pleeggezinnendienst genk en omgeving (vzw)
  pluralistisch welzijnswerk antwerpen (vzw)
  pluspunt (asse) (vzw)
  poëziecentrum (vzw)
  preventorium st. jozef te polderbos
  primavera te merksem (vzw)
  privaatrechtelijke openbare bibliotheek (het centrum) te sint-niklaas (vzw)
  privaatrechtelijke openbare bibliotheek (albrecht rodenbach) te roeselare (vzw)
  pro natura oost-vlaanderen (vzw)
  proefbedrijf voor de fruitteelt te glabbeek (vzw)
  proefcentrum voor fruitteelt (vzw)
  proefcentrum voor sierteelt (vzw)
  proefstation boomkwekerij (vzw)
  proefstation voor de groenteteelt (vzw)
  proeftuinnieuws (vzw)
  protestants sociaal centrum (vzw)
  provinciaal centrum voor kunstmatige inseminatie voor oost-vlaanderen (vzw)
  provinciaal centrum voor land- en tuinbouw (vzw)
  provinciaal instituut voor de samenlevingsopbouw - antwerpen (vzw)
  provinciaal integratiecentrum oost-vlaanderen (vzw)
  provinciaal integratiecentrum west-vlaanderen (vzw)
  provinciaal verbond der veehoudersbonden van oost-vlaanderen te sint-amandsberg (vzw)
  provinciaal verbond der veekweeksyndicaten van oost-vlaanderen (vzw)
  provinciaal verbond voor veeziektenbestrijding in antwerpen (vzw)
  provinciaal verbond voor veeziektenbestrijding in oost-vlaanderen (vzw)
  provinciaal verbond voor veeziektenbestrijding van west-vlaanderen (vzw)
  provincialaat der broeders van liefde (vzw)
  provinciale centrale voor studie- en beroepsoriëntering te hasselt (vzw)
  psychiatrisch centrum caritas te melle (vzw)
  psychiatrisch centrum sint-jan (vzw)
  psychiatrisch centrum "ziekeren" sint-truiden (vzw)
  psychiatrische centra sleidinge te evergem (vzw)
  psychiatrische kliniek - broeders alexianen te boechout (vzw)
  psychiatrische kliniek - sint alexius te grimbergen (vzw)
  psychiatrisch ziekenhuis en revalidatiecentrup sint-jan de deo (vzw)
  psychiatrisch ziekenhuis sint-camillus te sint-denijs-westrem (vzw)
  psychiatrisch ziekenhuis sint-franciscus te zottegem (vzw)
  psychiatrisch ziekenhuis sancta maria te sint-truiden (vzw)
  psycho-medisch-sociaal centrum / dienst studie en beroepsopleiding te brugge (vzw)

  [naar boven]

  Q

  ---

  [naar boven]

  R

  regenboog te kortrijk (vzw)
  regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw gent (vzw)
  regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw vlaams-brabant (riso vlaams-brabant) (vzw)
  regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw west-vlaanderen (riso) (vzw)
  regionaal integratiecentrum foyer (vzw)
  regionaal integratiecentrum migranten oost-vlaanderen (vzw)
  regionaal landschap dijleland (vzw)
  regionaal landschap groene corridor (vzw)
  regionaal landschap zenne, zuun en zoniën (vzw)
  regionaal revalidatiecentrum - dendermonde (vzw)
  regionaal ziekenhuis sint-maria te halle (vzw)
  regionale heemmusea "bachten de kupe" (vzw)
  regionale welzijnsraad kortrijk (vzw)
  revalidatiecentrum "levensvreugde" te lovenjoel
  revalidatiecentrum der noorderkempen te wuustwezel
  revalidatiecentrum te buggenhout (vzw)
  revalidatiecentrum te gent (vzw)
  revalidatiecentrum voor spastische kinderen te gent
  reymeers (vzw)
  rijksverlofkas voor de diamantnijverheid (vzw)
  rode kruis (het)
  rol en samenleving te brussel (vzw)
  route (vzw)
  rustoord toevlucht van maria (gent) (vzw)
  rust- en verzorgingstehuis maria boodschap (vzw)

  [naar boven]

