chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: gedetacheerde contractuelen

  Interpretatie bij art. X 48

  Vraag:

  Contractuelen die gedetacheerd zijn: is vervangen mogelijk? Quid terugkeerrecht?

  Antwoord:

  De detachering houdt voor contractuelen een conventionele schorsing in van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst. Zolang de arbeidsovereenkomst niet verstreken is, blijven de contractueel overeengekomen arbeidsvoorwaarden (onder meer de tewerkstellingsplaats) gelden. Indien het contract nog loopt, op het ogenblik dat de detachering een einde neemt, kunnen de betrokken contractuelen dus terugkeren naar hun oorspronkelijke betrekking.

  Het raamstatuut houdt geen regels in met betrekking tot het al dan niet toegelaten zijn van vervangingen. Het behoort tot de responsabilisering van de lijnmanager om in de nodige vervangingen te voorzien.
  Indien een gedetacheerd contractueel terugkeert naar zijn oorspronkelijke betrekking, zal moeten worden uitgemaakt welke gevolgen dit inhoudt voor zijn eventuele vervanger.

  Voor zover de vervanger bij vervangingsovereenkomst wordt tewerkgesteld, zal de terugkeer van de gedetacheerde in principe voldoende zijn, om de arbeidsovereenkomst met de vervanger onmiddellijk te beëindigen (zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding).

  In het geval dat met een contract voor bepaalde of onbepaalde duur wordt vervangen, zal men het contract met de vervanger moeten beëindigen overeenkomstig de regels van het ontslagrecht, tenzij een andere betrekking kan worden aangeboden, met respect van de regels inzake opvulling van contractuele betrekkingen, opgenomen in de artikelen I 5, § 2 en III 2.

  naar boven