chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Instrumenten

  Instrumenten

  Toelichting

  Deontologische code van de Vlaamse overheid De deontologische code wil een houvast bieden aan personeelsleden van de Vlaamse overheid om integer te kunnen werken. De deontologische code bevat de algemene principes, regels en afspraken volgens welke de personeelsleden van de Vlaamse overheid werken.
  ICT-code

  De goede werking van de Vlaamse overheid is zeer sterk afhankelijk van de vlotte en doeltreffende werking van ICT en de manier waarop personeelsleden daarmee omgaan. Net zoals de deontologische code wil de ICT-code een houvast bieden voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid. De code gaat in op de waarden en normen waarmee zij moeten omgaan met ICT-middelen.

  Een deontologische code opstellen

  Een goede voorbereiding bij het opstellen van een deontologische code is het halve werk. Hier vindt u een aantal overwegingen, aandachtspunten en tips en tricks. Een voorbeeldstappenplan helpt u op weg.

  Integriteitsrisicoanalyse

  Een goede manier om te starten met een volwaardig en succesvol integriteitsbeleid in uw organisatie is het maken van een risicoanalyse integriteit. Het is een methode om - vanuit het oogpunt van integriteit - de meest structurele kwetsbaarheden van een organisatie in kaart te brengen en daarvoor passende maatregelen te kunnen nemen.

  Handreiking integriteitsbeleid

  Omdat integriteit zo belangrijk is voor de Vlaamse overheid heeft Audit Vlaanderen naast de leidraad 'organisatiebeheersing' ook een handreiking gemaakt die specifiek gericht is op het aspect integriteit.

  Deze handreiking is ingedeeld volgens de tien thema's van de leidraad 'organisatiebeheersing', waarbij de thema's telkens worden benaderd vanuit het aspect 'integriteit'.

  De handreiking 'integriteitsbeleid' kan worden gebruikt om de adequaatheid en de effectiviteit van het interne beheersingssysteem voor het integriteitsbeleid te onderzoeken. De handreiking kan dienen als een inspiratiebron, waarbij elke entiteit zelf de prioriteiten moet bepalen.

  Handleiding voor het identificeren van kwetsbare functies De handleiding voor het identificeren van kwetsbare functies biedt een stappenplan voor het in kaart brengen van kwetsbare functies en het voorzien van passende beheersmaatregelen.
  Meldpunt voor integriteitsvragen en –meldingen

  Heeft u een vraag of melding over integriteit bij de Vlaamse overheid? Laat het zeker weten, de Vlaamse overheid zet zich in om haar werking, ook op het vlak van integriteit, steeds te verbeteren.

  Klokkenluidersregeling

  Als personeelslid van de Vlaamse overheid kunt u bij de Vlaamse Ombudsdienst klokkenluidersbescherming aanvragen wanneer u een melding maakt van onregelmatigheden (art.II 3 VPS) en als u vreest voor represailles.

  Omgaan met integriteitsdilemma’s

  Een dilemma is een situatie waarbij het niet duidelijk is wat u het beste zou doen om de situatie op een goede, morele manier op te lossen. Het is belangrijk om dergelijke situaties te bespreken in een organisatie en op die manier te werken aan een open gesprekscultuur. Hier vindt u voorbeelden van integriteitsdilemma’s en tools om met deze dilemma’s om te gaan. 

  Traject integriteit tabel uitrol integriteitsbeleid  

  Deze documenten kunnen van pas komen bij het uitwerken van integriteitstrajecten/beleid. Belangrijk is dat een integriteitsbeleid uitgewerkt wordt met aandacht voor verschillende doelgroepen. De tabel uitrol integriteitsbeleid kan u daarbij helpen.

  Modelbrief integriteit bij samenwerking met externe partners en leveranciers Sommige afspraken uit de deontologische code zijn ook nuttig voor leveranciers en externe partners waarmee de Vlaamse overheid samenwerkt. Om de entiteiten van de Vlaamse overheid te helpen in het communiceren over de afspraken in de code met hun externe partners, werd een modelbrief opgesteld. 
  Handleiding crisiscommunicatie integriteitsschendingen  Deze handleiding wil inzichten geven in crisiscommunicatie en een structuur aanbevelen voor de communicatie over integriteitsschendingen. Deze handleiding behandelt de algemene communicatie rond de schending, zowel de voorbereiding van de communicatie in rustige tijden als de effectieve communicatie op het moment zelf en tot slot ook de communicatie die bij de nazorg rond een schending hoort.

  Handleiding integriteit bij eedaflegging en ontvangstdag van nieuwe personeelsleden 

  Deze handleiding vertelt P&O-managers waarom het nuttig is om integriteit bij gelegenheden zoals de eedaflegging en de ontvangstdag toe te lichten. Vervolgens geeft deze handleiding een aanzet tot een stappenplan om dit concreet toe te passen. Ten slotte biedt de handleiding een paar do’s en dont’s.

  Kennisdeling

  Dit webluik bundelt de presentaties en infosessies die al gegeven werden of relevant zijn voor integriteit. Hou dus zeker deze pagina in de gaten!