  S

  sancta maria te sint-truiden (psychiatrisch ziekenhuis) (vzw)
  schoonderhage (vzw)
  sekover / sédichar 
  sensoa te antwerpen (vzw)
  simon stevin instituut voor wetenschappelijk onderzoek
  sint-andriesziekenhuis te tielt (vzw)
  sint-annadael, psychiatrische kliniek, grauwzusters (vzw)
  sint-barbaracollege - gent (vzw)
  sint-barbaraziekenhuis te lanaken (vzw)
  sint-bernardus (vzw)
  sint-bernulphus stichting (stichting)
  sint-blasiuskliniek te dendermonde (vzw)
  sint-franciskusziekenhuis te heusden (vzw)
  sint-jozefinstituut salesiaanse werken (afgekort : don bosco) (vzw)
  sint-jozefskliniek izegem (vzw)
  sint-jozefskliniek vilvoorde (vzw)
  sint-lukasstichting brussel (vzw)
  sint-maria gesticht - zusters van liefde te sint-truiden
  sint-maria, regionaal ziekenhuis te halle (vzw)
  sociaal secretariaat van ronse en omliggende
  sociale voorzieningen karel de grote hogeschool te antwerpen (vzw)
  sociale werkplaats mo-clean (vzw)
  socialistische omroepvereniging (vzw)
  socio-cultureel centrum voor socialistische vooruitziende vrouwen (vzw)
  solidariteit voor het gezin te gent (vzw)
  sopeh (sociaal-pedagogische hulpverlening) te overpelt (vzw)
  specialisatiebeurs bij het instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw (wordt vanaf 1 januari 1994 voor het ministerie, en vanaf 1 januari 1995 voor de voi's wel in aanmerking genomen - zie Vlaams personeelsstatuut)
  spit (vzw)
  sport- en recreatieoord kluisbos te kluisbergen (vzw)
  sportmuseum vlaanderen (leuven) (vzw)
  stad aan de stroom te antwerpen (vzw)
  start west-vlaanderen, thuisbegeleiding van gezinnen met een persoon met een mentale handicap (vzw)
  steevliet (vzw)
  sterrenhuis te brasschaat (vzw)
  steunfonds derde wereld (brussel) (vzw)
  steunpunt algemeen welzijnswerk (vzw)
  steunpunt jeugd (vzw)
  steunpunt tewerkstelling voor maatschappelijk achtergestelde jongeren (vzw)
  stichting eugeen bohets (mechelen) (vzw)
  stichting fontys hogecshlen (eindhoven)
  stichting geestelijke gezondheidszorg eindhoven en de kempen
  stichting industrieel en wetenschappelijk erfgoed (siwe) (vzw)
  stichting industrie - universiteit voor vervolmaking van ondernemingsleiders
  stichting lodewijk de raet te brussel
  stichting marguerite-marie delacroix (vzw)
  stichting mevrouw jules dhondt-dhaenens
  stichting monumenten en landschapszorg
  stichting preventieve jeugdzorg te gent (vzw)
  stichting provinciaal steunpunt werkloosheid noord-brabant
  stichting stad (vzw)
  stichting voor autisme (vzw)
  stichting voor de kunsten (ivzw)
  stichting voor kunstpromotie te brussel (vzw)
  stichting welzijnszorg (heerlen - nederland)
  stichting werkgelegenheid en arbeidsmarkt limburg
  stichting ziekenhuis de grote beek
  stijn (vzw)
  strategisch plan gewest gent (vzw)
  strategisch plan kempen (vzw)
  streven (voorheen: canisianum) (vzw)
  studentenvoorziening van xios hogeschool (vzw)
  studiecentrum betreffende sociale en beroepsproblemen te brussel (vzw)
  studiecentrum open hoger onderwijs te leuven (vzw)
  studiecentrum voor ecologie en bosbouw (genk) (lisec) (vzw)
  studiecentrum voor kernenergie te mol
  studiecentrum voor landbouwgronden
  studie- en documentatiecentrum emile vandervelde instituut (vzw)
  studie- en vormingscentrum acod sektor onderwijs (vzw)
  studiecommissie voor kernenergie te brussel
  stuurgroep tewerkstellingsbeleid in een regionaal kader (stirk) (vzw)
  syntra (vzw)

  [naar boven]

  T

  't biejke (vzw)
  't buurthuis (vzw)
  't huis (onthaal- en opvangcentrum voor buitenlandse niet begeleide minderjarigen) (aalst) (vzw)
  't kloefke (vzw)
  t'onzent (vzw)
  't roer (vzw)
  't spiegeltje (vzw)
  't veer (vzw)
  taallessen nederlands aan jonge migranten - brussel (vzw)
  tamar (vzw)
  technisch centrum der houtnijverheid
  technisch centrum voor de belgische textielnijverheid (vzw)
  tehuis voor levensvorming te hasselt (vzw)
  tehuizen voor nazorg (vzw)
  ter loke (vzw)
  ter muiden (vzw)
  ter muren (voorheen: onze kinderen) (vzw)
  ter wende (observatie- en behandelingscentrum) (vzw)
  ter wilgen (gentbrugge) (vzw)
  tewerkstellingsbeleid limburg (vzw)
  thuis (vzw)
  thuishulp (vzw)
  tik-ki te bredene (vzw)
  tilapia international association - belgium
  toegankelijkheidsbureau (kermt) (vzw)
  tolkenkorps
  tolk- en vertaalservice gent (vzw)
  tramwegen van antwerpen
  trefpunt voor integratie - tint (vzw)
  trefpunt zelfhulpgroepen (vzw)
  tronkestik (het) te brugge (vzw)
  turnhout 2012 (vzw)
  twedekansonderwijs antwerpen (vzw)

  [naar boven]

  U

  uitstraling van de vub-centrum voor permanente vorming (vzw)
  unie van de middenstand - gewest gent (vzw)
  unitas (vzw)
  universitair centrum sint-jozef (vzw)
  universitair gezondheidscentrum te leuven (vzw)
  universitaire kliniek "sint-jozef" te herent
  universiteitsrestaurants alma (vzw)
  university of Swaziland (uniswa)

  [naar boven]

  V

  vakantiefonds voor de textielnijverheid, het breiwerk en de vlasbereiding - vacantex (vzw)
  veeteeltcentrum west-vlaanderen (vzw)
  verbond der christelijke mutualiteiten
  verbond voor oudheidkundig bodemonderzoek in oost-vlaanderen te gent (vzw)
  verbond voor veeziektenbestrijding van noord-brabant te leuven (vzw)
  verenigde energiebedrijven van het scheldeland
  vereniging ter bevordering van de opleiding der boerinnenjeugd tot het gezinsleven (vzw)
  vereniging ter bevordering van het vlaamse boekwezen (vzw)
  vereniging tot jeugdbescherming (wingderdbloei te berchem-antwerpen)
  vereniging tot jeugdbescherming en onthaal (vjbo) te gent (vzw)
  vereniging van de sociale werken van het leger des heils in belgië
  vereniging van de zusters ursulinnen (vzw)
  vereniging van leraars aardrijkskunde (vzw)
  vereniging van limburgse gezondheidscentra - hasselt (vzw)
  vereniging vlaamse jeugddiensten en consulenten (vzw)
  vereniging voor artistieke en culturele verspreiding
  vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen te antwerpen (vzw)
  vereniging voor ambulante geestelijke gezondheidszorg antwerpen (vzw)
  vereniging voor bos in vlaanderen (vzw)
  vereniging voor geestelijke gezondheidszorg regio mechelen (vzw)
  vereniging voor jeugdbescherming, jongens- en meisjeshulp te turnhout (vzw)
  vereniging voor kankerbestrijding (vzw)
  vereniging voor natuurbehoud in vlaanderen (natuurrreservaten) (vzw)
  vereniging voor samenlevingsopbouw borgloon (vzw)
  vereniging voor schoolgezondheidszorg te aarschot
  vereniging voor technische samenwerking (act) (vzw)
  vereniging voor vreemdelingenverkeer - lommel (vzw)
  vereniging voor vreemdelingenverkeer van de stad eeklo (vzw)
  vereniging voor vormingswerk voor weduwen (vzw)
  vertrouwenscentrum kindermishandelig (vzw)
  vitamine w (antwerpen) (vzw)
  vives j.l. / pedagogisch instituut / landelijke jeugddienst voor speelprojecten
  vks omnisport (vzw)
  vlaams agrarisch centrum (vzw)
  vlaams aidscoördinaat - ipac - te antwerpen (vzw)
  vlaams centrum voor ambacht en restauratie (vzw)
  vlaams centrum voor volksontwikkeling (vzw)
  vlaams instituut ter bevordering en ondersteuning van de samenlevingsopbouw (vzw)
  vlaams instituut voor gezondheidspromotie (vzw)
  vlaams milieuplan sierteelt (vzw)
  vlaams minderhedencentrum (vzw)
  vlaams nationaal studiecentrum (vzw)
  vlaams overlegcomité opbouwwerk migratie (vcim) (vzw)
  vlaams overleg woonwagenwerk te leuven (vzw)
  vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs (vsko)(vzw)
  vlaamse bibliotheekcentrale (vzw)
  vlaamse bosbouwvereniging (vzw)
  vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen (vzw)
  vlaamse federatie voor gehandicaptenzorg (vzw)
  vlaamse federatie voor managementsondersteuning in de beschutte werkplaatsen (vzw)
  vlaamse jeugdraad (vzw)
  vlaamse liga tegen kanker (vzw)
  vlaamse klank- en braillebibliotheek licht en liefde (brugge) (vzw)
  vlaamse kring voor esthetica (vzw)
  vlaamse luchttransportmaatschappij (nv)
  vlaamse rundveeteeltvereniging (vzw)
  vlaamse vereniging van hengelsport verbonden (vzw)
  vlaamse vereniging voor geestelijke gezondheidszorg (vzw)
  vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding (vzw)
  vlaamse vereniging voor seksuele hervorming (vzw)
  vlaamse volkssport centrale (leuven) (vzw)
  vlamingen in de wereld (vzw)
  vluchthuis gent (vzw)
  voka - kamer van koophandel antwerpen-waasland (vzw)
  voka - kamer van koophandel oost-vlaanderen (vzw)
  vokans (vzw)
  volksdanscentrale voor vlaanderen te antwerpen (vzw)
  volkshogeschool en konferentieoord "de blankaart" te woumen
  volksunie-jongeren (vzw)
  volkszorg (vzw)
  vormingscentra agora (vzw)
  vormingscentrum foyer (vzw)
  vormingscentrum lodewijk dosfel (vzw)
  vormingsinstituut voor begeleiding van gehandicapten (vibeg) te leuven (vzw)
  vormingsinstituut voor kleine en middelgrote ondernemingen (vzw)
  vredeseilanden - coopibo (vzw)
  vregudeborg (vzw)
  vrienden van het historisch museum van het brusselse gewest (vzw)
  vrij centrum voor medisch schooltoezicht te brussel
  vrij gezondheidscentrum te tienen (vzw)
  vrije familiale school onze-lieve-vrouw presentatie (vzw)
  vrije katholieke scholen der dekenijen antwerpen (vzw)
  vrouwen overleg komitee te antwerpen (vzw)
  vts/trias (vzw)

  [naar boven]

  W

  waak - beschutte werkplaats (vzw)
  waak - gezinsvervangend tehuis en gedecentraliseerd wonen (vzw)
  waas revalidatiecentrum - lokeren (vzw)
  wase commissie voor buitenschoolse opvang te sint-niklaas (vzw)
  wase onderlinge kas voor gezinsvergoedingen
  weerwerk otp (vzw)
  wegwijzer (vzw)
  wel jong niet hetero (vzw)
  welzijnszorg (vzw)
  wereldculturencentrum zuiderpershuis (vzw)
  werken aan werk (vzw)
  werken van lions club waasland (vzw)
  werk van don bosco te herent (vzw)
  werk van maatschappelijk dienstbetoon in congo (vzw)
  werkgroep bij het rijksstation voor populierenteelt te geraardsbergen
  werkgroep vorming en actie (wva) (vzw)
  werkgroep voor sierplantenteelt te melle
  werkgroepen gesubsidieerd door het ministerie van landbouw
  werkgroepen van het landbouweconomisch instituut
  westvlaams consultatiebureau voor gehandikapten te brugge (vzw)
  westvlaams coördinatiecomité voor alcohol- en andere drugproblemen (vzw)
  westvlaams economisch studiebureau
  westvlaams observatie- en therapeutischcentrum te brugge sint-michiels (vzw)
  westvlaams onthaal- en oriëntatiecentrum "de zandberg" (vzw)
  westvlaams proefcentrum voor de akkerbouw (vzw)
  westvlaamse centrale voor hulpverlening inzake kindermishandeling (vzw)
  westvlaamse economische raad
  westvlaamse jeugdzorg te tielt
  westvlaamse jeugdzorg stella maris (vzw)
  westvlaamse pleeggezinnendienst (vzw)
  westvlaamse proeftuin voor industriële groenten (vzw)
  wetenschappelijk en kultureel centrum van de duinenabdij en de westhoek (vzw)
  wetenschappelijk en technisch centrum van de belgische textielnijverheid (centexbel)
  wetenschappelijk en technisch centrum van de metaalverwerkende nijverheid (vzw)
  wetenschappelijk en technisch centrum voor de brouwerij de mouterij en aanverwante nijverheden
  wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf
  wetenschappelijk en technisch onderzoekscentrum voor diamant
  wetenschappelijk onderwijs limburg (vzw)
  wetswinkel gent (vzw)
  wezukos (vzw)
  wijkopbouwwerk nieuw sledderlo te genk (vzw)
  wingerdbloei (vereniging tot jeugdbescherming te berchem-antwerpen)
  wit - gele kruis (vzw)
  wonen en werken (vzw)
  woon- en zorgcentrum sint godelieve gistel (vzw)
  world wide fund for nature - belgium (vzw)

  [naar boven]

  X

  ---

  [naar boven]

  Y

  ---

  [naar boven]

  Z

  zagan (vzw)
  zeepreventorium - astmacentrum - de haan (vzw)
  zelfstandig woonprojekt amok te antwerpen (vzw)
  zevenbergen (vzw)
  zingende sparren te brugge (bijzondere jeugdzorg) (vzw)
  zonnelied (vzw)
  zonnestraal (vzw)
  zonnewende (vzw)
  zonnige uren - jeugddienst (brussel) (vzw)
  zorgwonen (brussel) (vzw)
  zusters van liefde van jm te lokeren (vzw)
  zusters van liefde van jm (mpi sint lodewijk) te wetteren (vzw)

  [naar boven]